Annons:

Försäkringskassan

Ämne:Försäkringskassan
Försäkringskassan
ArbetsförmedlingenNyhetMänniskor som har en svag ställning på arbetsmarknaden får inte det stöd de behöver. Ett antal företrädare för organisationer som arbetar med svaga grupper vädjar till Arbetsförmedlingens chef att stärka insatserna.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassan ville krympa en enhet, men drev igenom sin uppfattning på ett sätt som både bröt mot interna riktlinjer och brast i respekt mot medarbetarna, hävdas i en rapport från myndighetens internrevision. Enligt ST är detta inte en engångshändelse.
FörsäkringskassanNyhetInternrevisionen kritiserar Försäkringskassan för att myndigheten inte kräver tillbaka felaktiga utbetalningar när summan är lägre än 2 000 kronor. Det innebär att kostnader på 35 miljoner kronor inte utreds vidare.
FINLANDNyhetDen finländska försäkringskassan får en central roll när Finland inleder ett försök med så kallad medborgarlön. ”Vi får mer jobb. Hur mycket beror på vilka behov som uppstår under försöksperioden”, säger Marjukka Turunen.
SocialförsäkringarNyhetSjukpenningtalet i juli 2016 var 10,8 dagar, vilket innebär en ökning med 0,7 dagar sedan året innan. Sedan år 2010 har sjukpenningtalet ökat med 79 procent.
FörsäkringskassanNyhetRyckig styrning hindrar långsiktighet i Försäkringskassans inriktning. Ständig omorganisation tar uppmärksamhet från handläggningen. Det anser Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i en rapport.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan har under flera år prioriterat ned arbetet mot felaktiga utbetalningar, trots att 16 miljarder kronor årligen betalas ut felaktigt. Den slutsatsen drar Riksrevisionen efter en granskning.
Myndigheter på sociala medierFördjupningPå Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket sitter medarbetare som har Facebook som ett av sina viktigaste arbetsredskap. Det innebär ett snabbt tempo. Och en annan ton, på gott och ont.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket fortsätter sitt samarbete om 103 gemensamma servicekontor, men mötesformerna ska utvecklas. Det har de tre myndigheterna kommit överens om.
FörsäkringskassanNyhetPersoner som är utrikes födda får oftare avslag på sjukpenning än inrikes födda, oavsett diagnos. Skillnaderna i avslag kan inte förklaras av faktorer såsom utbildningsnivå, yrke och inkomst.
SocialförsäkringNyhetFörsäkringskassans egna riktlinjer om arbetsförmåga får stort genomslag när myndigheten fattar beslut. Men, riktlinjerna tar mindre hänsyn till individens förutsättningar än gällande rätt, konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
E-förvaltningNyhetFörsäkringskassan har Sveriges bästa myndighetssajt enligt tidningen Internetworld. Övriga nominerade myndigheter var Försvarsmakten, Kriminalvården, Skatteverket och Kronofogden.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans personalansvarsnämnd har beslutat att åtalsanmäla en före detta anställd. Åtalsanmälan innehåller misstankar om dataintrång, brott mot tystnadsplikt och tjänstefel.
JämställdhetNyhetMäns våld mot kvinnor leder årligen till cirka 11 000 fall av sjukskrivning, rehabilitering eller aktivitetsersättning. Försäkringskassan vill öka fokus på hur mäns våld mot kvinnor påverkar sjuktalen och erbjuder utbildning till chefer och anställda på myndigheter.
FörsäkringskassanNyhetDet senaste året har tre chefer på Försäkringskassan fått lämna myndigheten med avgångsvederlag på sammanlagt omkring fem miljoner kronor, skriver Dagens Nyheter.
Prenumerera på