Annons:

Avtalsrörelse

Ämne:Avtalsrörelse
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Avtalsrörelse. Du kan även följa vad Publikt skriver om Avtalsrörelse genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
AVTALNyhetEn korrigering av det statliga villkorsavtalet ska säkra att alla anställda får ut den sjuklön man har rätt till enligt sjuklönelagen. De som redan drabbats av för låg sjuklön ska kompenseras retroaktivt.
LönerNyhetLöneutvecklingen blev lägre under 2013 än året innan. Men då har många av statens anställda ännu inte fått sina nya löner. Det uppger Medlingsinstitutet mot bakgrund av statistik från SCB.
ArbetsrättNyhetSvenska Elektrikerförbundet, EF, har anmält Medlingsinstitutet till Justitieombudsmannen för brott mot regeringsformen. Enligt EF har myndigheten kränkt elektrikernas fri- och rättigheter.
Lokala förhandlingarFördjupningAlla ST-medlemmar på Socialstyrelsen har ett lönesättande samtal med sin chef. Fackets ambition är att den lokala förhandlingen som föregriper samtalen ska säkra en löneförhöjning åt alla.
Lokala förhandlingarFördjupningPå SJ är man nästan klar med årets lönerevision. Breda grupper lönesätts tillsammans i så kallade tariffer.
Lokala förhandlingarFördjupningDen traditionella kollektiva förhandlingen står stark på Lin­köpings universitet. Lönerna blir knappast klara före jul, men STs förhandlare vill hellre att det blir rätt än att det går snabbt.
Lokala förhandlingarFördjupningPå Skatteverket är löneförhandlingarna i slutskedet. Arbetsgivaren vill att alla löner ska sättas i löne­sättande samtal, i en direkt dialog mellan chef och medarbetare. Men för att gå med på att helt avskaffa traditionella kollektiva förhandlingar vill ST få något i gengäld.
Lokala förhandlingarFördjupningNär det centrala avtalet är klart är det de lokala parterna som gör upp om villkoren på arbetsplatsen. På Skatteverket diskuterar STs Ing-Marie Sandin och förhandlingschefen Daniel Berg formerna för lönesättningen. Läs även om de lokala förhandlingarna på Socialstyrelsen, SJ och Linköpings universitet under länkarna nedan.
LASNyhetArbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv vill tona ned turordningsreglerna i LAS. I ett förslag till privattjänstemännen i PTK vill arbetsgivarna att anställningstid ska ersättas med kompetens.
LönerNyhetLönesättande samtal blir allt vanligare på de statliga myndigheterna. Nära hälften av de svarande i en ST-enkät säger att lönerna bestäms i lönesättande samtal. Samtidigt blir de traditionella löneförhandlingarna ovanligare.
AvtalsrörelseNyhetArbetsgivarverket kommer att fortsätta arbeta för att lönebildningen ska ske lokalt. Men steget över till ett sifferlöst avtal måste ske i samförstånd, enligt Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom. "Man kan inte forcera fram den tilltron till varandra."
AvtalsrörelsenNyhetDet var tuffa förhandlingar om ett nytt avtal för STs medlemmar på statliga myndigheter, berättar STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar. Inte förrän samma dag som det tidigare avtalet löpte ut kunde parterna hitta lösningar i de tyngsta frågorna.
AvtalsrörelsenNyhet”Ett avtal vi kan glädjas åt”, säger Alejandra Pizarro Carrasco, styrelseledamot i STs avdelning inom universitet och högskolor. Fredagens avtalsråd röstade enhälligt ja till det nya treåriga avtalet för myndighetsanställda.
AvtalsrörelsenNyhetNu är ett nytt centralt avtal för STs medlemmar på myndighetsområdet klart. Avtalet med Arbetsgivarverket är treårigt och ger totalt 6,8 procent i löneökningar. Parterna har enats om formerna för förhandlingar om pensioner och ett nytt trygghetsavtal.
AvtalsrörelsenNyhetLO-förbundet Seko har kommit överens med Arbetsgivarverket om ett nytt treårigt löneavtal för förbundets 12 000 medlemmar på myndigheterna. Avtalet ger 6,8 procent på tre år.
Prenumerera på