Annons:

Sjukförsäkring

Ämne:Sjukförsäkring
SocialförsäkringNyhetDe långa sjukskrivningarna har ökat betydligt sedan 2013, konstaterar Försäkringskassan i en ny analys. Ju längre tid någon är borta från arbetsmarknaden, dess mindre blir sannolikheten för att personen kommer tillbaka i arbete.
SocialförsäkringenNyhetAntalet nya sjukfall minskar i 14 av 18 branscher, enligt Försäkringskassans statistik. Bara inom handel och annan service samt gruv- och byggbranscherna fortsätter uppgången.
ArbetsmiljöNyhetAntalet arbetsolyckor ökade under 2016, medan de anmälda arbetssjukdomarna minskade. Antalet anmälningar om arbetssjukdomar bland kvinnor, till följd av organisatoriska och social problem, ökade dock. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket.
SJUKFRÅNVARONyhetSjukfrånvaron i staten fortsätter att öka för femte året i rad. Bland de större myndigheterna med hög sjukfrånvaro återfinns Statens institutionsstyrelse och Arbetsförmedlingen med 8,8 respektive 6,9 procents sjukfrånvaro 2016.
FörsäkringskassanNyhetRegeringen uppdrar till Försäkringskassan att kartlägga och analysera sysselsättning och försörjning bland de personer som nekas sjukpenning mellan dag 180 och 380 i rehabiliteringskedjan.
SocialförsäkringarNyhetRuth Mannelqvist, professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet, kritiserar Försäkringskassan för bristande rättssäkerhet i sjukförsäkringen. Enligt henne tar politiken över juridiken i bedömningen av sjukfall.
FörsäkringskassanNyhetAntalet personer som väntar på omprövning hos Försäkringskassan har ökat från 1 000 till 6 000 det senaste året och väntetiden är nästan uppe i sex månader – en pressad situation både för anställda och överklagande, enligt STs vice avdelningsordförande Thomas Åding.
Prenumerera på