Annons:

Datalagring

Ämne:Datalagring
IntegritetNyhetTre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Det visar en integritetsrapport från Datainspektionen, DI. Enligt rapporten är det bara hälften av de svenska företagen och myndigheterna som arbetar konsekvent med dataskydd.
IntegritetNyhetOperatörernas minskade lagring av data försvårar Säkerhetspolisens arbete i hundratals ärenden, uppger Ekot. Sedan EU-domstolen upphävde den svenska lagstiftningen 2016 lagras inte lika mycket data.
INTEGRITETNyhetNär EUs dataskyddsförordning införs i maj nästa år ska även myndigheter som begår fel kunna få höga sanktionsavgifter. Maxbeloppet blir 20 miljoner kronor, enligt förslag från Dataskyddsutredningen.
IntegritetNyhetPost- och telestyrelsen, PTS, har inte rätt att förelägga Tele2 att lagra trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål. Det kommer Kammarrätten fram till efter en prövning.
PolisenNyhetEU-domstolen slog i december fast att den svenska datalagringen strider mot EUs direktiv. Det har lett till att polisen bara i häften av fallen får ut de uppgifter som begärs i samband med brottsutredningar, uppger SVT.
IntegritetNyhetRegeringen har beslutat att tillsätta en ny utredning om datalagring. Bakgrunden är EU-domstolens dom från december 2016. Syftet är att fortsatt ge tillgång till uppgifter om internettrafik för brottsutredningar.
IntegritetNyhetFem svenska myndighetschefer riktar skarp kritik mot EU-domstolens beslut att den hittillsvarande svenska modellen för datalagring inte är förenlig med EU-rätten. Utan uppgifterna blir det svårare att motverka brott, skriver de fem.
IntegritetNyhetSäkerhetspolisen, Säpo, vill hitta ett sätt att komma runt EU-domstolens förhandsbesked om att Sverige inte kan tvinga svenska teleoperatörer till datalagring. Det rapporterar flera medier från Folk- och försvars rikskonferens.
IntegritetNyhetSverige kan inte tvinga internetoperatörer till obegränsad datalagring, slår EU-domstolen fast i ett förhandsbesked till Kammarrätten i Stockholm. Därmed måste den svenska tillämpningen av datalagringsdirektivet omprövas.
Prenumerera på