Annons:

Försäkringskassan

Ämne:Försäkringskassan
Försäkringskassan
Mänskliga rättigheterNyhetFörsäkringskassans arbete med mänskliga rättigheter ska bli förebild för andra statliga myndigheter. Regeringen har därför uppdragit till Försäkringskassan sprida sina erfarenheter och kunskaper.
FörsäkringskassanNyhetRätten till barnbidrag bör ses över om barnet inte vistas i Sverige. Det menar två medarbetare vid Försäkringskassan i en intern rapport, uppger Ekot.
SocialförsäkringNyhetRiksdagens socialutskott kallar till sig Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler sedan det visat sig att en dom i Högsta förvaltningsdomstolen tolkas på skilda sätt av myndigheten och åtminstone ett av domstolens justitieråd.
SocialförsäkringNyhetAllt fler unga får aktivitetsersättning, konstaterar Försäkringskassan. Många av dem har tidigare haft stöd från Försäkringskassan, och en stor del av dem kommer att fortsätta få det efter att de fyllt 30 år, konstaterar myndigheten.
StatsförvaltningNyhetI ett remissvar ställer sig Ekonomistyrningsverket, ESV, bakom förslagen att öka samordningen av statens utbetalningsfunktioner. Syftet är att minska fel och fusk.
SocialförsäkringNyhetFörsäkringskassans nya rutiner för bedömning av personlig assistans vältrar över miljardkostnader på kommunerna. Nu protesterar Sveriges kommuner och landsting, SKL.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan har publicerat sin första uppsättning av öppna data. Publiceringen är ett led i ett projekt syftar till att offentliggöra data för fri allmän användning.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Ekobrottsmyndigheten bör få utökat ansvar för att bekämpa brott mot välfärdssystemen, föreslår en utredning. Dålig idé, tycker båda myndigheterna i sina remissvar.
SjukpenningNyhetSjukpenningtalet gick ner i alla län för både kvinnor och män under juli, redovisar Försäkringskassan. Det är sjätte månaden i rad som sjukpenningtalet minskar totalt sett.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan får regeringens uppdrag att samordna IT-driften också för andra myndigheter. Enligt regeringen är Försäkringskassan den myndighet som är bäst lämpad för att ansvara för en sådan samordning.
SocialförsäkringNyhetDe långa sjukskrivningarna har ökat betydligt sedan 2013, konstaterar Försäkringskassan i en ny analys. Ju längre tid någon är borta från arbetsmarknaden, dess mindre blir sannolikheten för att personen kommer tillbaka i arbete.
FÖRSÄKRINGSKASSANFördjupningNär medarbetarna på Försäkringskassan i Torsby och Göteborg fick fria händer att själva lägga upp sitt arbete lade de vikten på olika saker. Ett kontor satsar på specialisering, det andra på externa kontakter.
FÖRSÄKRINGSKASSANFördjupningDe behöver inte följa interna regler, de har gjort om arbetsfördelningen och för bara den statistik de tycker är nödvändig. Ett forskningsprojekt har gett medarbetarna på Försäkringskassan i Torsby chansen att själva få bestämma hur de ska lägga upp jobbet.
REHABILITERINGNyhetFör 20 månader sedan insjuknade Håkan Stenbom efter en hjärtsvikt. Hans arbetsgivare, Försäkringskassan i Västerås, ville inte skaffa en lånedator så att han kunde jobba hemma under rehabiliteringen. Datorn skulle ha kostat 400 kronor i månaden.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan har stoppat utbetalningar av ersättning till 14 privata assistansbolag. I flera år har myndigheten betalat ut mångmiljonbelopp till oseriösa och brottsliga bolag, uppger Ekot.
Prenumerera på