Annons:

Högre utbildning

Ämne:Högre utbildning
Här hittar du de artiklar ST Press publicerat om Högre utbildning. Du kan även följa vad ST Press skriver om Högre utbildning genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
PensionerNyhetDet är minst lika viktigt att unga börjar arbeta tidigare som att pensionsåldern höjs. Det skriver pensionsekonomen Eva Adolphson och nationalekonomen Annika Creutzer i en debattartikel.
HögskolanNyhetAntalet betalande gäststudenter från länder utanför EU ökar stadigt. Det visar en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
HögskolanNyhetAnställda vid en enhet på Umeå universitet har upplevt sig utsatta för sexuella trakasserier och kränkande behandling av en före detta chef. Men den utpekade före detta chefen säger att han inte känner igen sig i beskrivningen.
HögskolanNyhetAntalet intagna till höstens utbildningar på universitet och högskolor har minskat något jämfört med förra året, från 241 293 personer till 240 290. Det visar en rapport från Universitets- och högskolerådet.
HögskolanNyhetEn växande andel av personalen på landets lärosäten har en grundläggande forskarutbildning. Två av tre som arbetar med undervisning eller forskning har utbildning på forskarnivå.
ForskningNyhetSveriges lärosäten använder inte de statliga anslagen till forskning. Under 2014 blev nästan 17 miljarder kronor av statens anslag outnyttjade av universitet och högskolor, skriver Dagens Nyheter.
PolisenNyhetPolisens positiva särbehandling av sökande till Polishögskolan på grund av kön och etnisk bakgrund har stridit mot diskrimineringsförbudet. Det tillstår nu Polisen genom en förlikning med fyra manliga sökanden.
ÖppenhetNyhetJustitiekanslern, JK, kritiserar en chef på högskolan i Dalarna för att ha agerat i strid med tryckfrihetsordningen när hon frågade ut en medarbetare efter att denne intervjuats av en tidning.
StudiemedelNyhetAntalet studerande med studiemedel på eftergymnasial nivå och antalet utlandsstuderande har aldrig varit högre än under 2014, enligt en rapport från Centrala studiemedelsnämnden, CSN.
Södertörns högskolaNyhetKonkurrensverket fäller Södertörns högskola för otillåten direktupphandling. Granskningen inleddes sedan Publikt i höstas avslöjade att högskolan köpt konsulttjänster för fem miljoner kronor utan föregående annonsering.
DiskrimineringNyhetEtt förbud på Malmö högskolas tandhygienistutbildning mot att använda engångsskydd för underarmarna har hindrat en kvinnlig student i sin utbildning. Det anser föreningen Malmö mot diskriminering och stämmer högskolan för religiös diskriminering.
HögskolanNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, har fått in 385 512 anmälningar till höstens program och kurser på universitet och högskolor. Det är en minskning med en dryg procent jämfört med förra årets rekord.
HögskolanNyhetStockholms universitet har tagit tillbaka sin telefonväxel i egen regi. Anledningen är att företaget som skötte växeln saknade tillräcklig kunskap om universitetets verksamhet, vilket ledde till felkopplingar.
ArbetsmarknadNyhetUtrikesdepartementet, UD, är den populäraste arbetsgivaren för Sveriges juridikstuderande. Det visar den årliga arbetsgivarbarometern från Universum.
JämställdhetNyhetHögskoleminister Helene Hellmark Knutsson aviserar en nationell expertgrupp för att lyfta jämställdheten i högskolan. Målet är fler kvinnliga professorer och mer jämställda forskningsanslag.
Prenumerera på