Annons:
SDs framgångar har aktualiserat frågan om STs värderingar, säger Annette Carnhede. <br>Foto: Casper Hedberg

Aktiv SD:are får inte företräda ST

Att vara aktiv sverigedemokrat är inte förenligt med att ha ett förtroendeuppdrag i ST. Medlemmar som enligt ST kränker mänskliga rättigheter kan uteslutas. Det är innebörden av den nya policy som slagits fast av STs förbundsstyrelse.

– Att ett främlingsfientligt parti kommit in i riksdagen har lett till att vi har gått »back to basics« och den värdegrund som finns i förbundets stadgar, förklarar STs ordförande Annette Carnhede.

Gäller inte bara SD

Den nya policyn inriktar sig inte specifikt på Sverigedemokraterna, utan är tillämplig även på andra organisationer som kränker de mänskliga rättigheterna, säger hon.

Men just nu handlar det framför allt om Sverigedemokraterna.

På kongressen 1999, efter mordet på fackföreningsmannen Björn Söderberg, skrevs det in i STs stadgar att förbundet ska genomsyras av »humanismens och demokratins idéer där människovärdet är okränkbart och alla människor lika värda«.

Och det är den skrivningen som styrelsen har tagit som utgångspunkt för den nya policyn.

Att även Sverigedemokraterna skriver i sitt program att FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna är central är inget som rubbar STs inställning, enligt Annette Carnhede:

– Det är den aktiva handlingen som räknas, inte vad som står i portalparagrafen. Det som står där motsägs på punkt efter punkt i Sverigedemokraternas handlingsprogram. Partiet står för vad de kallar svenskhet och att den inte ska blandas upp med andra kulturer. De tycker att inte­grationspolitiken är åt helvete, men vill inte förbättra den. De tycker att invandrare ska lära sig bättre svenska, men vill inte ge några pengar till svenskundervisningen. Och de vill minska invandringen med 90 procent, vilket i praktiken skulle leda till stängda gränser.

Uteslutning i sista hand

STs nya policy får inte inkräkta på yttrandefriheten, säger Annette Carnhede:

– Vi har ingen ambition att bedriva åsiktsregistrering eller inkräkta på de grundlagsskyddade rättigheterna. Om någon uttrycker sig kränkande eller begår en kränkande handling måste vi till att börja med prata med den individen.

Uteslutning ur ST är den yttersta åtgärden när inget annat hjälper, förklarar hon.

Klart uttalat i policyn är att det inte går att vara aktiv sverige­demokrat och samtidigt företräda ST som förtroendevald.

Med aktiv sverigedemokrat avses, enligt Annette Carnhede, en person som är förtroendevald eller har kandiderat till en förtroendepost i partiet.

Men inte heller den som uttrycker sig kränkande eller begår kränkande handlingar mot människor i sin omgivning kan före­träda förbundet – oavsett om per­sonen är sverigedemokrat eller inte.

Ska fås att lämna sitt uppdrag

Om det visar sig att en förtroende­vald är aktiv i en organisation som Sverigedemokraterna ska det lokala facket uppmana denne att avsäga sig uppdraget.

Annette Carnhede medger att det kan vara problematiskt för ledamöterna i ett lokalt fack att uppmana en arbetskamrat, vald av medlemmarna, att lämna sitt fackliga uppdrag.

– I så fall får förbundsstyrelsen gå in. Men styrelsen kan inte avsätta en förtroendevald. Vi kan tala med lokala facket och de medlemmar som valt personen. I sista hand kan
vi bestämma om uteslutning.

Även medlemmar som inte är förtroendevalda kan i sista hand uteslutas ur ST om de är aktiva sverigedemokrater eller uppträder kränkande, förklarar Annette Carnhede.

Hon säger att ST ska vara arbetsplatsfacket för alla, men att medlemskapet också innebär att man står bakom förbundets värdegrund. Och den är inte förenlig med Sverigedemokraternas främlingsfientlighet och negativa syn på invandrare, anser Annette Carnhede.

– Men vi går inte in och kontrollerar medlemmarna så därför vet vi inte vilka de är. Skulle någon höra av sig till oss i förbundsstyrelsen för att den kanske tycker det är obehagligt med en kollega som spyr galla över homosexuella eller utrycker sig rasistiskt, får vi eller lokala facket ta en diskussion med den personen.

»Svår balansgång«

Men det går inte att sätta upp några tydliga gränser, förklarar hon.

– Det är en oerhört svår balansgång. Alla har rätt att uttala sin åsikt, och vi får diskutera hur vi ska göra från fall till fall. Men man får inte aktivt motverka syftet med vårt förbund.

Inlagt av Chrille lör, 01/15/2011 - 00:02
Att vara partipolitiskt aktiv borde vara oförenligt med att företräda ST, oavsett parti. Likadant för personer som är aktiva i föreningar med starka åsikter där personens roll i ST kan hamna i intressekonflikt med deras åsikter. Som religiösa, politiska eller andra påtryckargrupper.
Inlagt av Eivor fre, 01/14/2011 - 17:38
Trodde att ST var partipolitisk obunden. Förstår ingenting. Är det rasistiskt och främlingsfientligt att kritisera invandringsPOLITIKEN?
Inlagt av E Karlsson sön, 12/19/2010 - 20:01
Med dessa nya regler så borde vi kunna se en utrensning av bland annat djurrättsaktivister, islamister, kommunister och AFA-medlemmar. För reglerna gäller väl inte bara Sverigedemokrater?
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt näringsliv, i en gemensam debattartikel.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor. Det framgår av en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, enligt studien.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
SCBNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, avslutar nu Statistiska centralbyrån, SCB, samarbetet successivt. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, STs vice ordförande inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, uppger SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Uppdraget ska vara klart om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, har betalat ut fel ersättning för övertid på minst fyra ungdomshem. För vissa anställda kan det ha blivit fel under mer än två år tillbaka i tiden. ”Arbetsgivaren tittar nu på hur mycket pengar det handlar om”, säger Jenny Kingstedt, ledamot i STs avdelningsstyrelse, till Publikt.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.
SKOLVERKETNyhetFler ansökningar än väntat gör att personalen som handlägger lärarlegitimationer på Skolverket är ombedda att jobba över. I första hand gäller övertid på helger under månaderna fram till årsskiftet. ”Det är klart man känner stress när vi har längre handläggningstider”, säger handläggaren Samira Said, förtroendevald inom ST, till Publikt.
LönerNyhetFem fackförbund i industrin kräver löneökningar på tre procent, eller minst 530 kronor mer i månaden. Arbetsgivarföreträdare beskriver kravet som orealistiskt.
ArbetsförmedlingenNyhetDet är dags att några vuxna i rummet kliver in och kräver ett omtag i processen kring Arbetsförmedlingens reformering, skriver Lars Calmfors i en debattartikel i Dagens Nyheter.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär ett skyddsombud beskrev hur Arrivas personal i Skåne bland annat avstått dryck eller använt buskar vid stationen om det kniper, beslutade Arbetsmiljöverket att de har rätt till toalettpaus efter maximalt två och en halv timme. Det fick tågbolaget att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
RättsväsendetNyhetMindre än varannan svensk har förtroende för rättsväsendet som helhet, visar Brottsförebyggande rådets, Brå, senaste undersökning. Bara var tredje uppger att de har förtroende för Kriminalvården. Förändringen jämfört med föregående år är liten.
ArbetsförmedlingenNyhetAutomatiska funktioner och digital samverkan är centrala i den nya modell för Arbetsförmedlingens arbete som myndigheten skisserar i sitt förslag till regeringen. Bland annat vill myndigheten robotisera bedömningen av hur långt arbetssökande står från arbetsmarknaden. Systemet för ersättning till fristående aktörer föreslås få både en grundersättning och en resultatbaserad del.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens egna förslag om hur myndigheten ska arbeta i framtiden väcker skepsis från fackligt håll. ”Jag tror inte det går att genomföra det här inom den här tidsperioden”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, till Publikt. Han hoppas att politikerna ska inse att de går för fort fram med reformeringen av myndigheten.
SkolverketNyhetMer än 1 500 nya lärare har fått vänta mer än de fyra månader som regeringen satt som maxgräns för att få ut sin lärarlegitimation, enligt Ekot. Skolverket förklarar väntetiden med att ansökningarna är fler än beräknat.