Annons:

Försäkringskassan

Ämne:Försäkringskassan
Försäkringskassan
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan misstänker ytterligare medarbetare för medverkan till fusk med assistansersättningen. ”Vi kommer att polisanmäla det vi upptäcker”, skriver generaldirektör Ann-Marie Begler i en debattartikel.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans personalansvarsnämnd har beslutat att lämna en åtalsanmälan till åklagaren. Beslutet rör en tidigare anställd som olovligen förmedlat registeruppgifter till utomstående.
FörsäkringskassanNyhetAntalet anmälda incidenter med hot och våld mot Försäkringskassans personal slog nytt rekord under 2015. Sammanlagt rapporterades 1 274 incidenter med trakasserier, hot, våld och suicidhot.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan har överklagat Datainspektionens, DIs, beslut om att anställda inte ska behöva arbeta med påslagen webbkamera vid telefonmöten. Tills vidare fortsätter Försäkringskassan att använda kamerorna. STs uppfattning är att det ska vara frivilligt.
FörsäkringskassanNyhetAntalet anmälningar till Justitieombudsmannen, JO, som riktades mot Försäkringskassan minskade med elva procent under 2015, uppger myndigheten i ett pressmeddelande.
StatsförvaltningNyhetFörtroende är inget mått på myndigheters effektivitet. Det konstaterar Statskontoret i en studie kring myndigheter som mäter ökat medborgarförtroende som framgångsfaktor.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDe anställda på Försäkringskassans kundtjänst ska inte behöva arbeta med påslagen webbkamera vid telefonsamtal med kunder. Det har Datainspektionen slagit fast efter en anmälan från ett skyddsombud vid kundcentret i Gävle.
FörsäkringskassanNyhetDet finns brister i rutinerna när Försäkringskassans handläggare anlitar försäkringsmedicinska rådgivare. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, efter en granskning.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan har utnämnts till årets bubblare i tillgänglighetsfrågor av Myndigheten för delaktighet, MFD. Försäkringskassan får beröm både för sin webbplats och för samarbetet med olika organisationer för funktionsnedsatta.
FörsäkringskassanNyhetFörtroendet för Försäkringskassan ökar från en låg nivå. Men de som uppger att de har sämre hälsa har lägst förtroende för myndigheten. Det visar en rapport från SOM-institutet som Försäkringskassan beställt.
SocialförsäkringNyhetFörsäkringskassan får regeringens uppdrag att utveckla samarbetet med Arbetsmiljöverket när det gäller arbetsgivarens ansvar enligt arbetsmiljölagen. Allt för att stoppa den ökande sjukfrånvaron.
SocialförsäkringNyhetTrots regeringens mål om att sjukfrånvaron ska minska fortsätter den att öka i hög takt. Arbetsgivarna behöver kliva fram och ta sitt fysiska och psykosociala arbetsmiljöansvar på allvar, skriver Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler på Dagens Nyheters debattsida.
SjukskrivningarNyhetStatliga satsningar för att minska sjukfrånvaron är på väg att frysa inne, varnar Försäkringskassan. Hittills i år har bara hälften av anslagna 50 miljoner kronor utnyttjats av arbetsgivare.
SocialförsäkringarNyhetFörsäkringskassan ska intensifiera sitt arbete med att få sjukskrivna personer att återvända till arbetsmarknaden, och hjälpa fler långtidssjukskrivna att byta yrke för att komma tillbaka i jobb.
FörsäkringskassanNyhetInförandet av teamarbete i Försäkringskassan har inneburit ökad frihet och flexibilitet, men också mer detaljstyrning. Det visar en studie från ISF, Inspektionen för socialförsäkringen.
Prenumerera på