Annons:

Arbetsmiljön måste prioriteras ännu högre

Ingen ska behöva bli sjuk av sitt jobb. Att arbetsmiljöfrågan nu får uppmärksamhet är positivt – men det krävs större satsningar för att nå resultat.

Det handlar om några ganska enkla principer för hur det ska fungera på en arbetsplats. Ingen ska ha en ohälsosam arbetsbelastning. Alla ska veta vad de förväntas göra, hur de bör prioritera när tiden inte räcker till och vart de kan vända sig om de behöver hjälp och stöd i jobbet. Arbetsgivaren ska se till att chefer har kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälso­sam arbetsbelastning. Och de som har psykiskt påfrestande arbetsuppgifter, som att möta människor i svåra situationer, ska få det stöd de behöver för att inte må dåligt av det.

Det är några av huvudpunkterna i Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Principer som egentligen borde vara självklara – ändå vet vi att det långt ifrån alltid ser ut så på våra arbetsplatser. Slimmade organi­sationer och svagt ledarskap är vanliga orsaker till att människor slits ut av stress eller hamnar i kläm. Allt fler blir sjukskrivna med psykiska diagnoser på grund av att de far illa i arbetslivet – med stora kostnader för individen, arbetsgivaren och samhället som följd.

De nya föreskrifterna är tydliga, men kommer knappast ensamma att kunna råda bot på psyko­sociala arbetsmiljö­problem. Men rätt använda kan de vara en hjälp att identi­fiera brister och förebygga ohälsa på jobbet.

Att frågan om hur vi hindrar att människor blir sjuka av sin arbetssituation får ökad uppmärksamhet är betydelsefullt. Ett annat dokument som lanserats i dagarna är regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro, som social­försäkringsminister Annika Strandhäll berättar om i Publikts intervju i detta nummer. Det lyfter bland annat fram behovet av förbättrad arbetsmiljö och ökade möjligheter till vård och rehabilitering. Åtgärdsprogrammet åtföljs av satsningar i budget­propositionen för nästa år, där Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan får höjda anslag. För Försäkringskassans del handlar det om en förstärkning av handläggningen kring tidsgränserna i sjukskrivningen. Det är positivt att regeringen har uppmärksammat behovet av en förstärkning, även om Försäkringskassan begärt betydligt mer pengar än vad som nu anslås för att klara uppdraget.

Regeringen planerar också att presentera en ny arbetsmiljöstrategi i början av nästa år. Den måste innebära höjda ambitioner och ytterligare ekonomiska resurser – till insatser på arbetsplatserna, bättre företagshälsovård och rehabilitering, utökad tillsyn och stärkt forskning. Det behövs också, som bland andra ST påtalat, en samordnande aktör inom arbets­miljö­forskningen – något som saknas sedan Arbetslivsinstitutet lades ned.

När vi får allt fler signaler om arbetsmiljöproblem såväl inom staten som i andra branscher och sjukskrivningarna fortsätter att öka, då krävs kraftfulla och uthålliga åtgärder för att vända trenden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och regeringens åtgärdsprogram är viktiga steg på vägen, men mycket mer kommer att behöva göras innan vi når det som måste vara vårt mål: ett arbetsliv där ingen behöver bli sjuk av sitt jobb.

Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.