Annons:

Arbetsgivarnas kryphål måste täppas till

Statens institutionsstyrelse och andra arbets­givare borde inte få låta medarbetare arbeta under osäkra förhållanden i många år. Facken gör rätt som agerar på flera fronter för att sätta stopp för missbruk av tidsbegränsade anställningar.

Vad skulle jag på SiS att göra? Jag kunde gjort något vettigare i stället«, säger Inga-Maj Skoog i detta nummer av Publikt.

Hon syftar inte på själva arbetsuppgifterna – att arbeta på ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem torde vara en viktig och meningsfull sysselsättning. Nej, Inga-Maj Skoog är besviken över hur arbetsgivaren behandlat henne.

Hon har jobbat växelvis som timanställd och vikarie. Det inne­bär att hon inte haft möjlighet att planera sin tid utan i stället fått vänta på att bli inringd. Det är en situation som många männi­skor på dagens arbetsmarknad kan känna igen sig i. Det är i sig ett stort problem, som borde mötas med åtgärder för att ge fler chans till trygga anställningar såväl inom staten som i andra sektorer.

När Inga-Maj Skoog arbetat på samma behandlingshem i åtta års tid utan att få fast anställning kontaktade hon sitt fack, ST. Men SiS vidhöll att myndigheten bara följt de regler som gör att det går att stapla visstidsanställningar på varandra. Och nu har chefen på det behandlingshem där Inga-Maj Skoog jobbat meddelat att hon inte längre ska anlitas. Statens institutionsstyrelse har därmed gjort en långvarig medarbetare arbetslös.

Enligt STs Tobias Bjerman är detta ingen isolerad händelse – han berättar om en myndighet som utnyttjar reglerna systematiskt och kallar det »boskapshandel«.

Det duger inte att barahänvisa till att lagen sedan 2007 inte längre ger den som jobbat för samma arbetsgivare i olika anställningsformer möjlighet att räkna samman anställningarna för att nå upp till den tid som ger rätt till en fast tjänst.

En arbetsgivare som värnar om sina medarbetare och sitt rykte måste agera anständigt även om lagen inte kräver det. Annars kommer berättelser som Inga-Maj Skoogs att göra det svårare att rekrytera kompetent personal.

Offentliga verksamheter har ett särskilt ansvar att vara goda arbetsgivare. »En statlig myndighet ska inte ens vara i närheten att bete sig så«, som Tobias Bjerman uttrycker det.

De luckor i regelverket som ger arbetsgivare möjlighet att bete sig som SiS gjort har dessutom ifrågasatts av EU-kommissionen, sedan TCO uppmärksammat att den svenska lagen strider mot EUs visstidsdirektiv. Att man på arbetsmarknadsdepartementet nu meddelar att man ändå tänker stå fast vid tolkningen att Sverige lever upp till direktivet är anmärkningsvärt. Ännu märkligare blir det när regeringen försvarar sig med det grundlösa påståendet att arbetslösheten skulle öka om man stärkte de visstidsanställdas ställning.

Både i avtalsförhandlingar, på enskilda arbetsplatser och i EUs instanser har svenska fack tagit strid för de allt fler människor som har en osäker anställning. Det är en helt nödvändig strategi. Det kommer aldrig att vara tillräckligt att vädja till arbetsgivarnas goda vilja – vi behöver avtal och lagstiftning som ger medarbetarna större trygghet. 

 

Alexander Armiento, Chefredaktör.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
På jobbet: introduktionPå jobbetIntroduktionen på en ny arbetsplats påverkar inte bara den nyanställdes första intryck. Den kan också bidra till ett effektivare samarbete på sikt.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.