Annons:

Statens servicecenter

Ämne:Statens servicecenter
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen och Statens servicecenter, SSC, samarbetar kring digital myndighetspost för att öka servicen till statsanställda. Lönespecifikationer och årsbesked blir först ut i det nya systemet.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverket planerar att föra över sin löneadministration till Statens servicecenter 1 november i år. ST anser att ledningen pekat ut vilka som ska flytta, trots att det inte varit några förhandlingar.
ITNyhetStatens servicecenter, SSC, medverkar i ett pilotprojekt för att få fram säkrare it-hantering på svenska myndigheter. Arbetet sker tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
Statens servicecenterNyhetRiksrevisionen svarar på kritiken från Statens servicecenters generaldirektör. ”Vi använder enkäter då och då när informationen inte går att få fram på annat sätt. Det gör forskare och Statskontoret också”, säger Ingvar Önnhage, som varit projektledare för granskningen av servicecentret.
STATSKONTORETNyhetStatskontoret vill minska myndigheternas byråkratiska börda och utreda Statens servicecenter. Andra förslag handlar om att ta till vara de statliga medarbetarnas kompetens.
StatsförvaltningNyhetStatens servicecenter vill förenkla för mindre myndigheter att utnyttja gemensamma tjänster. I en rapport föreslår centret åtgärder riktade till myndigheter med färre än 100 anställda.
StatsförvaltningNyhetEn ny ekonomitjänst ska möjliggöra stora besparingar för statsförvaltningen. Det hävdar Statens servicecenter när myndigheten erbjuder tjänster för systemanskaffning och systemavtal.
Statens ServicenterNyhetFlera myndigheter vill slippa överlåta sin administration till Statens servicecenter. På Trafik­verket anser man att kollektivavtalet står i vägen.
Prenumerera på