Annons:

DO

Ämne:DO
DiskrimineringNyhetDet var åldersdiskriminering när Luleå tekniska universitet, LTU, satte åldersgränsen 35 år för ett resestipendium till yngre forskare. Enligt Diskrimineringsombudsmannen, DO, är en sådan åldersgräns olaglig.
DiskrimineringNyhetInsatser för ökad tillgänglighet och arbetet mot sexuella trakasserier har varit viktiga inslag i Diskrimineringsombudsmannens, DOs, arbete under 2018, enligt myndighetens årsredovisning.
DiskrimineringNyhetEn person som sökte jobb på Strålsäkerhetsmyndigheten utan att få tjänsten anser sig ha blivit diskriminerad på grund av sin etniska tillhörighet. Nu öppnar Diskrimineringsombudsmannen, DO, ett granskningsärende gentemot myndigheten.
Prenumerera på