Annons:

Diskriminering

Ämne:Diskriminering
Här hittar du de artiklar ST Press publicerat om Diskriminering. Du kan även följa vad ST Press skriver om Diskriminering genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
HögskolanNyhetDO ska granska 20 tjugo av landets högskolor och universitet för att ta reda på hur de lever upp till lagens krav på lika rättigheter och möjligheter för studenter och sökande till högskolan.
JämställdhetNyhetNu går DO in i debatten om lönekartläggning, sedan Almegas vd Per Östlund dömt ut metoden i en debattartikel. Den aktuella debatten bygger på att regeringen beslutat att granskningen ska ökas.
ArbetsrättNyhetSeko stämmer SJ inför Arbetsdomstolen, AD, för ålderdiskriminering. Brottet mot diskrimineringslagen ska ha skett när SJ tog över städningen av tågvagnar från en privat entreprenör.
ArbetsrättNyhetTorolf Jansson, som har diagnosen Aspergers syndrom, får fortsätta köra tåg. Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte pröva fallet och därmed står kammarrättens dom fast.
FunktionshinderNyhetMänniskor med funktionshinder som har ett arbete med lönestöd ska ha ett fullgott försäkringsskydd. Så är det inte i dag, konstaterar statliga Funka-utredningen, och föreslår att staten ska ta över ansvaret för försäkringarna.
DiskrimineringNyhetRegeringen föreslår att förbudet mot åldersdiskriminering ska utvidgas till områden där det inte finns något skydd. I dag gäller förbudet mot åldersdiskriminering bara inom arbetslivet och utbildningsområdet.
JämställdhetNyhetUnga kvinnor blir systematiskt diskriminerade i arbetslivet när de är gravida eller ska vara föräldralediga. Det får allvarliga konsekvenser för deras fortsatta arbetsliv, hävdar DO.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen måste göra flera strategiska vägval. Annars kommer myndigheten inte att klara av uppdraget, enligt en rapport från Riksrevisionen.
DISKRIMINERING NyhetDet kostade Göteborgs stad 40 000 kronor att sortera bort en arbetssökande kvinna som var höggravid.
Prenumerera på