Annons:

Riksrevisionen

Ämne:Riksrevisionen
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Riksrevisionen. Du kan även följa vad Publikt skriver om Riksrevisionen genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
UpphandlingNyhetDet händer att statliga myndigheter gör inköp från företag som har koppling till myndighetens anställda eller anställdas närstående. Det finns stor risk för förtroendeskada i samband med sådana inköp, konstaterar Riksrevisionen.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen inleder en granskning av Arbetsförmedlingen med fokus på om myndigheten är tillräckligt effektiv när det gäller att förmedla jobb till arbetssökande.
SkolinspektionenNyhetRiksrevisionen riktar kritik mot att Skolinspektionen inte sköter tillsynen av skolor som avsett. Myndigheten avslutar ärenden utan återbesök på skolorna, inte sällan när otrygg och stökig miljö varit problemet.
KonkurrensverketNyhetRiksrevisionen har inlett en granskning av Konkurrensverkets tillsynsverksamhet. Syftet är att granska om konkurrens- och upphandlingstillsynen sker effektivt och om myndighetens ingripanden är välgrundade.
Statens museerNyhetStatens museer har dålig kontroll över sina samlingar. De vet inte alltid vilka föremål de har, var de finns eller i vilket skick de är. De gör inte heller tillräckligt för att förebygga stölder, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning.
StatsförvaltningNyhetBristande och motsägelsefulla underlag från de statliga myndigheterna försämrar förutsättningarna för långsiktig planering och politiska beslut, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning.
HögskolanNyhetI en granskningsrapport uppmanar Riksrevisionen regeringen att skapa bättre samordning mellan Universitets- och högskolerådet, UHR, och Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
SjukskrivningarNyhetRiksrevisionen söker svaret på varför kvinnor är mer sjukskrivna än män och ska undersöka om män och kvinnor bedöms olika i sjukskrivningsprocessen. I dag vet vi väldigt lite om vårdgivarnas roll, kommenterar Pathric Hägglund, projektledare på Riksrevisionen.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen säger upp flera avtal med leverantörer av tjänsten "stöd och matchning" på grund av för dåliga resultat. Samtidigt inleder Riksrevisionen en granskning av hur myndigheten lever upp till matchningsuppdraget.
SocialförsäkringarNyhetRiksrevisionen ska granska hur Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten arbetar med fördelningspolitiskt stöd till utsatta grupper. Utgångspunkten är att myndigheternas information är otillräcklig.
RevisionNyhetRiksrevisionens granskningar det kommande året kommer att inriktas på fyra riskområden, bland annat organisering och ansvar samt bemanning och kompetens, enligt myndighetens granskningsplan för 2019.
StatsförvaltningNyhetRegeringen håller inte med om den kritik Riksrevisionen riktat mot brister i styrningen av affärsverken. Därför tänker regeringen inte heller vidta några åtgärder, enligt en skrivelse till riksdagen.
StatsförvaltningNyhetStatliga myndigheters inköp av konsulttjänster har stora brister, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Det gäller till exempel redovisning, samordning, behovsanalyser och uppföljning.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheterna skulle kunna jobba mer effektivt och deras respektive regler kring otillåtna bisysslor är för otydliga. Det är några exempel på vad staten kan bli bättre på i framtiden som Riksrevisionen tar upp i sin årsrapport.
krishanteringNyhetDet finns oklarheter kring vilka myndigheter som ska göra vad i händelse av en krissituation, konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport.
Prenumerera på