Annons:
Presidiet vid den kongress som 1968 beslutade om fusionen. Från vänster Kurt Persson, förbundskansliet, Rut Remahl, Arbetsmarknadsverket, Harry Svensson, Skolöverstyrelsen, Eira Nordenskiöld, förbundskansliet och Sven Sjögren, Utlänningskommissionen.

50 år sedan facklig fusion gjorde ST stort

För 50 år sedan beslutade Stats­tjänste­mannaförbundet att gå samman med TCO-förbunden i Televerket, Vattenfall och Posten. Medlemstalet i det nya »storförbundet« ökade med 50 procent. En viktig drivkraft var att stärka den fackliga sidan inför den nyvunna förhandlings­rätten.

Fackförbundet STs föregångare Statstjänstemannaförbundet samlade sina ombud till extrakongress 25–26 oktober 1968 med en enda uppgift: att ta ställning till ett förslag om sam­gående med Postverkets tjänste­manna­förbund, Statens Vattenfallsverks tjänste­manna­förbund och Televerkets tjänste­mannaförbund. ST-ombuden sade enhälligt ja, och även de tre and­ra förbunden genomförde kongresser som bekräftade samgåendet.

Frågan hade diskuterats länge inom centralorganisationen TCO, som då hade 14 självständiga förbund i den statliga sektorn. Den så kallade TCO-7-kommittén med sju förbund började utreda en fusion redan 1962.

Två av dem, Polisförbundet och Tullmannaförbundet, hoppade dock av längs vägen. Ett tredje, Svenska järnvägarnas kontorspersonal- och arbets­ledar­förbund, gick händelserna i förväg och anslöt sig till ST 1966. När de kvarstående gick ihop 1 juli 1969 växte ST från drygt 40 000 medlemmar till drygt 60 000 och blev TCOs näst största förbund.

Samgåendet var ett av flera i tiden. Exempelvis gick ett kvinnligt och ett manligt lärarförbund ihop i Sveriges lärarförbund 1963, tre förbund bildade sjukvårdsfacket SHSTF och tre förbund anslöt sig till HTF, Handelstjänste­mannaförbundet.

För statstjänstemännens del var förhandlingsstyrkan ett viktigt argument. 1966 infördes full förhandlingsrätt och strejkrätt i den offentliga sektorn, och de statliga arbetsgivarna fick en central förhandlingsorganisation genom Statens avtalsverk.

De 14 fackliga motparterna hade visserligen sin gemensamma förhandlingskartell TCO-S, men samordningen mot arbetsgivaren var inte helt okomplicerad. »En viss tungroddhet kan inte undvikas«, skrev författaren Per Sandberg i den samtida historiken Tjänstemannarörelsen.

Med förhandlingsrätten följde också behovet av större kansliresurser, en rejäl konfliktfond och utbyggd kommunikation, vilket var ett argument för ett större förbund. Det »nya ST« kunde snart efter samgåendet flytta in i de lokaler på Sturegatan i Stockholm som fortfarande är adressen för STs centrala kansli, och fem regionala kontor inrättades runt om i landet. Medlems­tidningen Statstjänstemannen gjordes om och ökade utgivningsfrekvensen.

Även den inre organisationen ändrades vid samgåendet. Medlemmarna blev nu direktanslutna till ST i stället för den myndighetsförening man tillhörde, och föreningarna blev lokala avdelningar med förgreningar i sektioner och klubbar. Därtill inrättades en distrikts­organisation för lokal facklig samverkan över myndighetsgränserna.

Televerket utgjorde STs största avdelning med 12 000 medlemmar, men både den och avdelningen vid Vattenfall gick under 1990-talet över till Svenska industri­tjänstemannaförbundet, numera Unionen. Orsaken var att verksamheterna bolagiserades och arbetsgivarna bytte arbetsgivarorganisation.

»Varje gång arbetsgivaren byter arbets­givar­organisation flyttas facken som pjäser!«, kommenterade ST-Teles ordförande, Berith Westman, övergången i Statstjänstemannen hösten 1995.
 

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetAllt talar för att Sverige får en ny regering med Stefan Löfven som statsminister. Överenskommelsen som C och L träffat med regeringspartierna S och MP innebär bland annat förändrade turordningsregler och neddragningar på Arbetsförmedlingen. STs förbundsordförande Britta Lejon är kritisk men ser också en del positivt.
ArbetsmiljöNyhetEn av tio på svensk arbetsmarknad anser att det egna arbetet inte är meningsfullt. Bara 53 procent av tillfrågade chefer i offentlig sektor anser att jobbet är meningsfullt. Det visar en barometer från Jobbhälsoindex.
STNyhetEn tidigare anställd vid Åklagarmyndigheten har stämt ST i tingsrätten för vårdslös rådgivning vid en uppsägning. ST tillbakavisar alla anklagelser. I februari faller domen.
DiskrimineringsombudsmannenFördjupningFör tio år sedan Sverige fick en sammanhållen lag mot diskriminering och en ny myndighet – Diskrimineringsombudsmannen, DO. Efter en stormig start verkar myndigheten nu ha funnit sin form. Men det finns också de som är kritiska mot hur dagens DO fungerar.
SwedaviaNyhetSwedavia varslar 125 anställda om uppsägning, varav merparten arbetar i Stockholm och Göteborg. ”Vi ska kämpa för att det blir färre än 125”, säger Mikael Nordenståhl, sektionsordförande för ST inom Swedavia på Stockholm Arlanda och Bromma.
RättsväsendetNyhetFörtroendet för rättsväsendet har ökat, och särskilt förtroendet för Polisen. Det visar årets Nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, har tagit fram en digital guide som stöd i arbetsgivares arbete mot diskriminering. Guiden ska underlätta arbetet med aktiva åtgärder.
Miljö- och energidepartementetNyhetArbetsbelastningen för personalen på miljö- och energidepartementet är så hög att Arbetsmiljöverket ingrep i höstas. Ett av arbetsmiljöombuden som slog larm har därefter fått så omfattande arbetsuppgifter att personen känt sig hindrad i arbetsmiljöarbetet. Nu är ombudet sjukskriven och ST har gjort en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket.
USANyhetMyndighetskrisen i USA innebär att 800 000 statsanställda inte fått någon lön i januari. Många av dem oroar sig nu för obetalda bostadslån, räkningar och sjukvård. Donald Trump tycks inte ha några planer på att lösa krisen.
Offentlighet och sekretessNyhetRiksarkivet gjorde rätt när myndigheten nekade att lämna ut allmänna handlingar med motiveringen att handlingarna i sig skulle kunna förstöras vid ett utlämnande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten blev under 2018 den lägsta på tio år, konstaterar Arbetsförmedlingen. Samtidigt var antalet nyanmälda lediga jobb på en hög nivå och antalet som berörts av varsel få.
KriminalvårdenNyhetI maj avled en man av uttorkning i ett av Kriminalvårdens häkten. Nu har avdelningschefen som stått åtalad för vållande till annans död och tjänstefel friats av Attunda tingsrätt.
FackligtNyhetSvenska Hamnarbetarförbundet varslar i dag om riksomfattande stridsåtgärder. Avsikten är att tvinga fram ett rikstäckande kollektivavtal med arbetsgivaren Sveriges hamnar, skriver förbundsordföranden Eskil Rönér i en debattartikel.
EUNyhetEU samtalar nu om att skjuta upp datumet för en eventuell Brexit till tidigast i juli, skriver brittiska The Guardian. Förseningen är en följd av att EU bedömer att den brittiska premiärministern Theresa May inte kommer att få parlamentets stöd för överenskommelsen med EU.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh har kallats till energiminister Ibrahim Baylan i dag, bland annat för att redogöra för de ifrågasatta konsultinköp som avslöjats av Dagens Nyheter.
SocialförsäkringNyhetEn utredning föreslår att staten tar över ansvaret för personlig assistans, men att kommunerna ska ansvara för tre nya insatser. Utredningen möts av skarp kritik från berörda brukare.
ArbetsmiljöNyhetMer än hälften av de statsanställda tycker att de har för mycket att göra, och kan inte heller koppla bort tankar på arbetet på fritiden.
STATSBUDGETENNyhetDet är en sak att partier intar vissa ideologiska ståndpunkter, en annan att genomföra den nya budgeten i praktiken, säger forskaren Shirin Ahlbäck Öberg. Hon pekar på att många uppgifter som tidigare hanterats av en regering nu måste lösas av myndigheterna själva.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh anlitade en vän som konsult i sin tidigare roll som marknadsdirektör 2015–2016, enligt Dagens Nyheter. "Det är ju jäv så det bara dundrar om det", säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, till tidningen.
StatsbudgetenNyhetStatens veterinärmedicinska anstalt, SVA, slutar med sina kontroller av sjukdomar hos vilda djur. Det finns inga pengar i den nya budgeten och uppdraget finns inte med i myndighetens nya regleringsbrev.
ArbetsrättNyhetKristina Sutter-Beimes får Wallanderstipendiet på drygt 1,7 miljoner kronor för sin avhandling om avvikande anställda.
StatsbudgetenNyhetRiksdagens budgetbeslut får stora konsekvenser för den statliga verksamheten, anser Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler. Förändringarna måste ske snabbt och det saknas en politisk ledning att tala med. ”Det är inte lätt att ha en dialog med den samlade riksdagen”, säger hon.