Annons:

Arbetsgivarnas kryphål måste täppas till

Statens institutionsstyrelse och andra arbets­givare borde inte få låta medarbetare arbeta under osäkra förhållanden i många år. Facken gör rätt som agerar på flera fronter för att sätta stopp för missbruk av tidsbegränsade anställningar.

Vad skulle jag på SiS att göra? Jag kunde gjort något vettigare i stället«, säger Inga-Maj Skoog i detta nummer av Publikt.

Hon syftar inte på själva arbetsuppgifterna – att arbeta på ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem torde vara en viktig och meningsfull sysselsättning. Nej, Inga-Maj Skoog är besviken över hur arbetsgivaren behandlat henne.

Hon har jobbat växelvis som timanställd och vikarie. Det inne­bär att hon inte haft möjlighet att planera sin tid utan i stället fått vänta på att bli inringd. Det är en situation som många männi­skor på dagens arbetsmarknad kan känna igen sig i. Det är i sig ett stort problem, som borde mötas med åtgärder för att ge fler chans till trygga anställningar såväl inom staten som i andra sektorer.

När Inga-Maj Skoog arbetat på samma behandlingshem i åtta års tid utan att få fast anställning kontaktade hon sitt fack, ST. Men SiS vidhöll att myndigheten bara följt de regler som gör att det går att stapla visstidsanställningar på varandra. Och nu har chefen på det behandlingshem där Inga-Maj Skoog jobbat meddelat att hon inte längre ska anlitas. Statens institutionsstyrelse har därmed gjort en långvarig medarbetare arbetslös.

Enligt STs Tobias Bjerman är detta ingen isolerad händelse – han berättar om en myndighet som utnyttjar reglerna systematiskt och kallar det »boskapshandel«.

Det duger inte att barahänvisa till att lagen sedan 2007 inte längre ger den som jobbat för samma arbetsgivare i olika anställningsformer möjlighet att räkna samman anställningarna för att nå upp till den tid som ger rätt till en fast tjänst.

En arbetsgivare som värnar om sina medarbetare och sitt rykte måste agera anständigt även om lagen inte kräver det. Annars kommer berättelser som Inga-Maj Skoogs att göra det svårare att rekrytera kompetent personal.

Offentliga verksamheter har ett särskilt ansvar att vara goda arbetsgivare. »En statlig myndighet ska inte ens vara i närheten att bete sig så«, som Tobias Bjerman uttrycker det.

De luckor i regelverket som ger arbetsgivare möjlighet att bete sig som SiS gjort har dessutom ifrågasatts av EU-kommissionen, sedan TCO uppmärksammat att den svenska lagen strider mot EUs visstidsdirektiv. Att man på arbetsmarknadsdepartementet nu meddelar att man ändå tänker stå fast vid tolkningen att Sverige lever upp till direktivet är anmärkningsvärt. Ännu märkligare blir det när regeringen försvarar sig med det grundlösa påståendet att arbetslösheten skulle öka om man stärkte de visstidsanställdas ställning.

Både i avtalsförhandlingar, på enskilda arbetsplatser och i EUs instanser har svenska fack tagit strid för de allt fler människor som har en osäker anställning. Det är en helt nödvändig strategi. Det kommer aldrig att vara tillräckligt att vädja till arbetsgivarnas goda vilja – vi behöver avtal och lagstiftning som ger medarbetarna större trygghet. 

 

Alexander Armiento, Chefredaktör.

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.