Annons:

SiS

Ämne:SiS
Här har vi samlat de artiklar ST Press publicerat om Statens institutionsstyrelse.
SiSNyhetNedläggning och fasthållning av barn och unga förekommer regelbundet inom Statens institutionsstyrelses, SiS, behandlingshem. Det framgår av en genomgång som Ekot gjort.
SiSNyhetTrycket på Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem och LVM-hem är fortsatt högt. Trots att SiS ökat antalet platser i snabb takt är det enligt ett pressmeddelande just nu fullt på institutionerna.
SiSNyhetUtbildningen vid SiS ungdomshem lever inte upp till lagens krav och varierar kraftigt mellan de olika institutionerna. Det konstaterar Skolinspektionen efter en granskning.
SiSNyhetNyanställda på Statens institutionsstyrelse betraktas numera som anställda vid hela myndigheten, i stället för vid en viss institution. Facken anser att det utvidgar arbetsgivarens rätt till omplacering.
FlyktingarNyhetTrycket på Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomsvård har inte mattats av. Trots utökat antal platser är det svårt att möta behovet.
SiSNyhetEfter en granskning uppmanar Justitieombudsmannen, JO, Statens institutionsstyrelse, SiS, att se till att myndighetens LVM-hem har tillräckliga resurser för att hålla kvar placerade klienter på institutionerna.
SiSNyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, tar över Kriminalvårdens anstalt i Helsingborg. Därmed skapas cirka 50 nya ungdomsvårdsplatser för pojkar i åldern 16-20 år. Verksamheten startar under våren.
SiSNyhetEfterfrågan på platser inom institutionsvården är mycket hög. Det rapporterar Statens institutionsstyrelse, SiS. Ändå har myndigheten utökat med nära 100 nya platser det senaste året.
SiSNyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, blev utan extra tilldelning när regeringen presenterade höstbudgeten, trots att myndigheten begärt 140 miljoner kronor mer för tre år. Nu kommer vårdavgifterna att höjas kraftigt.
SiSNyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, satsar på att möta efterfrågan genom att öka antalet platser inom LVM-vården. LVM står för lagen om vård av missbrukare. Trycket är stort från socialtjänster runt om i landet.
SiSNyhetJustitieombudsmannen riktar kritik mot Statens institutionsstyrelse, SiS, sedan en intagen hållits isolerad vid ungdomshemmet Johannisberg utan rättsligt stöd.
SiSNyhetEn grupp klienter på LVM-hemmet i Hornö misshandlade på söndagen en anställd och slog sönder inredningen på avdelningen. Polisen grep sex klienter.
SiSNyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, ska fortsätta att bygga ut kapaciteten på sina institutioner. Enligt ett pressmeddelande är det fortsatt högt tryck från socialtjänsten på nya platser.
UngdomshemNyhetSkolinspektionen riktar kritik mot hur skolundervisningen bedrivs vid ungdomshemmen inom Statens Institutionsstyrelse, SiS. Eleverna får för lite undervisningstid och lärarna är ofta obehöriga.
SISNyhetFöreträdare för ST inom SiS slår larm i en debattartikel – sedan beläggningen på LVM-hemmen ökat till mer än 110 procent saknas förutsättningar att garantera en säker arbetsmiljö för personalen.
Prenumerera på