Annons:
Bild:Mostphotos
Skyddsrond
Fördjupning
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Arbetsmiljön sätts under lupp

Arbetsgivare är skyldiga att regelbundet undersöka arbets­miljön. En viktig del i det är skyddsronden, och där har de anställdas skydds­ombud rätt att delta. »Mycket funge­rar bra, men uppföljningen är ofta en svag punkt«, säger ST-ombudsmannen Jeanette De Stefano.

Ordet rond förknippas mest med läkar­ronder på sjukhus. Skydds­ronder på arbetsplatser innebär många gånger att chef och skyddsombud går runt och granskar arbets­platsen och talar med anställda. Men ronderna kan göras på flera sätt och inriktas på olika saker: fysisk eller psykosocial arbets­miljö, it-miljö eller ergonomi.

Skyddsrond för den psykosociala arbetsmiljön genomförs ofta via anonyma enkäter.

– Men fokusgrupper kan också vara ett bra verktyg, tycker ST-ombudsmannen Jeanette De Stefano, som arbetar med arbetsmiljöutbildningar.

Vid skyddsronder specifikt inriktade på ergonomi kan det vara bra att ha med en ergonom, påpekar hon. Att särskilt granska it-miljön är något som nu börjat diskuteras på allt fler arbetsplatser. En metod i it-skyddsronder är »medsittning« med en person som arbe­tar vid sin dator.

Brister och problem som upptäcks på skydds­ronder ska punktas upp i en tidsatt handlingsplan, som pekar ut vem som ansvarar för olika åtgärder. Planen ska följas upp, och där finns risk att det fallerar, säger Jeanette de Stefano.

– Uppföljning ska göras kontinuerligt, men det sker alltför sällan.

Arbetsmiljörond samma sak som skyddsrond

På senare år har många börjat använda förledet »arbetsmiljö« i stället för »skydd«: arbets­miljöombud, arbetsmiljö­kommitté och arbetsmiljörond. Arbets­miljöombud infördes som alternativt begrepp till skyddsombud i arbetsmiljö­lagen 2010.

Lär dig göra IT-skyddsrond

Det finns flera mallar för it-skyddsronder att hämta på nätet. En finns på Partsrådets sajt.

Inte bara i Sverige

Motsvarigheter till den svenska skyddsorganisationen finns i de övriga nor­diska länderna och i Kanada, enligt arbetsmiljöforskaren Maria Steinberg på Örebro universitet. I USA och Frankrike finns också regler om skyddskommittéer.

1889

1889 infördes den första arbetarskyddslagen i Sverige, Yrkesfarelagen. Den innebar bland annat att yrkes­inspektörer skulle kontrollera arbetsmiljöer.

Akademien snålar med information

Ordet skyddsrond finns inte med i Svenska akademiens ordbok. Det finns i Svenska akademiens ordlista, dock utan förklaring. Till ordet rond anger ordlistan tre möjliga betydelser:

  1. rundtur, runda; speciellt läkares rundvandring till patienter på sjukhus.
  2. omgång; till exempel i boxningsmatch eller schack­turnering.
  3. ringdans.
Enkät: Hur fungerar skyddsronderna hos er?
  • Rolando Rojas Miretti, skydds­ombud MTR, pendel­tåg Stockholm:

Hur ofta gör ni skyddsrond?
– Eftersom det är ständiga förändringar i infrastrukturen blir det ungefär tre gånger per år och område.
Hur tycker du att handlingsplan och uppföljning fungerar?
– Bra, tycker jag. Vi gör handlings­planer där de flesta punkter hanteras snabbt.

  • Christina Haal, huvudskydds­ombud, Jordbruksverket:

Hur ofta gör ni skyddsrond?
– Tidigare var det vartannat år, men nu är det varje år och även löpande när behov uppstår.
Hur tycker du att handlingsplan och uppföljning fungerar?
– Väldigt bra, enligt min uppfattning. Frågorna tas på allvar, och arbetet med handlingsplanerna och uppföljning av åtgärder sker kontinuerligt.

  • Krister Söderberg, huvudskydds­ombud, FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut:

Hur ofta gör ni skyddsrond?
– En gång om året.
Hur tycker du att handlingsplan och uppföljning fungerar?
– Dåligt! Vi skriver ned åtgärder och när de ska vara klara, men uppföljningen är dålig och ofta händer inte så mycket alls. Samma saker återkommer år efter år.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetAllt talar för att Sverige får en ny regering med Stefan Löfven som statsminister. Överenskommelsen som C och L träffat med regeringspartierna S och MP innebär bland annat förändrade turordningsregler och neddragningar på Arbetsförmedlingen. STs förbundsordförande Britta Lejon är kritisk men ser också en del positivt.
ArbetsmiljöNyhetEn av tio på svensk arbetsmarknad anser att det egna arbetet inte är meningsfullt. Bara 53 procent av tillfrågade chefer i offentlig sektor anser att jobbet är meningsfullt. Det visar en barometer från Jobbhälsoindex.
STNyhetEn tidigare anställd vid Åklagarmyndigheten har stämt ST i tingsrätten för vårdslös rådgivning vid en uppsägning. ST tillbakavisar alla anklagelser. I februari faller domen.
DiskrimineringsombudsmannenFördjupningFör tio år sedan Sverige fick en sammanhållen lag mot diskriminering och en ny myndighet – Diskrimineringsombudsmannen, DO. Efter en stormig start verkar myndigheten nu ha funnit sin form. Men det finns också de som är kritiska mot hur dagens DO fungerar.
SwedaviaNyhetSwedavia varslar 125 anställda om uppsägning, varav merparten arbetar i Stockholm och Göteborg. ”Vi ska kämpa för att det blir färre än 125”, säger Mikael Nordenståhl, sektionsordförande för ST inom Swedavia på Stockholm Arlanda och Bromma.
RättsväsendetNyhetFörtroendet för rättsväsendet har ökat, och särskilt förtroendet för Polisen. Det visar årets Nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, har tagit fram en digital guide som stöd i arbetsgivares arbete mot diskriminering. Guiden ska underlätta arbetet med aktiva åtgärder.
Miljö- och energidepartementetNyhetArbetsbelastningen för personalen på miljö- och energidepartementet är så hög att Arbetsmiljöverket ingrep i höstas. Ett av arbetsmiljöombuden som slog larm har därefter fått så omfattande arbetsuppgifter att personen känt sig hindrad i arbetsmiljöarbetet. Nu är ombudet sjukskriven och ST har gjort en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket.
USANyhetMyndighetskrisen i USA innebär att 800 000 statsanställda inte fått någon lön i januari. Många av dem oroar sig nu för obetalda bostadslån, räkningar och sjukvård. Donald Trump tycks inte ha några planer på att lösa krisen.
Offentlighet och sekretessNyhetRiksarkivet gjorde rätt när myndigheten nekade att lämna ut allmänna handlingar med motiveringen att handlingarna i sig skulle kunna förstöras vid ett utlämnande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten blev under 2018 den lägsta på tio år, konstaterar Arbetsförmedlingen. Samtidigt var antalet nyanmälda lediga jobb på en hög nivå och antalet som berörts av varsel få.
KriminalvårdenNyhetI maj avled en man av uttorkning i ett av Kriminalvårdens häkten. Nu har avdelningschefen som stått åtalad för vållande till annans död och tjänstefel friats av Attunda tingsrätt.
FackligtNyhetSvenska Hamnarbetarförbundet varslar i dag om riksomfattande stridsåtgärder. Avsikten är att tvinga fram ett rikstäckande kollektivavtal med arbetsgivaren Sveriges hamnar, skriver förbundsordföranden Eskil Rönér i en debattartikel.
EUNyhetEU samtalar nu om att skjuta upp datumet för en eventuell Brexit till tidigast i juli, skriver brittiska The Guardian. Förseningen är en följd av att EU bedömer att den brittiska premiärministern Theresa May inte kommer att få parlamentets stöd för överenskommelsen med EU.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh har kallats till energiminister Ibrahim Baylan i dag, bland annat för att redogöra för de ifrågasatta konsultinköp som avslöjats av Dagens Nyheter.
SocialförsäkringNyhetEn utredning föreslår att staten tar över ansvaret för personlig assistans, men att kommunerna ska ansvara för tre nya insatser. Utredningen möts av skarp kritik från berörda brukare.
ArbetsmiljöNyhetMer än hälften av de statsanställda tycker att de har för mycket att göra, och kan inte heller koppla bort tankar på arbetet på fritiden.
STATSBUDGETENNyhetDet är en sak att partier intar vissa ideologiska ståndpunkter, en annan att genomföra den nya budgeten i praktiken, säger forskaren Shirin Ahlbäck Öberg. Hon pekar på att många uppgifter som tidigare hanterats av en regering nu måste lösas av myndigheterna själva.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh anlitade en vän som konsult i sin tidigare roll som marknadsdirektör 2015–2016, enligt Dagens Nyheter. "Det är ju jäv så det bara dundrar om det", säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, till tidningen.
StatsbudgetenNyhetStatens veterinärmedicinska anstalt, SVA, slutar med sina kontroller av sjukdomar hos vilda djur. Det finns inga pengar i den nya budgeten och uppdraget finns inte med i myndighetens nya regleringsbrev.
ArbetsrättNyhetKristina Sutter-Beimes får Wallanderstipendiet på drygt 1,7 miljoner kronor för sin avhandling om avvikande anställda.
StatsbudgetenNyhetRiksdagens budgetbeslut får stora konsekvenser för den statliga verksamheten, anser Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler. Förändringarna måste ske snabbt och det saknas en politisk ledning att tala med. ”Det är inte lätt att ha en dialog med den samlade riksdagen”, säger hon.