Annons:
Hon fyller 70 år i april nästa år, men Lena Brunzell tycker det är för tidigt att bli pensionär. Hon är frisk och lever ett aktivt liv och skulle gärna ha fortsatt arbeta. Bild:Øyvind Lund
Pension
Nyhet
AVBörge Nilsson0 kommentarerTyck till!

Allt vanligare att gå i pension vid 67

För första gången går fler statstjänstemän i pension den månad de fyller 67 år än vid 65. Men många vill arbeta ännu längre. Lena Brunzell på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap hade gärna fortsatt.

När 67-årsdagen närmade sig hade Lena Brunzell på MSB i Karlstad svårt att inse att det gällde henne.

– Jag förstod inte, skulle jag gå i pension? Jag var inte alls redo.

Hon hade ett intressant jobb som handläggare med ansvar för jämställdhet och mångfald i de kommunala räddningstjänsterna, god hälsa och en aktiv fritid.

Att det finns fler som likt Lena Brunzell trivs med att jobba längre kan man utläsa av den senaste statistikrapporten från Statens tjänstepensionsverk, SPV, som presenterades i maj.

2017 är första året som fler lämnar arbetslivet den månad de fyller 67 år i stället för i samband med 65 årsdagen, som tidigare var den vanligaste tiden för pensionering. Men bilden är inte entydig. Både gruppen som tar ut ålders­pension före 65 och den som dröjer tills efter 65 ökar.

Rapporten visar också att skillnaderna mellan kvinnor och män minskar. Allt fler kvinnor arbetar alltså allt längre.

Lena Brunzell fick möjlighet att stanna kvar som timanställd i ytter­ligare åtta månader på halvtid, tills hennes efterträdare var utsedd.

Men det hjälpte bara lite.

– Jag saknar både jobbet och arbetskamraterna. Jag är en social person och tror att man håller sig alert och pigg om man fortsätter jobba.

Barnbarn i Karlstad och Göteborg och ett aktivt liv med trädgård, skidåkning, långa promenader och kajakturer på Vänern har inte riktigt räckt.

I december föreslog Pensionsgruppen, med företrädare från regeringspartierna och de borgerliga partierna, att pensionsåldern höjs stegvis till 2023.

Förslaget innebär att tidpunkten då man får rätt att pensionera sig höjs från 61 år till 63 år, medan gränsen för rätten att arbeta kvar höjs från dagens 67 år till 69.

– Hade jag fått så hade jag absolut jobbat kvar till 69, säger Lena Brunzell.

Det är inte många anställda på MSB som får stanna efter uppnådd pensions­ålder, förklarar myndighetens HR-strateg Anders Nilsson.

– Vissa personer har en kompetens där man inte har en efterträdare. Då får de i regel vara kvar på visstid tills man lärt upp en ny. Sådant tror jag kommer att bli mycket vanligare framöver, säger han.

Men ett framtida arbetsliv där man får arbeta kvar så länge man vill, det kan han inte se.

– Nej, alla som vill stanna kvar kommer knappast att få göra det. Verksamheten måste ju ha behov av individen och dennes kompetens, säger Anders Nilsson.

Fast Lena Brunzell tycker det är stelbent att alla måste sluta vid en viss ålder.

– Pensionen borde vara mer flexibel. En del behöver sluta tidigare, andra arbeta längre. Mig hade det passat väldigt bra att få gå ned till 60 procent och sedan trappa ned, säger hon.

Om du fick börja arbeta igen, skulle du vilja det?

– Ja, det är inte alls omöjligt. Åtmin­stone på deltid.

Ämnen: Pension
Allt fler går i pension när de fyller 67

Under 2017 gick 888 statstjänstemän i pension den månad de fyllde 67 år och arbetade alltså så länge de hade laglig rätt till. 818 gick hem månaden innan de fyllde 65 år, vilket tidigare var den vanligaste pensionsåldern.
27 personer gick i pension först efter 67 år fyllda.

Källa: Statens tjänstepensionsverk

Bli den första att tycka till!
NaturvårdsverketNyhetI vårändringsbudgeten får Naturvårdsverket tillbaka omkring 1,2 miljarder kronor på de anslag som i M-KD-budgeten drogs ned med 2,7 miljarder kronor. Men ovisshet om myndigheten får använda anslaget till egen personal försenar arbetet, säger generaldirektören Björn Risinger till Publikt.
MIGRATIONSVERKETNyhetFrån årsskiftet ska Migrationsverket sköta migrationsverksamheten vid ambassader och konsulat. Myndigheten tar därmed också över ansvaret för en del av utlandspersonalen.
Statens institutionsstyrelseNyhetRegeringen har gett Statskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av verksamheten vid Statens institutionsstyrelse, SiS. Också Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska granska SiS. Beskedet välkomnas av ST.
Individuell lönesättningFördjupningDen som presterar bra ska få mer betalt. Det är grundtanken bakom individuell lönesättning. Men forskning visar att sambandet mellan lön och prestation är svagt. Många vet inte ens vad de ska göra för att få mer i plånboken.
A-kassanNyhetDet är fortfarande stora skillnader i bedömningar mellan a-kassorna och Arbetsförmedlingen när de bedömer arbetslösas rätt till ersättning. Det konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, i en rapport.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetRegeringskansliet försökte påverka vilka uppgifter som Försäkringskassan lämnade ut till medier i samband med att generaldirektören Ann-Marie Begler sparkades. Det framgår av mejl som Dagens Nyheter tagit del av.
StatsbudgetenNyhetDet gick bra för staten under 2018. I sin årsredovisning pekar regeringen på att statens budget gick med 80 miljarder kronor i överskott under året. Det är 18 miljarder kronor bättre än under 2018.
ARBETSMILJÖVERKETNyhetEftersom Arbetsmiljöverket inte fick något höjt budgetanslag blir det en sänkt ambitionsnivå för verksamheten i år. Fortsätter åtstramningarna kan det bli tal om varsel kommande år. ”Vi måste ju hålla personalen på en nivå som vi har pengar till”, säger generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem till Publikt.
DigitaliseringNyhetStaten måste se till att alla privatpersoner kan skaffa sig e-legitimation och att en lösning för e-legitimation i tjänsten tas fram. Det kravet framför nu Sveriges kommuner och landsting, SKL, till regeringen.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan har fått en mer restriktiv inställning till att medarbetare distansarbetar, skriver medarbetaren Christer Järild i en debattartikel i Publikt. Enligt honom förekommer det att reglerna tillämpas godtyckligt och medarbetare med funktionsnedsättningar upplever att deras arbetsmiljö försämrats.
UpphovsrättNyhetEUs ministerråd röstade ja till det nya upphovsrättsdirektivet, som sedan tidigare godkänts av EU-parlamentet. Direktivet fick 19 ja-röster, medan Sverige och ytterligare fem länder röstade mot.
PostnordNyhetVi måste minska våra krav på tillgänglighet och utdelning för att säkra postservicen till alla i hela landet. Den varningsflaggan hissar Post- och telestyrelsen, PTS, i en rapport om postmarknadens utveckling.
ArbetsmiljöNyhetSjuktalen för unga statsanställda är oväntat höga. Därför gör Arbetsgivarverket och Vinnova en satsning för att hitta metoder att motverka ohälsan bland unga medarbetare på myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetTrots att myndigheten står inför det ”största varslet i modern tid” gav regeringen inte Arbetsförmedlingen något extra anslag i vårändringsbudgeten. ”Nu finns det inga pengar till att lindra fallet”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
OffentlighetsprincipenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar återigen kritik mot utrikesdepartementet, UD, för hanteringen av allmänna handlingar. JO är mycket kritisk till att en journalist fått vänta mer än ett halvår på besked om handlingar han begärt.
KulturNyhetRiksrevisionen inleder en granskning av effekterna av fri entré till de statliga museerna, sedan regeringen i budgetpropositionen föreslagit att museerna ska fortsätta med gratis inträde.
MigrationNyhetEn tidigare anställd på Migrationsverket greps på torsdagen misstänkt för att på falska grunder ha hjälpt 121 afghaner att få visum till Sverige, uppger SVT. Mannen släpptes senare, men utredningen fortsätter.
KRIMINALVÅRDENNyhetUnder en övning för personal inom Kriminalvården som bär pepparsprej blev ett vakthavande befäl sprejad med skarp sprej i ansiktet av en kollega. Det hela var ett misstag till följd av ett tänkt skämt där skarp sprej förväxlades med oskarp, enligt en internutredning.
STNyhetSamma dag som vårändringsbudgeten presenterades samlades anställda och fackligt förtroendevalda inom ST utanför riksdagen för att protestera mot att regeringen inte skjuter till mer pengar till Arbetsförmedlingen. ”Om neddragningarna blir verklighet så raderas förutsättningarna för en nationell sammanhållen arbetsmarknadspolitik”, säger STs ordförande Britta Lejon till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetKriminalvården fick 335 extra miljoner kronor i vårändringsbudgeten. Men myndigheten hade begärt 800 miljoner. ”Det här löser inte våra problem”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn.
ArbetsmiljöNyhetDet behövs stora utbildningssatsningar för att klara företagshälsovårdens behov av kompetensförsörjning, konstaterar Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, i en ny rapport.
BrottslighetNyhetKnappt 450 personer har dömts till 1 100 år i fängelse sedan 2014. Det är resultatet av tolv myndigheters samverkan mot den organiserade brottslighet, som nu redovisas i en ny rapport.
StatsbudgetenNyhetSom väntat får inte Arbetsförmedlingen något extra tillskott i regeringens vårändringsbudget, som presenterades på onsdagen. Kriminalvården får inte de medel myndigheten begärt och satsningen på att bygga ut högskolan försenas. Däremot får Regeringskansliet mer pengar och fri entré på statliga museer återinförs.
LantmäterietNyhetLantmäteriet har fått fram 53 nya arbetstillfällen i Kiruna. Satsningen är en del av kompensationen för avvecklingen av statliga Radiotjänst som läggs ned 2020, rapporterar P4 Norrbotten.
RiksrevisionenNyhetRiksrevisionens granskningar av regeringen och myndigheterna leder till resultat. Det visar myndigheten i sin årliga uppföljningsrapport.
POSTNORDNyhetPå koncernstyrelsens initiativ får Postnords vd Håkan Ericsson och finanschefen Gunilla Berg lämna sina jobb med omedelbar verkan. ”ST ställer sig bakom beslutet”, säger STs vice avdelningsordförande Per-Åke Alenius.
StatsförvaltningNyhetRiksdagens konstitutionsutskott, KU, granskar nu hur det gick till när de två generaldirektörerna Ann-Marie Begler, Försäkringskassan, och Ulla Sandborgh, Svenska kraftnät, fick lämna sina myndigheter. På måndagen höll utskottet två förhör.
SkogsstyrelsenNyhetEfter avslutade förhandlingar står det klart att totalt 38 tjänster försvinner på Skogsstyrelsen. Det är klart färre än de 124 som varslades. ”Arbetsgivaren tog i uppåt”, säger Royne Andersson, STs avdelningsordförande.
JÄMSTÄLLDHETNyhetGenom en ny handbok vill Sveriges kvinnolobby driva på för förbättrad jämställdhet i arbetslivet via kollektivavtal. ”Vår bild är att kollektivavtalen skulle kunna användas betydligt mer än man gör i dag”, säger Jenny Andersson på Sveriges kvinnolobby.