Annons:

Facket

Ämne:Facket
STNyhetSTs förbundsstyrelse har beslutat inkalla extrakongress i december. Det skedde sedan STs ombud kommit fram till att Trio-arbetet ska fullföljas. Enigheten var nästan total om att tillsammans med HTF, SKTF och FF bilda ett nytt förbund.
DebattDebatt
ledare jan-åke porserydLedareDet nya stora Trio-fackförbundet får många fördelar. Det blir en stark röst i samhällsdebatten; en röst för facklig verksamhet, för solidaritet och för välfärd.
trioNyhetNästa vecka kan ST ta ett viktigt steg mot ett nytt förbund. Då samlas förbundsstämmoombud och distriktsföreträdare för att diskutera Trio-projektets slutrapport. Av de få avdelningar som svarat på Trio-remissen är flertalet positiva till ett nytt förbund.
budgetNyhetFriår på försök i tio kommuner och rätt att göra skatteavdrag för avgiften till facket.
pulNyhetDen första oktober skärps datalagstiftningen. Då blir det förbjudet att lagra texter om namngivna personer i en dator. Men det finns undantag, bl a för facklig verksamhet..
PensionsåldernNyhet– ”Valfrihet” att arbeta till 67 år låter bra. Men risk finns att regeringen avser att höja pensionsåldern på sikt, säger STs förhandlingschef Johan Tengblad.
EUNyhetEUs ministerråd har enats om en medbestämmandelag på Europanivå. Den anger minimikrav för arbetstagares rätt till samråd och information.
TriONyhetEtt förslag finns nu klart om hur den regionala organisationen ska se ut för det planerade storförbundet.
Ledare jan-åke porserydLedare
TRIONyhetArbetet med att bilda ett gemensamt förbund mellan ST, HTF, SKTF och FF, Försäkringsanställdas förbund, ska fullföljas. Det föreslår en enhällig styrelse i SKTF.
TrioNyhetTvå tredjedelar av HTFs förbundsråd ansåg att utredningen om ett nytt storförbund skulle slutföras. – Oerhört positivt. Nu vet styrelsen sitt uppdrag och kan gå vidare säger HTFs ordförande Holger Eriksson.
Fem blir ettNyhetPå olika kongresser beslutade fem tyska fackförbund att bilda det gemensamma storfacket ver.di. Men in i det sista var det oklart om de offentliganställda i ÖTV skulle delta.
LönerNyhetFyra olika tjänstemannaavtal har tecknats.
ToppmötetNyhetEU-regler om öppenhet ska vara minimiregler som inte begränsar medlemsländernas nationella lagstiftning om öppenhet och insyn.
Prenumerera på