Annons:
Bild:Mostphotos
Skyddsrond
Fördjupning
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Arbetsmiljön sätts under lupp

Arbetsgivare är skyldiga att regelbundet undersöka arbets­miljön. En viktig del i det är skyddsronden, och där har de anställdas skydds­ombud rätt att delta. »Mycket funge­rar bra, men uppföljningen är ofta en svag punkt«, säger ST-ombudsmannen Jeanette De Stefano.

Ordet rond förknippas mest med läkar­ronder på sjukhus. Skydds­ronder på arbetsplatser innebär många gånger att chef och skyddsombud går runt och granskar arbets­platsen och talar med anställda. Men ronderna kan göras på flera sätt och inriktas på olika saker: fysisk eller psykosocial arbets­miljö, it-miljö eller ergonomi.

Skyddsrond för den psykosociala arbetsmiljön genomförs ofta via anonyma enkäter.

– Men fokusgrupper kan också vara ett bra verktyg, tycker ST-ombudsmannen Jeanette De Stefano, som arbetar med arbetsmiljöutbildningar.

Vid skyddsronder specifikt inriktade på ergonomi kan det vara bra att ha med en ergonom, påpekar hon. Att särskilt granska it-miljön är något som nu börjat diskuteras på allt fler arbetsplatser. En metod i it-skyddsronder är »medsittning« med en person som arbe­tar vid sin dator.

Brister och problem som upptäcks på skydds­ronder ska punktas upp i en tidsatt handlingsplan, som pekar ut vem som ansvarar för olika åtgärder. Planen ska följas upp, och där finns risk att det fallerar, säger Jeanette de Stefano.

– Uppföljning ska göras kontinuerligt, men det sker alltför sällan.

Arbetsmiljörond samma sak som skyddsrond

På senare år har många börjat använda förledet »arbetsmiljö« i stället för »skydd«: arbets­miljöombud, arbetsmiljö­kommitté och arbetsmiljörond. Arbets­miljöombud infördes som alternativt begrepp till skyddsombud i arbetsmiljö­lagen 2010.

Lär dig göra IT-skyddsrond

Det finns flera mallar för it-skyddsronder att hämta på nätet. En finns på Partsrådets sajt.

Inte bara i Sverige

Motsvarigheter till den svenska skyddsorganisationen finns i de övriga nor­diska länderna och i Kanada, enligt arbetsmiljöforskaren Maria Steinberg på Örebro universitet. I USA och Frankrike finns också regler om skyddskommittéer.

1889

1889 infördes den första arbetarskyddslagen i Sverige, Yrkesfarelagen. Den innebar bland annat att yrkes­inspektörer skulle kontrollera arbetsmiljöer.

Akademien snålar med information

Ordet skyddsrond finns inte med i Svenska akademiens ordbok. Det finns i Svenska akademiens ordlista, dock utan förklaring. Till ordet rond anger ordlistan tre möjliga betydelser:

  1. rundtur, runda; speciellt läkares rundvandring till patienter på sjukhus.
  2. omgång; till exempel i boxningsmatch eller schack­turnering.
  3. ringdans.
Enkät: Hur fungerar skyddsronderna hos er?
  • Rolando Rojas Miretti, skydds­ombud MTR, pendel­tåg Stockholm:

Hur ofta gör ni skyddsrond?
– Eftersom det är ständiga förändringar i infrastrukturen blir det ungefär tre gånger per år och område.
Hur tycker du att handlingsplan och uppföljning fungerar?
– Bra, tycker jag. Vi gör handlings­planer där de flesta punkter hanteras snabbt.

  • Christina Haal, huvudskydds­ombud, Jordbruksverket:

Hur ofta gör ni skyddsrond?
– Tidigare var det vartannat år, men nu är det varje år och även löpande när behov uppstår.
Hur tycker du att handlingsplan och uppföljning fungerar?
– Väldigt bra, enligt min uppfattning. Frågorna tas på allvar, och arbetet med handlingsplanerna och uppföljning av åtgärder sker kontinuerligt.

  • Krister Söderberg, huvudskydds­ombud, FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut:

Hur ofta gör ni skyddsrond?
– En gång om året.
Hur tycker du att handlingsplan och uppföljning fungerar?
– Dåligt! Vi skriver ned åtgärder och när de ska vara klara, men uppföljningen är dålig och ofta händer inte så mycket alls. Samma saker återkommer år efter år.

Bli den första att tycka till!
JämställdhetsmyndighetenNyhetMer än varannan anställd på Jämställdhetsmyndigheten riskerar att bli utbränd, enligt en intern kartläggning som företagshälsovården gjort av personalens hälsa, uppger Ekot.
FRANyhetAnställda vid Försvarets radioanstalt, FRA, har fått kroniska skador sedan de kontorsmoduler de arbetat i visat sig ha kraftigt förhöjda värden av mögel, skriver Svenska Dagbladet.
KORRUPTIONNyhetMusikverkets generaldirektör Stina Westerberg och två höga chefer på Statens kulturråd överklagar hovrättens fällande domar om mutbrott till Högsta domstolen. De tre hade dömts efter bjudmiddagar hos organisationer för musiker.
MigrationsverketFördjupningAnna-Lena Larsson och Gunnel Isaksson blev uppsagda, men dagen efter att de fått lämna sina fasta tjänster var de tillbaka – nu som vikarier. När Migrationsverket skulle skära ned slutade det med personalbrist.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen har konsekvent överskattat antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, konstaterade Riksrevisionen i våras. Nu svarar regeringen att man alltid arbetar med förbättringar av prognoserna.
SjukpenningNyhetDe allra flesta som nekas sjukpenning återgår till arbete. Det visar en rapport från Försäkringskassan. Men bland dem som återgår i arbete minskar inkomsterna och för de lägst avlönade är tappet dramatiskt.
KRIMINALVÅRDENNyhetEfter en turbulent tid med motsättningar mellan facken på Kriminalvårdens nationella transportenhet har förhandlingar åter inletts om ett nytt arbetstidsavtal. ”Det har varit en oerhört dålig stämning”, säger STs Per Sunneborn.
SpårtrafikenNyhetBiljettkontrollerna stoppades tillfälligt på Pågatågen i tisdags sedan två tågvärdar på olika tåg misshandlats. Nu kräver skyddsombudet att dubbelbemanning återinförs på tågen. ST står bakom kravet.
SocialförsäkringarNyhetRiksrevisionen ska granska hur Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten arbetar med fördelningspolitiskt stöd till utsatta grupper. Utgångspunkten är att myndigheternas information är otillräcklig.
SPÅRTRAFIKENNyhetAllt fler pendeltåg i Stockholm ställs in på grund av personalbrist och först i slutet av januari räknar det driftsansvariga företaget MTR med att problemet ska vara löst. Fram till dess får lokförarna jobba extra, skriver lokaltidningen Mitti.
StatsförvaltningNyhetAnalys- och utvärderingsutredningen föreslår att tre nya myndigheter ska ersätta sju befintliga för att stärka regeringens styrning. De tre nya myndigheterna ska enligt förslaget lokaliseras till Stockholm, Göteborg och Östersund.
Örebro universitetNyhetEn professor vid Örebro universitet har fått sin uppsägning ogiltigförklarad av Arbetsdomstolen. Hon ska dessutom få 75 000 kronor i skadestånd, enligt domen.
domstolNyhetKammarrätten i Göteborg sa nej till ersättning för obekväm arbetstid till en tolk som stigit upp i ottan för att hjälpa till vid en muntlig förhandling. Nu griper Högsta förvaltningsdomstolen in och ger henne rätt till ersättning.
länsstyrelsenNyhetDet blev en kompromiss. Efter centrala förhandlingar kan skogsbiologen Sebastian Kirppu vid Länsstyrelsen i Dalarnas län fortsätta inventera skyddsvärd skog. Men han måste avstå från att skriva rapporter om vissa avgränsade områden i Dalarna.
StatsförvaltningNyhetRegeringen vill tvinga fler myndigheter att ansluta sig till Statens servicecenters tjänster. Det kan leda till övertalighet hos berörda myndigheter och att Statens servicecenter behöver anställa 50 nya medarbetare, skriver regeringen i en promemoria.
FörsäkringskassanNyhetEn chef på Försäkringskassan i Mellansverige lät arbetsgivaren betala avgiften för dennes privata parkeringsplats i flera år, rapporterar SVT. Ärendet kommer att behandlas av myndighetens personalansvarsnämnd.
REGERINGENNyhetEn promemoria från Regeringskansliet om begränsningar i strejkrätten har nu skickats ut på remiss. Dokumentet ligger helt i linje med det förslag som arbetsmarknadens parter lagt fram gemensamt.
PostnordNyhetDansk Folkeparti kräver att den danska posten ska skiljas från dansk-svenska Postnord, uppger Danmarks radio, DR. Professor Per Nikolaj Bukh vid Aalborg Universitet uppskattar kostnaden till flera hundra miljoner danska kronor.
SpårtrafikenNyhetAntalet ersättningskrav på SJ från resenärerna fördubblades under tredje kvartalet jämfört med förra året, uppger SVT. Totalt har SJ fått in 309 000 krav på ersättning i år. Det är 100 000 fler än hela förra året.
sexuella trakasserierNyhetFler statliga myndigheter borde få inskrivet i sina regleringsbrev att de ska arbeta med att förebygga och bekämpa sexuella trakasserier. Det är en av slutsatserna i en rapport från Jämställdhetsmyndigheten.
DomstolarnaNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Sundsvalls tingsrätt för långsam och passiv handläggning i ett mål som dröjt mer än tre år att avgöra. JO kritiserar också två av domarna vid tingsrätten.
SpårtrafikenNyhetAlla medarbetare på Öresundståg har rätt till retroaktiv ersättning för obekväm arbetstid. Så tolkar både facken och arbetsgivaren Transdev en dom från Arbetsdomstolen. Nu tar ST strid för att alla även ska få skadestånd.
RevisionNyhetRiksrevisionens granskningar det kommande året kommer att inriktas på fyra riskområden, bland annat organisering och ansvar samt bemanning och kompetens, enligt myndighetens granskningsplan för 2019.
SocialförsäkringNyhetSverige ligger i topp i EU när det gäller antal män som är föräldralediga. I botten ligger papporna i Italien och Rumänien, rapporterar Europaportalen.
HögskolanNyhetSexuella trakasserier förekommer inom alla discipliner i högskolevärlden. Det visar den forskningsöversikt som Maja Lundqvist är en av författarna till.
KronofogdenNyhetSamtidigt som Kronofogden omlokaliserar flera Stockholmskontor lägger man ned kontoren i Arvika, Hudiksvall och Mora. Detta har fått såväl anställda som politiker att ifrågasätta om Kronofogden feltolkat uppdraget från regeringen.
A-kassanNyhetDet finns omfattande brister i Arbetsförmedlingens arbete med kontroller av arbetssökande. Det visar ytterligare en rapport som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, lämnat över till regeringen.
LänsstyrelsernaNyhetSedan 1 juni är det inte Polisen utan länsstyrelserna som ansvarar för att omhänderta djur som farit illa. Något som lett till att medarbetarna på länsstyrelserna känner sig mer utsatta, visar en ny rapport.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiden har sänkts från 22 veckor till 2-6 veckor i några lokalpolisområden i Stockholms län där man haft en försöksverksamhet med ett snabbspår från brott till straff. Nu ska försöket utvidgas till fler områden.
SjukförsäkringNyhetPersoner som ofta varit sjukskrivna söker sig till arbetsplatser i offentlig och kommunal sektor, visar en ny studie från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
LönerNyhetFack och arbetsgivare ska gemen­samt ta fram kriterier för lönesättningen. Men många anställda vet ändå inte på vilka grunder lönerna sätts.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket har under det senaste året genomfört en omfattande neddragning och sagt upp hundratals medarbetare. Men nu har så många lämnat myndigheten att man parallellt blivit tvungen att nyrekrytera 600 personer. Migrationsverket har misslyckats i sin neddragningsprocess, anser ST.
KronofogdenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Kronofogden för att myndigheten betalat ut pengar till den som var satt i skuld i stället för till den som hade rätt till pengarna. Slarvet ledde till att utbetalningen försenades med fem månader.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens vägglusdrabbade kontor i Kista har nu stängt. ”Det är en stor lättnad”, säger Daniel Sund, STs arbetsplatsombud.
KriminalvårdenNyhetEn anställd inom Kriminalvården straffas med tio dagars löneavdrag för sexuella trakasserier. Enligt personalansvarsnämnden har den anställde gjort sig skyldig till oönskat närgånget beteende, såsom massage, beröring och nackflås.