Annons:

Migrationsverket

Ämne:Migrationsverket
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Migrationsverket. Du kan även följa vad Publikt skriver om Migrationsverket genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
AsylNyhetRegeringen uppdrar åt Migrationsverket att förkorta tiden från asylansökan till återvändande och att utöka antalet förvarsplatser för dem som fått avslag på asylansökan.
FlyktingarNyhetNär Migrationsverket gör en uppdaterad prognos för flyktingmottagandet är huvudalternativet att Sverige kommer att ta emot 60 000 asylsökande både i år och nästa år. Men prognosen är osäker.
ÖppenhetNyhetJustitiekanslern, JK, har beslutat att väcka åtal mot en enhetschef vid Migrationsverket. Enligt JK har enhetschefen efterforskat källan till en artikel om att myndigheten erbjudits lokala boenden.
AsylNyhetAntalet asylsökande har minskat kraftigt i år jämfört med i höstas. Också jämfört med motsvarande period förra året har det kommit färre sökande, enligt Migrationsverket.
VårbudgetenNyhet”Det är viktigt att de myndigheter som har att hantera den här exceptionella flyktingsituationen har fått mer resurser så att de kan utföra sitt jobb. Men regeringen måste göra mer för att snabba på nyanländas inträde på arbetsmarknaden”, säger STs ordförande Britta Lejon om vårbudgeten.
MigrationsverketNyhetNär Migrationsverket anställde Angeles Bermudez-Svankvist följdes inte reglerna. Sanna Norblad, ordförande för ST på Migrationsverket, är kritisk till rekryteringen. Hon anser att Arbetsförmedlingens tidigare generaldirektör inte är lämplig för jobbet.
VårbudgetenNyhetMigrationsverket får nästan 31 miljarder kronor extra för 2016 till följd av flyktingsituationen. ”Det är bra. Nu hoppas jag att våra tidsbegränsat anställda kan få en tillsvidareanställning och därmed en större trygghet”, säger Sanna Norblad, ordförande för ST inom Migrationsverket.
VårbudgetenNyhetMigrationsverket får den dubblering av budgeten som myndigheten begärt för att klara av flyktingsituationen. Totalt ökar statens kostnader med drygt 27 miljarder kronor. Det framkommer i regeringens vårändringsbudget.
StatsförvaltningNyhetRegeringen vill satsa närmare en halv miljard kronor på Polisen och Migrationsverket för att hantera gränskontroller, avvisningar och bråk på asylboenden. Enligt SVT ingår extraanslagen i den kommande vårbudgeten.
MigrationsverketNyhetSamtidigt som flyktingmottagandet inneburit en stor utmaning för Migrationsverket har förtroendet för myndigheten ökat rejält i Medieakademins och Sifos senaste förtroendebarometer. Migrationsverket klättrar elva placeringar jämfört med fjolårets bottenplacering.
MigrationsverketNyhetNär Migrationsverket anställde Arbetsförmedlingens tidigare generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist följde myndigheten inte reglerna. Det bekräftar den ansvarige chefen Mikael Ribbenvik nu för Publikt.
AsylNyhetFNs flyktingorgan UNHCR kritiserar Migrationsverket för att så få syrier får flyktingstatus vid prövningen i Sverige. Enligt UNHCR ligger brister i utredningarna bakom resultaten, uppger Ekot.
IntegrationNyhetFörra chefen för Arbetsförmedlingen Angeles Bermudez-Svankvist ska skapa organiserad sysselsättning för asylsökande. Uppdraget är verksamhetsutvecklare hos Migrationsverket.
KriminalvårdenNyhetKriminalvården har inte budgeterat för någon större ökning av tvångsavvisningar på migrationsområdet de närmaste åren. Detta trots att inrikesminister Anders Ygeman, S, har uppdragit åt myndigheterna att förbereda för en ökning av avvisningsbesluten.
Migrationsverket. NyhetNärmare en tredjedel av Migrationsverkets anställda säger sig sakna förtroende för myndighetens högsta ledning. Bristen på förtroende har fler orsaker än den pressade arbetssituationen, bedömer STs avdelningsordförande Sanna Norblad.
Prenumerera på