Annons:

Regioner

Ämne:Regioner
Här hittar du de artiklar ST Press publicerat om Regioner. Du kan även följa vad ST Press skriver om Regioner genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
RegionerNyhetVid årsskiftet blev de sju sista landstingen också regioner. Det innebär att samtliga landsting nu har utökat ansvar för tidigare statliga ansvarsområden som infrastruktur och viss regional utveckling.
RegionerNyhetArbetsgivarverket, Statskontoret och Polismyndigheten är negativa till indelningskommitténs förslag om ny regional indelning för de statliga myndigheterna. Sveriges Kommuner och Landsting och flera stora myndigheter är dock positiva, visar en genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, vill inte att statliga myndigheter ska vara tvungna att inrätta en gemensam regional indelning, om det inte behövs för regionalt samarbete med andra myndigheter.
StatsförvaltningNyhetIndelningskommittén vill att tio statliga myndigheter samordnar sin regionala organisation. Huvudalternativet innebär bland annat att Polismyndigheten måste göra om sin organisation igen, vilket den enligt utredarna inte vill.
NorgeNyhetDet finns en majoritet i norska Stortinget för att dela in landets 19 fylken i 10 regioner och samtidigt minska antalet kommuner kraftigt, rapporterar norsk television, NRK.
RegionerNyhetRegeringen kommer att fortsätta arbeta med den statliga regionala strukturen, trots att förhandlingarna om en regionreform brutit samman. Det skriver civilminister Ardalan Shekarabi i ett inlägg på Facebook.
StorregionerNyhetPå torsdagen hoppade också Centerpartiet och Kristdemokraterna av överläggningarna om nya storregioner. Eftersom regeringen inte kan få en majoritet med sig är frågan antagligen begravd för överskådlig tid.
StorregionerNyhetI tur och ordning har Liberalerna och Moderaterna lämnat överläggningarna med regeringen om införande av nya storregioner. Men Centerpartiet fortsätter diskussionerna och är berett att göra upp.
RegionerNyhetDet behövs mer tid för förberedelser – därför skjuter regeringen upp den planerade sammanslagningen av tre länsstyrelser år 2018. Åtminstone ett år.
RegionerNyhetSamtliga sex länsstyrelser som hittills redovisat sina remissvar säger nej till förslaget om nya storlän och storregioner. Fyra av dem är de län som föreslås slås samman till ett norrländskt storlän.
LÄNSSTYRELSERNyhetFörslaget att starta tre storlän i Norrland, Svealand och Västra Götaland redan i januari 2018 är oroväckande. Det skriver Sveriges landshövdingar i en gemensam debattartikel.
RegionindelningDebattFörslaget om att inrätta nya storregioner är ett förslag som – tvärtemot vad utredningen hävdar – kommer att försämra demokratin, skriver Gunnar Lassinantti och Arne Pettersson.
RegionerNyhetIndelningskommittén bedömer att det finns stöd för att bilda tre nya storlän redan till 2018. Som ett led i detta införlivas Värmlands län i Västra Götaland. Men Hallands län, som också var tänkt att ingå i Västra Götaland, lämnas utanför det förslag som gått ut på remiss.
RegionerNyhetOm Sverige delas in i sex storregioner kan ett tiotal myndig­heter behöva göra om sin regionala indelning. Men den omorganisationen är inte något större problem, anser företrädare för några av de berörda myndigheterna.
StatsförvaltningNyhetDet kan införas större regioner redan 2019 enligt det förslag som Indelningskommittén lagt fram. Men i så fall kommer vissa län fortfarande att stå utanför den nya regionindelningen.
Prenumerera på