Annons:
Spårtrafik
Nyhet
1 kommentarerTyck till!

500 tjänster bort från Green Cargo

Green Cargo går med förlust. I går informerades personalen om att bolaget måste minska antalet anställda med omkring 500 personer de närmaste tre åren.

I Green Cargos plan för att vända förlust till vinst finns förutom att dra ned på personal också en omflyttning av främst administrativa tjänster från flera orter i landet till Hallsberg. Dessutom ska tågen köras med större volymer, men med färre lok.

Green Cargo har i dag omkring 2 300 anställda. Redan före årsskiftet fick 100 personer lämna bolaget.

Enligt ST vid Green Cargo får de flesta av de 500 personerna gå under 2015. Det finns dock potential för att ungefär hälften kan lösas med naturliga avgångar.

Malmö är en av de städer som kommer att drabbas hårdast. Där ska personalstyrkan minska med 117 personer, varav drygt 65 arbetar med administrativa uppgifter, som inom bolaget benämns stödjande personal.

Jerker Liljeberg från ST vid Green Cargo befinner sig nere i Malmö.

− Vi pratar med alla anställda. De är väldigt ledsna och nedstämda. Och här i Malmö förstår de inte riktigt varför just de ska drabbas eftersom verksamheten här fungerar bra och de har hög kompetens.

Han berättar att ST under dagen i går och i dag har haft öppet hus för att stötta medlemmarna. ST vid Green Cargo tycker inte att de har fått tillräckliga besked om att planen för lönsamhet verkligen kommer att få bolaget på fötter.

− Vi har förståelse för att något måste göras, men företaget har ännu inte lyckats visa för oss hur det ska fungera. Det är samma volymer som ska fraktas, så det finns såklart även en oro för arbetsmiljön för den personal som blir kvar.

Mats Hollander, informationsdirektör vid Green Cargo, säger att man har räknat noga. 

− Men att effektivisera hela produktionssystemet och samlokalisera stödjande verksamheter är en mycket stor utmaning där man inte kan ha alla svar från början. En del kommer att klarna under verksamhetsförhandlingarna, annat får vi lösa vartefter, säger han.

Jerker Liljeberg är också bekymrad över centraliseringen av stödjande personal till Hallsberg.

− Dels är vi oroade för hur det ska gå med kvaliteten i verksamheten, dels för hur det ska gå för  dem i Hallsberg. Hur ska man klara av att lära sig allt på så kort tid. Det känns som en desperat åtgärd som inte är helt genomtänkt.

Mats Hollander säger att det finns mycket kompetens i Hallsberg och att det går att rekrytera från större orter i närheten. 

På måndag tar verksamhetsförhandlingarna fart. ST har fått besked om att alla ska få veta samtidigt om de ska få gå eller vara kvar. Arbetsgivaren tror att detta kommer vara klart i mars-april, men Jerker Liljeberg är skeptisk och säger att ST överväger att ta in en löntagarkonsult. 

Green Cargo kommer att arbeta tätt ihop med Trygghetsrådet för att stötta de medarbetare som får gå.

Inlagt av Magnus Somberg fre, 03/07/2014 - 15:07
Ja vad säger man?

Personalen är redan nere på knäna innan dessa tankar om nedskärningar kom. Lojalitet, engagemang och kompetens har präglat att transporterna flyter trots dåligt styre och att ha rätt förutsättningar innan man börjar transportera för kunden. Något som inte värderas överhuvudtaget. De som är kvar kommer inte att orka då tid för återhämtning inte heller eftersträvas i den mån den kunde vara.

Hur ska företaget få moralen tillbaka när ingen tror på att centraliseringen skall lyckas. Inte för att man inte ger allt men det går inte att ge mer än 100%. Finns det dessutom ingen kompetens kvar kommer allt ta 2-3 gånger så lång tid att genomföra.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetSkyddsombud och anställda på Myndigheten för arbetsmiljökunskap slår i skrivelser larm om den egna arbetsmiljön. Generaldirektören Nader Ahmadi är i dag kallad till ett möte på departementet, rapporterar Dagens Nyheter.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.