Annons:

A-kassa

Ämne:A-kassa
A-kassa
A-kassanFördjupningA-kassan är omgärdad av komplicerade regler. Eftersom ersättningstaket inte höjts har försäkringen också urholkats. Men de flesta medlemmar är däremot nöjda med den service de får.
A-KASSANNyhetTvå av tre arbetslösa saknar a-kassa. Och TCO-medlemmar med a-kassa får oftast ut mindre än hälften av sin tidigare lön. Systemet har kommit till vägs ände, anser TCO, som nu presenterar ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring.
A-kassaNyhetUngdomar anmäls oftare till sin a-kassa, om de anses avvika från regelverket. Det framgår av en ny rapport från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.
SocialförsäkringNyhetDen statliga Socialförsäkringsutredningen får ett utökat uppdrag i frågor som rör arbetslöshetsförsäkringen. Samtidigt förlängs utredningstiden till på andra sidan valet år 2014.
A-kassanNyhetAtt höja taket i a-kassan är en av de viktigaste frågorna för att skapa större ekonomisk trygghet. Det skriver TCOs ordförande Eva Nordmark i en debattartikel i Aftonbladet.
A-kassaNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, konstaterar efter en granskning att det finns brister i Arbetsförmedlingens information kring a-kassan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har stora brister i kontrollen av de jobbcoacher myndigheten anlitar. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, riktar skarp kritik mot myndigheten efter en granskning.
A-kassanNyhetSTs a-kassa får kritik från JO för långsam handläggning och flera brister i ett ärende. En kvinnas utbetalningar stoppades plötsligt utan att hon fick någon förklaring till varför.
A-kassanNyhetKonkurrensen mellan a-kassorna ökar sedan Musikernas a-kassa och Elektrikernas a-kassa fått tillstånd att utvidga kretsen av möjliga medlemmar, trots protester från andra a-kassor.
A-kassanNyhetModeraternas förslag att inkomst och inte enbart arbetad tid ska ge rätt till a-kassa stöds av de övriga regeringspartierna och av Miljöpartiet.
A-kassanNyhetAntalet medlemmar i arbetslöshetskassorna ökade under förra året med 0,8 procent eller omkring 28 000 personer. Totalt hade a-kassorna nästan 3,4 miljoner medlemmar vid årsskiftet.
RegeringenNyhetRegeringen föreslår ändrade regler i arbetslöshetsförsäkringen för att arbetssökande lättare ska förstå vad som förväntas av den enskilde för att man ska få ersättning.
A-kassanNyhetUtbetalningarna från a-kassorna minskade med mer än en fjärdedel under 2011. Antalet personer som fick ersättning någon gång under året minskade med en femtedel.
A-kassanNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, föreslår regeringen att skärpa kraven på a-kassorna för att förhindra felaktiga utbetalningar.
A-kassaNyhetDen ekonomiskt hårt trängda Teaterverksammas a-kassa kommer att gå ihop med Unionens a-kassa från årsskiftet. Samtidigt sänker kassan medlemsavgiften för alla från 156 till 140 kronor.
Prenumerera på