Annons:

Försäkringskassan

Ämne:Försäkringskassan
Försäkringskassan
FörsäkringskassanNyhetI morgon öppnar Försäkringskassan tillsammans med flera andra myndigheter 22 nya mötesplatser för nyanlända runt om i landet. Ett pilotprojekt har visat att etableringsprocessen kan snabbas upp genom särskilda mötesplatser.
ArbetsrättNyhetÄven om en anställning överklagas och det leder till att ett anställningsbeslut upphävs har inte en statlig arbetsgivare rätt att avsluta ett ingånget anställningsförhållande. Det fastslår Arbetsdomstolen i en dom.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans internrevisorer slår i en rapport larm om felaktig hantering av fakturor och inköpskort på myndigheten. I 15 av 43 stickprovskontroller av fakturor för intern representation hade den attesterande chefen själv deltagit i evenemanget.
SocialförsäkringarNyhetAllt fler personer som nekas sjukskrivning av Försäkringskassan vänder sig till Arbetsförmedlingen. Handläggarna på Arbetsförmedlingen är osäkra på hur de ska möta människor som anser sig sjuka, uppger Ekot.
SocialförsäkringarNyhetFörsäkringskassans införande av förenklade läkarintyg blev ett misslyckande. Det fungerade inte att flytta fokus från kontroll till kundnöjdhet. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i en granskning.
FörsäkringskassanNyhetTomma ytor med soffgrupper och ståbord, och överfulla smårum för möten. Försäkrings­kassans första aktivitets­baserade flexkontor har inte utvärderats tillräckligt, anser ST. Trots det införs nu modellen på bred front.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan har gått igenom många förändringar sedan myndigheten bildades 2005, och styrningen av myndigheten har varit ryckig, konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i en rapport.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, har efter flera anmälningar inlett en utredning kring de långa handläggningstiderna hos Försäkringskassan. Väntetiden närmar sig ett halvår i vissa fall, skriver Dagens Nyheter.
SocialförsäkringarNyhetFörsäkringskassan avstår i stor omfattning att kräva in felaktiga utbetalningar. Hittills i år har krav värda 120 miljoner kronor inte begärts tillbaka, och personerna slipper betala, skriver Dagens Nyheter.
ArbetsmiljöNyhetAntalet fall där mobbning leder till sjukskrivning på landets arbetsplatser har fördubblats de senaste fem åren, skriver Vårdfokus. Förra året fick Försäkringskassan in 1 160 anmälningar.
SjukskrivningarNyhetFörsäkringskassan förutspår i en prognos att sjuktalen kommer att vända nedåt kring årsskiftet. Sjuktalen har ökat varje år sedan 2010. För september i år redovisar Försäkringskassan en fortsatt ökning.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan fick rätt i striden om myndighetens filmade webbmöten. Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, är besviken. ”Oron kvarstår ju för de anställda”, säger han till Publikt.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan fick rätt i striden med Datainspektionen, DI, om myndighetens filmade webbmöten. Enligt förvaltningsrätten är kameraövervakningslagen inte tillämplig i fallet.
ArbetsförmedlingenNyhetMänniskor som har en svag ställning på arbetsmarknaden får inte det stöd de behöver. Ett antal företrädare för organisationer som arbetar med svaga grupper vädjar till Arbetsförmedlingens chef att stärka insatserna.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassan ville krympa en enhet, men drev igenom sin uppfattning på ett sätt som både bröt mot interna riktlinjer och brast i respekt mot medarbetarna, hävdas i en rapport från myndighetens internrevision. Enligt ST är detta inte en engångshändelse.
Prenumerera på