Annons:

Arbetsmiljön måste prioriteras ännu högre

Ingen ska behöva bli sjuk av sitt jobb. Att arbetsmiljöfrågan nu får uppmärksamhet är positivt – men det krävs större satsningar för att nå resultat.

Det handlar om några ganska enkla principer för hur det ska fungera på en arbetsplats. Ingen ska ha en ohälsosam arbetsbelastning. Alla ska veta vad de förväntas göra, hur de bör prioritera när tiden inte räcker till och vart de kan vända sig om de behöver hjälp och stöd i jobbet. Arbetsgivaren ska se till att chefer har kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälso­sam arbetsbelastning. Och de som har psykiskt påfrestande arbetsuppgifter, som att möta människor i svåra situationer, ska få det stöd de behöver för att inte må dåligt av det.

Det är några av huvudpunkterna i Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Principer som egentligen borde vara självklara – ändå vet vi att det långt ifrån alltid ser ut så på våra arbetsplatser. Slimmade organi­sationer och svagt ledarskap är vanliga orsaker till att människor slits ut av stress eller hamnar i kläm. Allt fler blir sjukskrivna med psykiska diagnoser på grund av att de far illa i arbetslivet – med stora kostnader för individen, arbetsgivaren och samhället som följd.

De nya föreskrifterna är tydliga, men kommer knappast ensamma att kunna råda bot på psyko­sociala arbetsmiljö­problem. Men rätt använda kan de vara en hjälp att identi­fiera brister och förebygga ohälsa på jobbet.

Att frågan om hur vi hindrar att människor blir sjuka av sin arbetssituation får ökad uppmärksamhet är betydelsefullt. Ett annat dokument som lanserats i dagarna är regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro, som social­försäkringsminister Annika Strandhäll berättar om i Publikts intervju i detta nummer. Det lyfter bland annat fram behovet av förbättrad arbetsmiljö och ökade möjligheter till vård och rehabilitering. Åtgärdsprogrammet åtföljs av satsningar i budget­propositionen för nästa år, där Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan får höjda anslag. För Försäkringskassans del handlar det om en förstärkning av handläggningen kring tidsgränserna i sjukskrivningen. Det är positivt att regeringen har uppmärksammat behovet av en förstärkning, även om Försäkringskassan begärt betydligt mer pengar än vad som nu anslås för att klara uppdraget.

Regeringen planerar också att presentera en ny arbetsmiljöstrategi i början av nästa år. Den måste innebära höjda ambitioner och ytterligare ekonomiska resurser – till insatser på arbetsplatserna, bättre företagshälsovård och rehabilitering, utökad tillsyn och stärkt forskning. Det behövs också, som bland andra ST påtalat, en samordnande aktör inom arbets­miljö­forskningen – något som saknas sedan Arbetslivsinstitutet lades ned.

När vi får allt fler signaler om arbetsmiljöproblem såväl inom staten som i andra branscher och sjukskrivningarna fortsätter att öka, då krävs kraftfulla och uthålliga åtgärder för att vända trenden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och regeringens åtgärdsprogram är viktiga steg på vägen, men mycket mer kommer att behöva göras innan vi når det som måste vara vårt mål: ett arbetsliv där ingen behöver bli sjuk av sitt jobb.

Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.