Annons:

flyktingmottagande

Ämne:flyktingmottagande
BeredskapNyhetRiksrevisionen kritiserar efter en granskning regeringens och myndigheternas hantering av flyktingsituationen under hösten 2015. Varken beredskap eller samordning var tillräcklig i den akuta situationen, anser Riksrevisionen.
FörsäkringskassanNyhetI morgon öppnar Försäkringskassan tillsammans med flera andra myndigheter 22 nya mötesplatser för nyanlända runt om i landet. Ett pilotprojekt har visat att etableringsprocessen kan snabbas upp genom särskilda mötesplatser.
IntegrationNyhetFlera av de statliga myndigheter som yttrat sig över regeringens förslag att utvidga rutavdraget är starkt kritiska. Det framgår av en genomgång av remissvaren som Sydsvenskan gjort.
FlyktingarNyhetMigrationsverket och Polisen har fått i uppdrag att förbereda avvisning av många av de asylsökande som kom till Sverige under hösten. Det kan gälla närmare hälften av dem som kom till Sverige under 2015, skriver Dagens Industri.
FacketNyhetDet behövs fler insatser för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Det skriver TCOs samhällspolitiska chef Samuel Engblom i en debattartikel. Också från Saco och Jusek kommer liknande signaler.
SiSNyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, tar över Kriminalvårdens anstalt i Helsingborg. Därmed skapas cirka 50 nya ungdomsvårdsplatser för pojkar i åldern 16-20 år. Verksamheten startar under våren.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen satsar på ett nytt arbetssätt för att fånga upp den kompetens som finns hos alla nyanlända. Det går ut på att på ett likvärdigt sätt kartlägga deras utbildning och erfarenhet.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket måste ta itu med arbetsmiljöproblemen vid ansökningsenheten. Arbetsmiljöverket ställer en rad krav på myndigheten efter en inspektion. Det finns stora brister i den psykosociala arbetsmiljön.
FlyktingmottagandeNyhetMånga av Fackförbundet STs medlemmar hör till dem som först tar emot de asylsökande som kommer till Sverige. Nu presenterar ST fem förslag som förbundet anser skulle förbättra mottagandet. Bland annat vill man ge folkhögskolorna fördubblade resurser.
Prenumerera på