Annons:

Arbetsmarknad

Ämne:Arbetsmarknad
Här hittar du de artiklar ST Press publicerat om Arbetsmarknad. Du kan även följa vad ST Press skriver om Arbetsmarknad genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket varslar 361 anställda om uppsägning. Den här gången är det medarbetare i region syd, i Skåne, Kronobergs och Blekinge län, som berörs av varslet, uppger SVT.
DiskrimineringNyhetArbetsförmedlingen ska göra en översyn av hur begreppet nedsatt arbetsförmåga påverkar dem som berörs. Det skriver regeringen i sitt regleringsbrev för myndigheten för 2018.
ArbetsmarknadNyhetÅtta myndigheter får regeringens uppdrag att utveckla metoder för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.
ArbetsmarknadNyhetSkogsstyrelsen och ytterligare 25 andra myndigheter får upp till 270 miljoner kronor till att ta fram nya jobb inom de gröna näringarna för nyanlända och långtidsarbetslösa.
ARBETSMARKNADNyhetBara vart tredje konfliktvarsel mot arbetsgivare läggs mot företag som har kollektivavtal, enligt en kartläggning från Medlingsinstitutet. Fackföreningar som har kollektivavtal varslar sällan om konflikt.
ArbetsmarknadNyhetNu kräver LO och de privata arbetsgivarna att de planerade etableringsjobben ska ge rätt till uppehållstillstånd. Parterna vill också att etableringsjobben ska ge rätt till a-kassa och sjukpenning.
EtableringsjobbNyhetEn majoritet av LO-förbunden går vidare för att förhandla med regeringen om etableringsjobb. Förslaget har tagits fram i samverkan med arbetsgivarna och innebär anställningar med både lön och bidrag.
ArbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen. Enligt IAF har Arbetsförmedlingen gjort fel bedömning om vad som är ett lämpligt arbete i åtta av tio granskade ärenden.
SkolverketNyhetDet går trögt för regeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, konstaterar Statskontoret efter en granskning. Framför allt är det Skolverket som bromsar, uppger Ekot.
SocialförsäkringNyhetAllt fler unga får aktivitetsersättning, konstaterar Försäkringskassan. Många av dem har tidigare haft stöd från Försäkringskassan, och en stor del av dem kommer att fortsätta få det efter att de fyllt 30 år, konstaterar myndigheten.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten i landet är ojämnt fördelad. I vissa kommuner finns fler lediga jobb än arbetslösa. I andra finns knappt några jobb alls att söka. Därför anser Arbetsförmedlingen att fler borde flytta för att få jobb.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen har gett Svenska Institutet i uppdrag att i samarbete med berörda myndigheter ta fram en webbportal med information om reglerna på svensk arbetsmarknad för utländska aktörer.
PensionerNyhetStatens utgifter för pensioner kommer att öka kraftigt på sikt till följd av den stora invandringen till Sverige. Den analysen gör Pensionsmyndigheten i en rapport till regeringen.
A-kassanNyhetA-kassan Alfa har inget incitament för att anpassa sin administration till arbetsbelastningen, anser IAF efter en granskning. Det har gett Alfa en mycket god ekonomi och ett stort eget kapital.
ArbetsmarknadNyhetAllt färre arbetslösa lever upp till de krav som arbetsgivarna ställer, konstaterar Arbetsförmedlingen. Därför blir det allt svårare att matcha dem till lediga jobb. Många behöver olika insatser för att få ett arbete.
Prenumerera på