Annons:

Försäkringskassan

Ämne:Försäkringskassan
Försäkringskassan
StatskontoretNyhetEnligt en rapport från Statskontoret är förändringsarbetet på Försäkringskassan på väg i rätt riktning, även om det är långt kvar. Handläggningstiderna är fortfarande för långa enligt rapporten.
SjukförsäkringNyhetNästa år förs en stor grupp långtidssjukskrivna över från Försäkringskassan till Arbets­förmedlingen. Reformens otydlighet slår framför allt mot de sjuka, men också mot Försäkringskassans anställda, menar Thomas Åding, ST.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan får som aviserat ett stort extra påslag i år för att inte hamna i underskott. Men redan nästa år minskar resurserna igen.
FörsäkringskassanNyhetKön och bostadsort spelar stor roll för möjligheten att få livränta efter en arbetsskada. En man har dubbelt så stor chans att få livränta beviljad av Försäkringskassan som en kvinna.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan har skärpt bedömningen av vem som har rätt till personlig assistent. Därför förlorar allt fler som fått sin assistans betald av kassan sin ersättning, enligt Dagens eko.
RiksrevisionenNyhetRiksrevisionens styrelse riktar allvarliga anmärkningar mot Försäkringskassan i en skrivelse till riksdagen. Enligt brevet gör bristande rutiner att myndigheten fattar felaktiga beslut.
SjukförsäkringNyhetEn av tre tror sig få svårt att klara sig ekonomiskt om de blev sjukskrivna en månad. Tilltron till sjukförsäkringen har minskat på senare år, enligt en LO-enkät.
FörsäkringskassanNyhetMer än var tredje av de långtidssjukskrivna som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen försökt hjälpa tillbaka till arbetsmarknaden har nått målet. Men vissa hamnar utanför systemet.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan gör nu ett serviceåtagande för fem ersättningar. Det ska inte ta mer än 30 dagar att få ut ersättning, och svar på sina frågor ska man få inom högst tio dagar.
FörsäkringskassanNyhetAntalet personer som begär sjukpenning har minskat med 20 procent jämfört med för tre år sedan. Minskningen har överraskat Försäkringskassan.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetNätverket Resurs bekräftar att bloggaren som uttryckt sig hotfullt om Försäkringskassans personal ingår i nätverket. Men Resurs ställer sig inte bakom formuleringarna.
Prenumerera på