Annons:

Sjukförsäkring

Ämne:Sjukförsäkring
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Sjukförsäkring. Du kan även följa vad Publikt skriver om Sjukförsäkring genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
SjukförsäkringNyhetDet är få personer som känner till och ansöker om förebyggande sjukpenning, konstaterar Försäkringskassan efter en ny analys. Antalet mottagare av förebyggande sjukpenning har minskat de senaste åren.
SocialförsäkringarNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan sedan ett överklagande genom felaktig hantering hos myndigheten blivit liggande i nio månader utan att behandlas.
FörsäkringskassanNyhetVarken den sjukskrivne eller läkaren fick kontakt med Försäkringskassan trots ett flertal försök. Nu kritiserar Justitieombudsmannen, JO, myndigheten för bristande service och tillgänglighet.
SjukförsäkringenNyhetDen särskilde utredaren Claes Jansson föreslår i ett betänkande till regeringen att det ska vara möjligt att göra undantag från regeln att arbetsförmågan ska bedömas mot varje annat jobb efter 180 dagars sjukskrivning.
SjukförsäkringenNyhetÅtstramningen av sjukförsäkringen inleddes av den socialdemokratiska regeringen innan alliansregeringens tillträde 2006. Det hävdas i en doktorsavhandling från Göteborgs universitet.
OhälsaNyhetDen samhällsekonomiska kostnaden för sjukskrivningar blev 62 miljarder kronor för 2017 – enbart sett till det arbete som inte utförs. Det visar en ny rapport från försäkringsbolaget Skandia.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot en handläggare vid Försäkringskassan för att hon fällt olämpliga kommentarer om en försäkrad. Kommentarerna spelades in på den försäkrades telefonsvarare.
SocialförsäkringarNyhetEn statlig utredning föreslår en klarare koppling mellan hälso- och sjukvården å ena sidan och sjukförsäkringen å den andra. Utredningen föreslår ett statsbidrag på två miljarder kronor årligen för att stimulera ett mer aktivt arbete från sjukvården.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan måste bli bättre på att identifiera sociala problem som orsak till nedsatt arbetsförmåga, anser Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, efter en granskning.
SJUKFÖRSÄKRINGNyhetDe som får avslag på ansökan om sjukersättning drabbas hårt av sämre ekonomi och hälsa. Reglerna bör bli mindre strama, anser Riksrevisionen efter att ha granskat hur personer reagerat efter att inte ha fått sina ansökningar om sjukersättning eller aktivitetsersättning beviljade.
SjukpenningNyhetRegeringen har utsett juristen Claes Jansson till särskild utredare för att se över sjukförsäkringen. Samtidigt har en nationell samordnare för sjukförsäkringen, Mandus Frykman, utsetts.
ArbetsmiljöNyhetSjukfrånvaron i staten minskade något förra året – med 0,2 procentenheter, till 3,8 procent. Det är första gången sedan 2011 som sjukfrånvaron minskar, skriver Arbetsgivarverket.
SjukpenningNyhetRegeringen vill ta bort sjukförsäkringens karensdag och i stället införa ett karensavdrag. Syftet är att göra systemet rättvisare för yrkesgrupper som jobbar skift och obekväma tider.
SjukpenningNyhetLO-TCO Rättsskydd riktar skarp kritik mot regeringens förslag till åtgärder i sjukförsäkringen. Det skulle varit önskvärt att regeringen insåg att sjukförsäkringssystemet har gått sönder, skriver fackorganet i ett nyhetsbrev.
SocialförsäkringNyhetRegeringen vill utveckla sjukförsäkringen för att ge större trygghet och stöd för individen. I en departementspromemoria identifieras elva olika åtgärdsområden för att förbättra sjukförsäkringen.
Prenumerera på