Annons:

Flyktingar

Ämne:Flyktingar
EUNyhetStödet för att EU ska skapa en gemensam europeisk asyl- och migrationspolitik är mycket starkt. I Sverige vill tre av fyra tillfrågade ha gemensamma regler. Bara i Tjeckien är opinionen emot.
IntegrationNyhetArbetsförmedlingen har fått regeringens uppdrag att förstärka sitt arbete med nyanlända i etableringsuppdraget så att dessa får insatser av hög kvalitet.
ArbetsmarknadNyhetUtrikes födda har kompetens som inte tas tillvara på arbetsmarknaden. Jämfört med inrikes födda är utrikes födda i mindre utsträckning förvärvsarbetande, konstaterar Statistiska Centralbyrån, SCB, i en rapport.
EUNyhetEU kommer att betala ut närmare 200 miljoner kronor i nödmedel till Sverige. Pengarna ska täcka kostnader som Migrationsverket har till följd av det stora antalet asylsökande hösten 2015.
FacketNyhetTCO kräver att den tillfälliga asyllagen rivs upp. Asylrätten är precis som de fackliga rättigheterna en självklar del av de mänskliga rättigheterna, skriver TCO-ordföranden Eva Nordmark i en debattartikel.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket ska under våren stänga 183 direktupphandlade boenden runt om i landet. Genom att omplacera drygt 16 000 personer vill myndigheten få ned kostnaderna för sina boenden.
AsylNyhetMigrationsverket varnar i ett remissvar för att nya åldersgränser i asylprocessen kommer att skapa nya problem med åldersbestämningar. Flera andra remissinstanser varnar för att reglerna skulle bli svåra att tillämpa.
MigrationsdomstolarNyhetMigrationsdomstolarna ska ges möjlighet att ta hjälp av andra förvaltningsrätter för att beta av de många migrationsmål som väntar på avgörande. Regeringen föreslår en tillfällig reglering.
AsylNyhetRegeringens förslag till åtgärder för att få fler att återvända till sina hemländer efter avslag på en asylansökan pekar i riktning mot en polisstat med ökad kontroll av vissa. Det skriver 43 forskare i en debattartikel.
AsylNyhetAntalet asylansökningar ökar på nytt i EU, men fortsätter att minska i Sverige. Enligt statistik som redovisas av Europaportalen ligger Sverige nu på tionde plats i antal asylansökningar per capita, och under EU-snittet.
MigrationsverketNyhetMigrationsverkets skuld till kommunerna är uppe i minst 20 miljarder kronor. Det är dubbelt så mycket pengar som det anslag regeringen vill ge kommunerna till välfärden.
FlyktingarNyhetSocialstyrelsen ska genomföra en studie av magnetkamera som metod att bedöma åldern på ensamkommande flyktingbarn. Studien kommer att genomföras av oberoende forskare.
AsylNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot flera myndigheter sedan en man från Uganda avvisats till hemlandet, trots att det fanns verkställighetshinder som gjorde att mannen inte fick avvisas.
FlyktingarNyhetNär Migrationsverket gör en uppdaterad prognos för flyktingmottagandet är huvudalternativet att Sverige kommer att ta emot 60 000 asylsökande både i år och nästa år. Men prognosen är osäker.
AsylNyhetAntalet asylsökande har minskat kraftigt i år jämfört med i höstas. Också jämfört med motsvarande period förra året har det kommit färre sökande, enligt Migrationsverket.
Prenumerera på