Annons:
Merja Jönsson Norvanto är kritisk till att så mycket pengar satsas på externa jobbcoacher. »Man kunde se till att vi fick resurserna så att vi kan jobba med det som är vårt uppdrag, att vara arbetsförmedlare.« FOTO: Siv Öberg
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Fördjupning
AVMattias Lahti Davidsson1 kommentarerTyck till!

1,7 miljarder till externa jobbcoacher

Regeringen lägger 1,7 miljarder kronor på privata jo­bb­coacher. För den summan hade Arbetsförmedlingen kunnat anställa 1 100 arbets­förmedlare under tre år.

Mellan augusti 2009 och december 2011 kommer Arbetsförmedlingen att ha utbetalat 1,7 miljarder kronor till externa jobbcoachföretag.

För samma summa skulle myndigheten kunna ha ytterligare omkring 1 100 anställda under tre års tid. Beräkningen bygger på att en genomsnittsanställd enligt årsredovisningen för 2010 kostar något mer än en halv miljon kronor – eller mer exakt: 507 304 kronor per års­arbets­kraft.

Helena Perlerot, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, driver linjen att myndighetens tjänster i första hand ska utföras av arbetsförmedlare.

– Det handlar om att ha en nationellt sammanhållen arbets­marknadspolitik. Det tror vi att en statlig myndighet kan åstadkomma bättre än olika privata aktörer.

Administration har tillkommit

Enligt Helena Perlerot vittnar anställda om att det tillkommit administration till följd av de externa jobbcoacherna. Hon ifrågasätter om de inneburit någon arbetsbesparing.

– Det skulle vi vilja få utrett. Är det effektivt användande av skattemedel?

Arbetsförmedlingens avdelning för kompletterande arbetsförmedlingstjänster utreder just nu vilka insatser som är lämpliga att lägga ut på utomstående aktörer. Karin Ericsson, chef på avdelningen, vill inte ta ställning till vad myndigheten hade kunnat uträtta med ytterligare anställda arbetsförmedlare.

– Det är inte min sak att bedöma. Vi har ett uppdrag att säkerställa att kompletterande arbetsförmedlingstjänster är en del av utbudet. De arbetssökande ska ha möjlighet att välja en insats som de tycker är bra.

Vad kostar administrationen kring jobbcoacherna?

– Det vet jag inte. En del av vårt uppdrag är ju administration av verksamheten. I det ligger dokumentation och att ta beslut så att det blir rättssäkert och aktörerna får rätt utbetalning. Det ingår i uppdraget och det ser jag inget problem med.

Men vet myndigheten vad det kostar per år?

– Nej. Jag tror inte att man har räknat ut den exakta kostnaden.

Helena Perlerot skulle vilja veta.

– Det här handlar om vad som är mest effektivt. Splittrar man upp arbetsförmedlarens arbetsuppgifter för mycket så förlorar man på det. Vi behöver en utredning om kompletterande aktörer över huvud taget. Nu rullar det bara på utan att man egentligen vet nyttan av det.

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström har avböjt att låta sig intervjuas om jobbcoacherna.

Inlagt av hmmm tors, 06/16/2011 - 10:36
Att man styr sakerna så jävla illa!!!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.