Annons:

Jämställdhet

Ämne:Jämställdhet
JämställdhetFördjupningJens Orback vill sätta ljus på majoritetssamhället för att komma åt diskrimineringen. Ministern för jämställdhet och mångfald vill dessutom förmå nya invandrare att inte bosätta sig där släkten bor och han tänker arbeta långsiktigt mot mäns våld mot kvinnor.
InternationelltLedare
NyhetDe statsanställda är förlorarna i löneutveckling det senaste året. Medan offentliganställda i kommuner och landsting ökat sina löner med över tre procent stannar lönelyften för de statsanställda på 0,4 procent..
NyhetFler kvinnor än män är arbetslösa – om man räknar in också alla dem som är deltidsarbetslösa. Den slutsatsen drar forskaren Anita Nyberg vid Arbetslivsinstitutet i två rapporter som granskar arbetsmarknadsstatistiken ur genusperspektiv.
NyhetDen nyanställde manlige snickaren fick 1 300 kronor högre månadslön än den redan anställda kvinnliga snickaren. ST har begärt central tvisteförhandling om lönesättningen på Naturhistoriska riksmuseet.
NyhetLunds universitet ska underlätta för doktorander som vill gå tillbaka till sin forskarutbildning efter föräldraledighet.
NyhetEU har beslutat att inrätta ett jämställdhetsinstitut. Det nya institutet kommer att placeras i något av de nya medlemsländerna och beräknas vara i drift senast 2007.
NyhetCenterpartiet har begärt en särskild debatt i Riksdagen med anledning av en ST-undersökning som visar att staten betalar sämre löner till kvinnor än till män.
NyhetMed anledning av internationella kvinnodagen ordnar ST en del aktiviteter runt om i landet.
NyhetAv 33 arbetsgivare och fem högskolor lever bara två upp till lagens krav. Det konstaterar Jämo som efterlyser mer konkreta åtgärder i jämställdhetsarbetet.
NyhetArbetslivsminister Hans Karlsson ska medverka till att Försäkringskassan inför ett aktivt könsperspektiv i sitt arbete med sjukskrivning och rehabilitering.
NyhetSkillnaden mellan mäns och kvinnors årsinkomst minskade 2003 med cirka 3 000 kronor jämfört med året innan.
NyhetFörsäkringskassans pensionsavtal är könsdiskriminerande. Det anser Jämo som ämnar stämma Arbetsgivarverket inför AD.
NyhetUnga födda utomlands värderar karriär och hur arbetet är organiserat högre än svenskfödda unga. Unga män ser mer till karriär och lön än kvinnorna.
NyhetPosten ska betala 50 000 kronor i skadestånd till en kvinna som utsatts för våldtäkt och sexuella trakasserier av en arbetskamrat. Anledningen är att Posten inte gjorde någon egen utredning när man fick veta vad som hänt.
Prenumerera på