Annons:
ARBETSRÄTT
Nyhet
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

21 myndigheter gjorde fel vid tjänstetillsättning

Under 2015 fick de som överklagade tjänstetillsättningar i staten rätt i 36 fall. Precis som året innan fick Migrations­verket flest beslut emot sig. STs avdelningsordförande vid Trafikverket, Jerk Wiktorsson, är kritisk till hur arbetsgivarna hanterar besluten.

Totalt fattade Statens överklagande­nämnd beslut i 1 461 anställnings­ärenden under 2015. 36 överklaganden bifölls, vilket motsvarar 2,4 procent av ärendena, en knapp ökning jämfört med föregående år. Sammanlagt fick 21 myndigheter bakläxa.

Jennie Bergling, huvudansvarig före­dragande i Statens överklagandenämnd, säger att det är svårt att dra några slutsatser utifrån siffrorna då antalet utlysta jobb varierar från år till år – både mellan och inom myndigheterna.
Hon kan inte se någon trend eller något som »sticker ut«:

– Bifallen omfattar en spridd blandning av olika typer av befattningar. Ungefär en tredjedel av bifallen rör någon form av handläggartjänst, men det är ju en vanlig befattning inom staten.

Jerk Wiktorsson, ordförande för ST inom Trafikverket, är kritisk till arbetsgivarnas hantering av besluten från Statens överklagandenämnd.

– I många fall fungerar det inte utan man hittar sätt att undvika att följa nämndens utslag. Man kan likna det vid om en som blir dömd skulle säga att »Nej, jag struntar i domstolens utslag«.

Trafikverket har haft ett par beslut i överklagandenämnden emot sig på senare år. I det ena fallet erbjöd man en provanställning i stället för en tills­vidareanställning.

– I det andra fallet sa de helt enkelt till personen, rätt upp i ansiktet, att »vi kommer ändå inte anställa dig«. Efter hot om att gå till Justitiekanslern slutade det hela med en förlikning och personen fick tretton månadslöner för uteblivet anställningserbjudande. 

Jerk Wiktorsson säger att hans bild är att statliga arbetsgivare ofta försöker runda nämndens beslut.  

– Det kan handla om att erbjuda pengar om personen drar tillbaka sin ansökan eller att de helt enkelt skrämmer bort folk genom att verbalt uttrycka att »vi vill inte ha dig«. Nu måste lagstiftaren börja fundera på om det ska fungera så här, säger han. 

 

Ämnen: Arbetsrätt
Migrationsverket gjorde fel sju gånger

Följande myndigheter fick bakläxa i Statens överklagandenämnd 2015:

7 fall: Migrationsverket.
3 fall: Försäkringskassan, Försvarsmakten, Polismyndig­heten, Kriminalvården.
2 fall: Skatteverket.
1 fall: Arbetsförmedlingen, Inspektionen för strategiska produkter, Svenska EFS-rådet, Statens institutionsstyrelse, Statens maritima museer, Riksantikvarieämbetet, Skol­verket, Trafikverket, Jordbruksverket, Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Same­skolstyrelsen, Finansinspektionen, Kustbevakningen, Havs- och vattenmyndigheten. 

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson till Publikt.
POLISENNyhetPolisen i Fyrbodal, region väst, har haft ett vinlotteri för personal och chefer varje torsdag i lunchmatsalen, enligt en tillbudsanmälan. Nu sätter ledningen stopp för lotteriet. ”Det är inte särskilt lämpligt och då får vi sluta med det”, säger gruppchef Sten-Anders Jakobsson till Publikt.
UpphandlingNyhetAntalet anbudsgivare per offentlig upphandling ökar för första gången sedan 2012, och andelen överklagade upphandlingar minskar för fjärde året i rad. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.
På jobbet: lönerPå jobbetDet är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så förbered dig väl med goda argument.
ArbetsmarknadNyhetPolariseringen ökar på svensk arbetsmarknad. Antalet sysselsatta med höga löner och antalet med låga löner ökar, medan mellanskiktet minskar, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.