Annons:

E-förvaltning

Ämne:E-förvaltning
DigitaliseringNyhetStatens servicecenter har beslutat att avbryta upphandlingen ett myndighetsgemensamt e-arkiv på grund av bristande konkurrens och ett för högt pris. Alltför få leverantörer har visat intresse.
E-förvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, utnämner fyra myndigheter till raketer när det gäller utvecklingen av e-handel. Fortifikationsverket är bäst i klassen, sedan myndigheten gjort den största ökningen av e-beställningar under fjolåret.
DigitaliseringNyhetDet behövs långsiktig finansiering av digitaliseringen av den offentliga sektorn, antingen i form av avgifter eller genom anslag. Det konstaterar Statskontoret i en rapport till regeringen.
DigitaliseringNyhetDigitaliseringen inom den offentliga sektorn behöver stöd från ny lagstiftning, konstaterar en statlig utredning. Det handlar både om att ta bort lagar som är ett hinder och att skapa nya möjligheter.
E-förvaltningNyhetFrån 1 april 2019 måste leverantörer till staten skicka sina fakturor digitalt. Det föreslår regeringen i en proposition om elektroniska fakturor.
DigitaliseringNyhetDe statliga myndigheterna tar inte vara på de möjligheter till digitalisering som finns, enligt Ekonomistyrningsverket, ESV. Det behövs en tydligare styrning, anser myndigheten.
E-förvaltningNyhetMyndigheterna blir allt bättre på e-handel, men utvecklingen går för långsamt, tycker Ekonomistyrningsverket, ESV. En ny rapport visar att andelen e-fakturor nu är uppe i 63 procent.
E-förvaltningNyhetWebbplatsen verksamt.se har utsetts till Sveriges bästa i kategorin samhällsinformation av företaget Web Service Award. Verksamt.se drivs gemensamt av Skatteverket, Bolagsverket, Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket.
E-förvaltningNyhetFrån 1 april nästa år ska det bli elektroniska fakturor som gäller för den som gör affärer med staten, föreslår regeringen. Enligt regeringen kommer övergången till e-fakturor att spara samhället miljardbelopp.
DigitaliseringNyhetStaten behöver en omstart och tydligare mål för den pågående digitaliseringen, enligt regeringens särskilde utredare Hans-Eric Holmqvist. Utredaren föreslår också att en statlig e-legitimation införs.
E-förvaltningNyhetUtvecklingen av e-förvaltning går trögt inom många myndigheter. Det visar en enkät som genomförts av Ekonomistyrningsverket, ESV. Vissa myndigheter är dåliga på e-handel och e-fakturor.
E-förvaltningNyhetNu öppnar Kronofogden sina data för externa användare. Myndigheten gör sin information tillgänglig för andra för att den ska kunna användas för att skapa nya och innovativa tjänster.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen och Statens servicecenter, SSC, samarbetar kring digital myndighetspost för att öka servicen till statsanställda. Lönespecifikationer och årsbesked blir först ut i det nya systemet.
FörsäkringskassanNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, lyfter fram Försäkringskassan som ett gott exempel och pekar på att myndigheten lyckats styra över de flesta användare att utnyttja självbetjäningstjänster på webben.
DigitaliseringNyhetRegeringen har lagt fast en strategi för digitaliseringspolitiken. Det övergripande målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
Prenumerera på