Annons:

Försäkringskassan

Ämne:Försäkringskassan
Försäkringskassan
Myndigheter på sociala medierFördjupningPå Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket sitter medarbetare som har Facebook som ett av sina viktigaste arbetsredskap. Det innebär ett snabbt tempo. Och en annan ton, på gott och ont.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket fortsätter sitt samarbete om 103 gemensamma servicekontor, men mötesformerna ska utvecklas. Det har de tre myndigheterna kommit överens om.
FörsäkringskassanNyhetPersoner som är utrikes födda får oftare avslag på sjukpenning än inrikes födda, oavsett diagnos. Skillnaderna i avslag kan inte förklaras av faktorer såsom utbildningsnivå, yrke och inkomst.
SocialförsäkringNyhetFörsäkringskassans egna riktlinjer om arbetsförmåga får stort genomslag när myndigheten fattar beslut. Men, riktlinjerna tar mindre hänsyn till individens förutsättningar än gällande rätt, konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
E-förvaltningNyhetFörsäkringskassan har Sveriges bästa myndighetssajt enligt tidningen Internetworld. Övriga nominerade myndigheter var Försvarsmakten, Kriminalvården, Skatteverket och Kronofogden.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans personalansvarsnämnd har beslutat att åtalsanmäla en före detta anställd. Åtalsanmälan innehåller misstankar om dataintrång, brott mot tystnadsplikt och tjänstefel.
JämställdhetNyhetMäns våld mot kvinnor leder årligen till cirka 11 000 fall av sjukskrivning, rehabilitering eller aktivitetsersättning. Försäkringskassan vill öka fokus på hur mäns våld mot kvinnor påverkar sjuktalen och erbjuder utbildning till chefer och anställda på myndigheter.
FörsäkringskassanNyhetDet senaste året har tre chefer på Försäkringskassan fått lämna myndigheten med avgångsvederlag på sammanlagt omkring fem miljoner kronor, skriver Dagens Nyheter.
SocialförsäkringarNyhetHandikappförbunden går till angrepp på regeringen. I en debattartikel hävdar dess ordförande Stig Nyman att regeringens försök att bromsa antalet assistanstimmar strider mot de mänskliga rättigheterna.
SjukskrivningarNyhetI januari var sjukpenningtalet 10,5 dagar. Det är en dag mer än för ett år sedan och mer än fyra dagar mer än för fem år sedan. Det är framför allt bland kvinnor sjukskrivningarna ökar.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan misstänker ytterligare medarbetare för medverkan till fusk med assistansersättningen. ”Vi kommer att polisanmäla det vi upptäcker”, skriver generaldirektör Ann-Marie Begler i en debattartikel.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans personalansvarsnämnd har beslutat att lämna en åtalsanmälan till åklagaren. Beslutet rör en tidigare anställd som olovligen förmedlat registeruppgifter till utomstående.
FörsäkringskassanNyhetAntalet anmälda incidenter med hot och våld mot Försäkringskassans personal slog nytt rekord under 2015. Sammanlagt rapporterades 1 274 incidenter med trakasserier, hot, våld och suicidhot.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan har överklagat Datainspektionens, DIs, beslut om att anställda inte ska behöva arbeta med påslagen webbkamera vid telefonmöten. Tills vidare fortsätter Försäkringskassan att använda kamerorna. STs uppfattning är att det ska vara frivilligt.
FörsäkringskassanNyhetAntalet anmälningar till Justitieombudsmannen, JO, som riktades mot Försäkringskassan minskade med elva procent under 2015, uppger myndigheten i ett pressmeddelande.
Prenumerera på