Annons:

Arbetsmarknad

Ämne:Arbetsmarknad
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Arbetsmarknad. Du kan även följa vad Publikt skriver om Arbetsmarknad genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
IntegrationNyhetArbetsförmedlingen har fått ett nytt uppdrag från regeringen, att öka andelen utrikes födda kvinnor som arbetar eller studerar. Senast 1 april ska myndigheten redovisa en handlingsplan.
FacketNyhetTCO kräver att den tillfälliga asyllagen rivs upp. Asylrätten är precis som de fackliga rättigheterna en självklar del av de mänskliga rättigheterna, skriver TCO-ordföranden Eva Nordmark i en debattartikel.
MigrationsverketNyhetMigrationsverkets beslut att stänga 183 tillfälliga asylboenden kommer att leda till neddragningar i organisationen. I ett första steg berörs cirka 300 anställda i region mitt. STs sektionsordförande Fariborz Sadri har fått många samtal från oroliga medlemmar.
ARBETSMARKNADNyhetEtt par veckor efter jul ska Arbetsförmedlingen redovisa hur det nya programmet för beredskapsjobb i staten ska se ut. Men små myndigheter har svårt att klara att ta emot beredskapsarbetare, enligt webbtidningen Altinget.
FacketNyhetTCO reagerar kraftigt på ett debattinlägg från LO, där LO förespråkar en återgång till reglerad invandring. Öppenhet och goda villkor går hand i hand, skriver tre ledande TCO-företrädare i sitt svar.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen ger i uppdrag åt Arbetsförmedlingen att skapa en organisation för moderna beredskapsjobb i staten, som svarar mot regeringens ambitioner med insatsen.
ArbetsmarknadNyhetEffekten av den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen har minskat, men den bidrar ändå till högre sysselsättning på sikt. Det kommer IFAU fram till i en rapport.
ArbetsmarknadNyhetGenom Trygghetsrådet går Trafikverket in i ett rekryteringssamarbete med Ericsson. Meningen är att medarbetare som sägs upp från Ericsson ska kunna anställas av Trafikverket om det visar sig att de har rätt kompetens.
ArbetsmarknadNyhetDet blir ingen strejk vid de privata vårdföretagen. På måndagskvällen enades Kommunal och Almega om ett avtal, som bland annat ger undersköterskor ett extra lönelyft.
ArbetsmarknadNyhetST räknar med att staten kan behöva rekrytera 142 000 personer från i år till och med år 2020. Bland de grupper som kommer att vara mest efterfrågade finns civilingenjörer, tekniker med specialistkompetens och IT-specialister. Rekryteringsbehovet beror främst på pensionsavgångar och att anställda söker andra jobb, konstaterar ST.
ArbetsmarknadNyhetMarknadsmekanismerna fungerade inte som det var tänkt när etableringslotsar infördes 2010. Enligt en rapport från IFAU konkurrerade lotsarna med annat än just att de var bra på att få ut nyanlända på arbetsmarknaden.
StrejkNyhetLOs styrelse står enhälligt bakom Kommunals varsel om strejk för anställda i privat vård och omsorg. Bakom strejkhotet ligger att privatanställda undersköterskor inte fått samma lönelyft som de offentliganställda.
DiskrimineringNyhetRegeringen uppdrar åt Vetenskapsrådet att kartlägga forskningen om rasism på arbetsmarknaden. Kartläggningen ska omfatta både tidigare forskningsresultat - och vad de visar - samt pågående forskning.
ArbetsmarknadNyhetDet måste rensas upp i djungeln av stödformer på arbetsmarknaden. Det tycker Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg, som beklagar att regeringen tillsätter en utredning i stället för att gå till beslut.
KriminalvårdenNyhetKriminalvården ska ta emot 450 praktikanter fram till 2018. Praktikplatserna ska främst gå till nyanlända men även till personer med funktionsnedsättningar.
Prenumerera på