Annons:

Jämställdhet

Ämne:Jämställdhet
JÄMONyhetJämO anser att myndigheter och statliga bolag måste skärpa sig för att få en jämställd rekrytering.
FIKrönika
KAMPANJNyhetNu går Försäkringskassan ut med brev till 400 000 pappor och 42 000 mammor och påminner om att det finns föräldradagar kvar att ta ut.
JÄMONyhetElva myndigheter sätts under luppen när JämO går vidare i sin granskning av statliga myndigheter.
JÄMONyhetJämO anser att myndigheter och statliga bolag måste skärpa sig för att få en jämställd rekrytering. Jämställdhetsplaner följs inte upp och könsuppdelningen är stereotyp, visar en granskning.
PENSIONERNyhetST kommer att driva frågan om männens rätt till samma pensionsvillkor som kvinnorna vid Försäkringskassan. Det svaret ger förbundet idag till JämO.
JÄMONyhetNu hotas Riksrevisionen av vite av Jämo, sedan man trots upprepade påstötningar inte presterat en jämställdhetsplan som motsvarar lagens krav.
FRIÅRNyhetDen första april var nästan 8 400 personer friårslediga. Det innebär att 70 procent av de tilldelade platserna hade tagits i anspråk, framgår av en Ams-rapport.
HögskolanNyhetKnappt 500 studenter antogs 2004 till högskolestudier på grundval av alternativt urval. Högskoleverket tycker det låga antalet är bekymmersamt, eftersom idén bakom alternativt urval är att det skulle bredda antagningen.
DebattDet är viktigt att kvinnor – för jämställdhetens skull – ser sig som nya agenter i det fackliga arbetet och ifrågasätter gamla och dekadenta arbetssätt, skriver Alejandra Pizarro.
JämställdhetFördjupningJens Orback vill sätta ljus på majoritetssamhället för att komma åt diskrimineringen. Ministern för jämställdhet och mångfald vill dessutom förmå nya invandrare att inte bosätta sig där släkten bor och han tänker arbeta långsiktigt mot mäns våld mot kvinnor.
InternationelltLedare
NyhetDe statsanställda är förlorarna i löneutveckling det senaste året. Medan offentliganställda i kommuner och landsting ökat sina löner med över tre procent stannar lönelyften för de statsanställda på 0,4 procent..
NyhetFler kvinnor än män är arbetslösa – om man räknar in också alla dem som är deltidsarbetslösa. Den slutsatsen drar forskaren Anita Nyberg vid Arbetslivsinstitutet i två rapporter som granskar arbetsmarknadsstatistiken ur genusperspektiv.
NyhetDen nyanställde manlige snickaren fick 1 300 kronor högre månadslön än den redan anställda kvinnliga snickaren. ST har begärt central tvisteförhandling om lönesättningen på Naturhistoriska riksmuseet.
Prenumerera på