Annons:
Spårtrafik
Nyhet
1 kommentarerTyck till!

500 tjänster bort från Green Cargo

Green Cargo går med förlust. I går informerades personalen om att bolaget måste minska antalet anställda med omkring 500 personer de närmaste tre åren.

I Green Cargos plan för att vända förlust till vinst finns förutom att dra ned på personal också en omflyttning av främst administrativa tjänster från flera orter i landet till Hallsberg. Dessutom ska tågen köras med större volymer, men med färre lok.

Green Cargo har i dag omkring 2 300 anställda. Redan före årsskiftet fick 100 personer lämna bolaget.

Enligt ST vid Green Cargo får de flesta av de 500 personerna gå under 2015. Det finns dock potential för att ungefär hälften kan lösas med naturliga avgångar.

Malmö är en av de städer som kommer att drabbas hårdast. Där ska personalstyrkan minska med 117 personer, varav drygt 65 arbetar med administrativa uppgifter, som inom bolaget benämns stödjande personal.

Jerker Liljeberg från ST vid Green Cargo befinner sig nere i Malmö.

− Vi pratar med alla anställda. De är väldigt ledsna och nedstämda. Och här i Malmö förstår de inte riktigt varför just de ska drabbas eftersom verksamheten här fungerar bra och de har hög kompetens.

Han berättar att ST under dagen i går och i dag har haft öppet hus för att stötta medlemmarna. ST vid Green Cargo tycker inte att de har fått tillräckliga besked om att planen för lönsamhet verkligen kommer att få bolaget på fötter.

− Vi har förståelse för att något måste göras, men företaget har ännu inte lyckats visa för oss hur det ska fungera. Det är samma volymer som ska fraktas, så det finns såklart även en oro för arbetsmiljön för den personal som blir kvar.

Mats Hollander, informationsdirektör vid Green Cargo, säger att man har räknat noga. 

− Men att effektivisera hela produktionssystemet och samlokalisera stödjande verksamheter är en mycket stor utmaning där man inte kan ha alla svar från början. En del kommer att klarna under verksamhetsförhandlingarna, annat får vi lösa vartefter, säger han.

Jerker Liljeberg är också bekymrad över centraliseringen av stödjande personal till Hallsberg.

− Dels är vi oroade för hur det ska gå med kvaliteten i verksamheten, dels för hur det ska gå för  dem i Hallsberg. Hur ska man klara av att lära sig allt på så kort tid. Det känns som en desperat åtgärd som inte är helt genomtänkt.

Mats Hollander säger att det finns mycket kompetens i Hallsberg och att det går att rekrytera från större orter i närheten. 

På måndag tar verksamhetsförhandlingarna fart. ST har fått besked om att alla ska få veta samtidigt om de ska få gå eller vara kvar. Arbetsgivaren tror att detta kommer vara klart i mars-april, men Jerker Liljeberg är skeptisk och säger att ST överväger att ta in en löntagarkonsult. 

Green Cargo kommer att arbeta tätt ihop med Trygghetsrådet för att stötta de medarbetare som får gå.

Inlagt av Magnus Somberg fre, 03/07/2014 - 15:07
Ja vad säger man?

Personalen är redan nere på knäna innan dessa tankar om nedskärningar kom. Lojalitet, engagemang och kompetens har präglat att transporterna flyter trots dåligt styre och att ha rätt förutsättningar innan man börjar transportera för kunden. Något som inte värderas överhuvudtaget. De som är kvar kommer inte att orka då tid för återhämtning inte heller eftersträvas i den mån den kunde vara.

Hur ska företaget få moralen tillbaka när ingen tror på att centraliseringen skall lyckas. Inte för att man inte ger allt men det går inte att ge mer än 100%. Finns det dessutom ingen kompetens kvar kommer allt ta 2-3 gånger så lång tid att genomföra.
NaturvårdsverketNyhetI vårändringsbudgeten får Naturvårdsverket tillbaka omkring 1,2 miljarder kronor på de anslag som i M-KD-budgeten drogs ned med 2,7 miljarder kronor. Men ovisshet om myndigheten får använda anslaget till egen personal försenar arbetet, säger generaldirektören Björn Risinger till Publikt.
MIGRATIONSVERKETNyhetFrån årsskiftet ska Migrationsverket sköta migrationsverksamheten vid ambassader och konsulat. Myndigheten tar därmed också över ansvaret för en del av utlandspersonalen.
Statens institutionsstyrelseNyhetRegeringen har gett Statskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av verksamheten vid Statens institutionsstyrelse, SiS. Också Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska granska SiS. Beskedet välkomnas av ST.
Individuell lönesättningFördjupningDen som presterar bra ska få mer betalt. Det är grundtanken bakom individuell lönesättning. Men forskning visar att sambandet mellan lön och prestation är svagt. Många vet inte ens vad de ska göra för att få mer i plånboken.
A-kassanNyhetDet är fortfarande stora skillnader i bedömningar mellan a-kassorna och Arbetsförmedlingen när de bedömer arbetslösas rätt till ersättning. Det konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, i en rapport.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetRegeringskansliet försökte påverka vilka uppgifter som Försäkringskassan lämnade ut till medier i samband med att generaldirektören Ann-Marie Begler sparkades. Det framgår av mejl som Dagens Nyheter tagit del av.
StatsbudgetenNyhetDet gick bra för staten under 2018. I sin årsredovisning pekar regeringen på att statens budget gick med 80 miljarder kronor i överskott under året. Det är 18 miljarder kronor bättre än under 2018.
ARBETSMILJÖVERKETNyhetEftersom Arbetsmiljöverket inte fick något höjt budgetanslag blir det en sänkt ambitionsnivå för verksamheten i år. Fortsätter åtstramningarna kan det bli tal om varsel kommande år. ”Vi måste ju hålla personalen på en nivå som vi har pengar till”, säger generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem till Publikt.
DigitaliseringNyhetStaten måste se till att alla privatpersoner kan skaffa sig e-legitimation och att en lösning för e-legitimation i tjänsten tas fram. Det kravet framför nu Sveriges kommuner och landsting, SKL, till regeringen.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan har fått en mer restriktiv inställning till att medarbetare distansarbetar, skriver medarbetaren Christer Järild i en debattartikel i Publikt. Enligt honom förekommer det att reglerna tillämpas godtyckligt och medarbetare med funktionsnedsättningar upplever att deras arbetsmiljö försämrats.
UpphovsrättNyhetEUs ministerråd röstade ja till det nya upphovsrättsdirektivet, som sedan tidigare godkänts av EU-parlamentet. Direktivet fick 19 ja-röster, medan Sverige och ytterligare fem länder röstade mot.
PostnordNyhetVi måste minska våra krav på tillgänglighet och utdelning för att säkra postservicen till alla i hela landet. Den varningsflaggan hissar Post- och telestyrelsen, PTS, i en rapport om postmarknadens utveckling.
ArbetsmiljöNyhetSjuktalen för unga statsanställda är oväntat höga. Därför gör Arbetsgivarverket och Vinnova en satsning för att hitta metoder att motverka ohälsan bland unga medarbetare på myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetTrots att myndigheten står inför det ”största varslet i modern tid” gav regeringen inte Arbetsförmedlingen något extra anslag i vårändringsbudgeten. ”Nu finns det inga pengar till att lindra fallet”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
OffentlighetsprincipenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar återigen kritik mot utrikesdepartementet, UD, för hanteringen av allmänna handlingar. JO är mycket kritisk till att en journalist fått vänta mer än ett halvår på besked om handlingar han begärt.
KulturNyhetRiksrevisionen inleder en granskning av effekterna av fri entré till de statliga museerna, sedan regeringen i budgetpropositionen föreslagit att museerna ska fortsätta med gratis inträde.
MigrationNyhetEn tidigare anställd på Migrationsverket greps på torsdagen misstänkt för att på falska grunder ha hjälpt 121 afghaner att få visum till Sverige, uppger SVT. Mannen släpptes senare, men utredningen fortsätter.
KRIMINALVÅRDENNyhetUnder en övning för personal inom Kriminalvården som bär pepparsprej blev ett vakthavande befäl sprejad med skarp sprej i ansiktet av en kollega. Det hela var ett misstag till följd av ett tänkt skämt där skarp sprej förväxlades med oskarp, enligt en internutredning.
STNyhetSamma dag som vårändringsbudgeten presenterades samlades anställda och fackligt förtroendevalda inom ST utanför riksdagen för att protestera mot att regeringen inte skjuter till mer pengar till Arbetsförmedlingen. ”Om neddragningarna blir verklighet så raderas förutsättningarna för en nationell sammanhållen arbetsmarknadspolitik”, säger STs ordförande Britta Lejon till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetKriminalvården fick 335 extra miljoner kronor i vårändringsbudgeten. Men myndigheten hade begärt 800 miljoner. ”Det här löser inte våra problem”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn.
ArbetsmiljöNyhetDet behövs stora utbildningssatsningar för att klara företagshälsovårdens behov av kompetensförsörjning, konstaterar Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, i en ny rapport.
BrottslighetNyhetKnappt 450 personer har dömts till 1 100 år i fängelse sedan 2014. Det är resultatet av tolv myndigheters samverkan mot den organiserade brottslighet, som nu redovisas i en ny rapport.
StatsbudgetenNyhetSom väntat får inte Arbetsförmedlingen något extra tillskott i regeringens vårändringsbudget, som presenterades på onsdagen. Kriminalvården får inte de medel myndigheten begärt och satsningen på att bygga ut högskolan försenas. Däremot får Regeringskansliet mer pengar och fri entré på statliga museer återinförs.
LantmäterietNyhetLantmäteriet har fått fram 53 nya arbetstillfällen i Kiruna. Satsningen är en del av kompensationen för avvecklingen av statliga Radiotjänst som läggs ned 2020, rapporterar P4 Norrbotten.
RiksrevisionenNyhetRiksrevisionens granskningar av regeringen och myndigheterna leder till resultat. Det visar myndigheten i sin årliga uppföljningsrapport.
POSTNORDNyhetPå koncernstyrelsens initiativ får Postnords vd Håkan Ericsson och finanschefen Gunilla Berg lämna sina jobb med omedelbar verkan. ”ST ställer sig bakom beslutet”, säger STs vice avdelningsordförande Per-Åke Alenius.
StatsförvaltningNyhetRiksdagens konstitutionsutskott, KU, granskar nu hur det gick till när de två generaldirektörerna Ann-Marie Begler, Försäkringskassan, och Ulla Sandborgh, Svenska kraftnät, fick lämna sina myndigheter. På måndagen höll utskottet två förhör.
SkogsstyrelsenNyhetEfter avslutade förhandlingar står det klart att totalt 38 tjänster försvinner på Skogsstyrelsen. Det är klart färre än de 124 som varslades. ”Arbetsgivaren tog i uppåt”, säger Royne Andersson, STs avdelningsordförande.
JÄMSTÄLLDHETNyhetGenom en ny handbok vill Sveriges kvinnolobby driva på för förbättrad jämställdhet i arbetslivet via kollektivavtal. ”Vår bild är att kollektivavtalen skulle kunna användas betydligt mer än man gör i dag”, säger Jenny Andersson på Sveriges kvinnolobby.