Annons:
Hon fyller 70 år i april nästa år, men Lena Brunzell tycker det är för tidigt att bli pensionär. Hon är frisk och lever ett aktivt liv och skulle gärna ha fortsatt arbeta. Bild:Øyvind Lund
Pension
Nyhet
AVBörge Nilsson0 kommentarerTyck till!

Allt vanligare att gå i pension vid 67

För första gången går fler statstjänstemän i pension den månad de fyller 67 år än vid 65. Men många vill arbeta ännu längre. Lena Brunzell på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap hade gärna fortsatt.

När 67-årsdagen närmade sig hade Lena Brunzell på MSB i Karlstad svårt att inse att det gällde henne.

– Jag förstod inte, skulle jag gå i pension? Jag var inte alls redo.

Hon hade ett intressant jobb som handläggare med ansvar för jämställdhet och mångfald i de kommunala räddningstjänsterna, god hälsa och en aktiv fritid.

Att det finns fler som likt Lena Brunzell trivs med att jobba längre kan man utläsa av den senaste statistikrapporten från Statens tjänstepensionsverk, SPV, som presenterades i maj.

2017 är första året som fler lämnar arbetslivet den månad de fyller 67 år i stället för i samband med 65 årsdagen, som tidigare var den vanligaste tiden för pensionering. Men bilden är inte entydig. Både gruppen som tar ut ålders­pension före 65 och den som dröjer tills efter 65 ökar.

Rapporten visar också att skillnaderna mellan kvinnor och män minskar. Allt fler kvinnor arbetar alltså allt längre.

Lena Brunzell fick möjlighet att stanna kvar som timanställd i ytter­ligare åtta månader på halvtid, tills hennes efterträdare var utsedd.

Men det hjälpte bara lite.

– Jag saknar både jobbet och arbetskamraterna. Jag är en social person och tror att man håller sig alert och pigg om man fortsätter jobba.

Barnbarn i Karlstad och Göteborg och ett aktivt liv med trädgård, skidåkning, långa promenader och kajakturer på Vänern har inte riktigt räckt.

I december föreslog Pensionsgruppen, med företrädare från regeringspartierna och de borgerliga partierna, att pensionsåldern höjs stegvis till 2023.

Förslaget innebär att tidpunkten då man får rätt att pensionera sig höjs från 61 år till 63 år, medan gränsen för rätten att arbeta kvar höjs från dagens 67 år till 69.

– Hade jag fått så hade jag absolut jobbat kvar till 69, säger Lena Brunzell.

Det är inte många anställda på MSB som får stanna efter uppnådd pensions­ålder, förklarar myndighetens HR-strateg Anders Nilsson.

– Vissa personer har en kompetens där man inte har en efterträdare. Då får de i regel vara kvar på visstid tills man lärt upp en ny. Sådant tror jag kommer att bli mycket vanligare framöver, säger han.

Men ett framtida arbetsliv där man får arbeta kvar så länge man vill, det kan han inte se.

– Nej, alla som vill stanna kvar kommer knappast att få göra det. Verksamheten måste ju ha behov av individen och dennes kompetens, säger Anders Nilsson.

Fast Lena Brunzell tycker det är stelbent att alla måste sluta vid en viss ålder.

– Pensionen borde vara mer flexibel. En del behöver sluta tidigare, andra arbeta längre. Mig hade det passat väldigt bra att få gå ned till 60 procent och sedan trappa ned, säger hon.

Om du fick börja arbeta igen, skulle du vilja det?

– Ja, det är inte alls omöjligt. Åtmin­stone på deltid.

Ämnen: Pension
Allt fler går i pension när de fyller 67

Under 2017 gick 888 statstjänstemän i pension den månad de fyllde 67 år och arbetade alltså så länge de hade laglig rätt till. 818 gick hem månaden innan de fyllde 65 år, vilket tidigare var den vanligaste pensionsåldern.
27 personer gick i pension först efter 67 år fyllda.

Källa: Statens tjänstepensionsverk

Bli den första att tycka till!
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarverket och TCO avslår förslaget om utvecklingsledighet som Utredningen för hållbart arbetsliv över tid har presenterat. Flera andra tunga instanser ifrågasätter också förslaget, visar en genomgång av remissvaren.
TURKIETNyhet600 turkiska byggarbetare greps av säkerhetsstyrkor i samband med protester mot farlig arbetsmiljö vid ett flygplatsbygge, skriver Arbetet. 160 av de gripna ska nu ha försatts på fri fot.
TransportstyrelsenNyhetEtt stort antal personer på it-företaget IBM har haft djup tillgång till Transportstyrelsens register, utan att myndigheten kan förklara varför, skriver Dagens Nyheter. Enligt en granskning som tidningen gjort har IBM självt fått bestämma vilka som ska tillgång till databaserna.
PolisenFördjupningDe får hålla förhör, besluta om beslag och de kan bli förundersökningsledare. Civila utredare inom Polisen har fått större befogenheter och många nya har anställts. Men fort­farande gnisslar det en del mellan poliser och civilanställda. Kjell Haglund säger dock att han alltid känt sig respekterad.
NaturvårdsverketNyhetNaturvårdsverket har hittills gjort 125 polisanmälningar om bedrägerier med premier för elfordon, uppger SVT. Enligt SVT finns kopplingar till bluffbolag, tidigare bedrägerihärvor och organiserad brottslighet.
MittuniversitetetNyhetMittuniversitetet i Östersund har stängt av en professor som anklagas för att ha hotat en medarbetare. Även en lektor på universitetet anklagas för inblandning i händelsen, rapporterar Sveriges radio.
A-kassanNyhetSedan i våras har arbetslösa nekats a-kassa sedan vissa a-kassor ändrat sina regler. Enligt SVT har a-kassorna nu kommit överens med Arbetsförmedlingen och andra aktörer om att återgå till tidigare regler.
REGERINGSKANSLIETNyhetArbetsmiljöverket ställer krav på åtgärder inom miljö- och energidepartementet efter att arbetsmiljöombuden gjort en anmälan om ett hårt pressat arbetstempo. Ett av kraven är att en extern expert anlitas för att förbättra arbetsmiljön.
FackligtNyhetSvenska fackförbund lägger ned mycket tid och får bra spridning på sina Youtube-filmer, däremot publicerar de relativt få. Italienska fack spottar ur sig hemmasnickrade filmer från demonstrationer, men har få tittare. Det visar en rapport från två svenska statsvetare, skriver Arbetet Global.
TillgänglighetNyhetRegeringen föreslår en ny lag för att genomföra EUs webbtillgänglighetsdirektiv. Den nya lagen innebär bland annat att webbplatser och digitala tjänster från offentliga aktörer ska bli mer tillgängliga.
LönerNyhetTrots högkonjunkturen har löneökningarna på svensk arbetsmarknad hållit sig på blygsamma nivåer. Det konstaterar Konjunkturinstitutet, KI, i sin årliga lönebildningsrapport.
ArrivaNyhetArriva vill göra om tågvärdarna på Pågatågen till kundvärdar, med drastiskt lägre ingångslön för nyanställda som följd. ST befarar att lönesänkningen även ska drabba dem som redan är anställda, säger Thomas Lindgren, vice ordförande för ST inom Arriva. Foto: Mostphotos
ArbetsmiljöNyhetForskningen om utbrändhet ökar i hela Europa. Trots det saknar EUs medlemsländer en gemensam bild av utmattningssyndrom. Bara Italien och Lettland erkänner det som en arbetsskada, visar en ny rapport från Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, Eurofound.
DiskrimineringNyhetTingsrätten dömer Försäkringskassan att betala 20 000 kronor i böter till en synskadad kvinna, därför att hon diskriminerades när Försäkringskassans webbtjänst inte funkade med hennes skärmläsare.
ArbetsmarknadNyhetSysselsättningen ökar i hela Europa. Samtidigt fortsätter arbetslösheten att minska i Sverige - både bland inrikes och utrikes födda, visar Arbetsförmedlingens senaste statistik.
STATENS SERVICECENTERNyhetFörslaget att föra in tjänster från Arbetsförmedlingen i de statliga servicekontorens verksamhet innebär en stor utmaning, skriver ST i ett remissvar om regeringens utredning. ST anser också att handläggarna måste få normala, fasta anställningar.
ValmyndighetenNyhetValmyndighetens hemsida kraschade mitt under valkvällen. Nu framkommer att man i år hade en ny huvudansvarig för it-driften, nämligen Skatteverket, rapporterar Sveriges Radio.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera av Arbetsförmedlingens underleverantörer riktar skarp kritik mot myndigheten för att prispressen leder till sämre kvalitet i tjänsterna, skriver Arbetsvärlden.
ValetNyhet»Jag hoppas att partierna kan nå samförstånd om att sätta Sverige främst så att det blir möjligt att leverera långsiktiga lösningar under mandatperioden. Det går inte att bara förvalta ett land.« Så kommenterar STs ordförande Britta Lejon det parlamentariska läget dagen efter valet.
ÖppenhetNyhetDet kan bli förbjudet att fotografera och göra ljudupptagningar i svenska domstolar. Förslaget kommer från justitiedepartementet och får stöd hos 54 av 61 remissinstanser. Inom kort väntas lagrådet ge sin syn på saken.
ArbetsrättNyhetEn vilthandläggare vid Naturvårdsverket har anmälts för jäv av två privatpersoner. Handläggaren har privat arrangerat jaktupplevelser parallellt med att hen handlagt viltförvaltningsärenden, skriver Altinget.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens egna anställda får inte använda den egna tjänsten Jobskills, som utvecklades för att matcha arbetssökande asylsökande mot arbetsgivare, uppger SVT. Bakom förbudet ligger integritetshänsyn.
RegeringskanslietNyhetRegeringskansliet måste ta in extern hjälp för att komma till rätta med den dåliga arbetsmiljön på miljö- och energidepartementet. Det kräver Arbetsmiljöverket efter en inspektion, uppger SVT.
StatsförvaltningNyhetRegeringen håller inte med om den kritik Riksrevisionen riktat mot brister i styrningen av affärsverken. Därför tänker regeringen inte heller vidta några åtgärder, enligt en skrivelse till riksdagen.
Statens institutionsstyrelseNyhetNationella huvudskyddsombudet på Statens institutionsstyrelse, SiS, har anmält myndighetsledningen till Arbetsmiljöverket. Orsaken är att han och facken inte får tillgång till information om allvarliga händelser. ”Vi förstår inte myndighetens motiv för fem öre”, säger Thord Jansson, ordförande för ST inom SiS.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, vill att frågan om hur verksamheten med lokala servicecenter i Statens servicekontors regi ska styras och regleras utreds på nytt. Utredningens förslag till styrning avviker enligt ESV från hur regeringen normalt styr myndigheter.
DiskrimineringNyhetArbetsgivarorganisationen Almega vill att diskrimineringslagen ändras efter handskakningsdomen i Arbetsdomstolen, AD. Det skriver tidningarna Lag & Avtal och Arbetarskydd.
PolisenNyhetEn statlig utredning föreslår att Säpo och polisens Nationella operativa avdelning, Noa, ska få mer information från Försvarets radioanstalts signalspaning.