Annons:

E-förvaltning

Ämne:E-förvaltning
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om E-förvaltning. Du kan även följa vad Publikt skriver om E-förvaltning genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har lagt ut flera it-uppdrag utan upphandling i samband med arbetet med en ny webbplats, rapporterar SVT. Enligt generaldirektör Mikael Sjöberg är det tecken på en långvarig kultur inom myndigheten.
E-förvaltningNyhetDen svenska statsförvaltningen är inte i närheten av att förverkliga regeringens ambition att Sverige ska bli bäst i världen på att ta till vara digitaliseringens möjligheter. Det anser Ekonomistyrningsverket, ESV, i en analys.
E-legitimationerNyhetE-legitimationsnämnden har misslyckats med att sjösätta Svensk e-legitimation i tid och måste nu se till att myndigheter kan fortsätta använda dagens system. ”Nu måste regeringen ta sitt ansvar och införa en statlig e-legitimation”, säger STs utredare Magnus Kolsjö.
E-förvaltningNyhetNio av tio myndigheter tror inte att det blir något problem att leva upp till EUs krav på elektronisk upphandling. De som har börjat anser att effektiviteten i upphandlingarna har ökat, framgår av en rapport från Konkurrensverket.
E-förvaltningNyhetRiksrevisionen har inlett en granskning av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Granskningen ska svara på om regeringen använt digitaliseringen för att effektivisera förvaltningen.
E-förvaltningNyhetDen traditionella posthanteringen ska fasas ut från de statliga myndigheterna och alla människor få tillgång till en digital postlåda för e-post från staten. Det är ett av de förslag digitaliseringskommissionen presenterar idag.
E-förvaltningNyhetNär fler av myndigheternas tjänster digitaliseras och läggs ut på webben öppnas också nya möjligheter för kriminalitet. Det är en av slutsatserna i en lägesrapport om arbetet mot grov organiserad brottslighet.
E-förvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, ställer sig bakom förslaget att avskaffa pappersfakturor till offentlig sektor. Ett lagkrav på elektroniska fakturor bör införas i november 2018, anser myndigheten.
E-förvaltningNyhetRegeringen har gett klartecken för Statens servicecenter att påbörja upphandlingen av ett myndighetsgemensamt e-arkiv. Sju myndigheter finns med från starten.
E-tjänsterNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, får en tydligare ledarroll i utvecklingen av e-förvaltning inom staten. Regeringen har beslutat att uppdra till ESV att samordna och stötta myndigheternas digitalisering.
WebbNyhetFörsäkringskassans intranät Fia vann sin klass när Web service award utsåg årets bästa sajter. Swedavia blev segrare i klassen bästa app med Swedish airports.
E-förvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, har fått regeringens uppdrag att utreda vilka konsekvenser det skulle få om staten helt går över till att uteslutande använda elektroniska fakturor inom offentlig sektor.
E-LEGITIMATIONSNÄMNDENNyhetStatliga E-legitimationsnämnden rekryterade maken till nämndens kanslichef Eva Ekenberg för ett tidsbegränsat uppdrag. Kanslichefen attesterade makens reseräkningar och övertidsersättning, skriver Dagens Nyheter. Klart olämpligt, anser justitiedepartementet.
ITNyhetKommuner, landsting och myndigheter har olika IT-system och brist på samverkan kostar tid och pengar. Dessutom glöms ofta miljön bort. Det hävdar forskaren Hannu Larsson i en avhandling.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan ser en snabb ökning av sina e-tjänster riktade till allmänheten. Mer än 600 000 personer har avsagt sig pappersutskick, och appen Mina sidor har laddats ned mer än 800 000 gånger.
Prenumerera på