Annons:

A-kassa

Ämne:A-kassa
A-kassa
TCONyhet50 000-70 000 personer under 30 år har saknat inkomster det senaste året. Det är dags att de två största partierna gör gemensam sak om en långsiktigt stabil a-kassa, anser TCOs ordförande Eva Nordmark.
A-kassanNyhetDe regionala skillnaderna är stora mellan hur Arbetsförmedlingen i olika län ifrågasätter rätten till a-kasseersättning. Det framgår av en rapport från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.
IntegritetNyhetDatainspektionen, DI, påpekar brister i a-kassornas hantering av känsliga medlemsuppgifter. DIs anmärkningar bygger på granskning av Akademikernas och Ledarnas a-kassor samt Arbetslöshetskassornas samorganisation.
A-kassanNyhetAntalet arbetslösa unga som får a-kassa har minskat med 76 procent i Sverige sedan 2006, trots att arbetslösheten har ökat. Det visar en rapport som LO publicerat.
A-kassanNyhetSedan år 2005 har STs a-kassa förlorat drygt var fjärde medlem. Det visar statistik från IAF. Totalt har a-kassornas medlemsantal sjunkit med elva procent sedan 2005.
A-kassanNyhetRiksdagen har fattat beslut om ett stort antal förändringar i reglerna för a-kassan. Efter 1 september måste den som begär ersättning intyga på heder och samvete att de uppgifter man lämnar är riktiga.
ArbetsmarknadNyhetNästan 17 000 deltagare i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program saknar helt ersättning från socialförsäkringen. Det visar en ny rapport från LO.
A-kassaNyhetHur mycket får man studera och samtidigt få ersättning från a-kassan? Det ska Högsta förvaltningsdomstolen pröva, efter två fall där underinstanserna hade olika uppfattning.
A-kassaNyhetAntalet personer som varken har a-kassa eller aktivitetsstöd ökar. Mer än sju av tio arbetslösa och undersysselsatta får ingen ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, enligt en rapport från LO.
SocialförsäkringNyhetRiksdagens justitieutskott säger nej till regeringens förslag att förkorta överklagandetiden i socialförsäkringarna. Ett enigt utskott begär att regeringen beskriver hur de försäkrade påverkas.
ArbetslöshetsförsäkringenNyhetTCO går till motattack mot regeringens ståndpunkt om att höjt tak i arbetslöshetsförsäkringen skulle leda till ökad arbetslöshet. Det finns inget stöd för det antagandet, menar TCO.
A-kassanNyhetTCOs förslag om a-kassan har öppnat de låsningar som Socialförsäkringsutredningen suttit fast i, skriver Arbetet. Partierna är nu överens om att fler måste få rätt till a-kassa.
A-kassanNyhetRegeringen ska inte beställa avtal från parterna på arbetsmarknaden. Det säger TCOs ordförande Eva Nordmark efter finansminister Anders Borgs, M, besked att a-kasseavgifterna kan sänkas från 2014.
A-kassaNyhetAv drygt 3,2 miljoner heltidsarbetande är det i dag bara 221 000 som har fullt inkomstskydd vid arbetslöshet. Det konstaterar TCO som vill höja inkomsttaket så att ytterligare 1,2 miljoner får rätt till full ersättning från a-kassan.
BemanningNyhetBemanningsanställda som bara arbetar delar av veckan har rätt att fyllnadsstämpla och få a-kassa, enligt en dom i Kammarrätten. Omkring 3 000 anställda, de flesta tjänstemän, omfattas av den nya lagtolkningen.
Prenumerera på