Annons:
Bild:Mostphotos
Skyddsrond
Fördjupning
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Arbetsmiljön sätts under lupp

Arbetsgivare är skyldiga att regelbundet undersöka arbets­miljön. En viktig del i det är skyddsronden, och där har de anställdas skydds­ombud rätt att delta. »Mycket funge­rar bra, men uppföljningen är ofta en svag punkt«, säger ST-ombudsmannen Jeanette De Stefano.

Ordet rond förknippas mest med läkar­ronder på sjukhus. Skydds­ronder på arbetsplatser innebär många gånger att chef och skyddsombud går runt och granskar arbets­platsen och talar med anställda. Men ronderna kan göras på flera sätt och inriktas på olika saker: fysisk eller psykosocial arbets­miljö, it-miljö eller ergonomi.

Skyddsrond för den psykosociala arbetsmiljön genomförs ofta via anonyma enkäter.

– Men fokusgrupper kan också vara ett bra verktyg, tycker ST-ombudsmannen Jeanette De Stefano, som arbetar med arbetsmiljöutbildningar.

Vid skyddsronder specifikt inriktade på ergonomi kan det vara bra att ha med en ergonom, påpekar hon. Att särskilt granska it-miljön är något som nu börjat diskuteras på allt fler arbetsplatser. En metod i it-skyddsronder är »medsittning« med en person som arbe­tar vid sin dator.

Brister och problem som upptäcks på skydds­ronder ska punktas upp i en tidsatt handlingsplan, som pekar ut vem som ansvarar för olika åtgärder. Planen ska följas upp, och där finns risk att det fallerar, säger Jeanette de Stefano.

– Uppföljning ska göras kontinuerligt, men det sker alltför sällan.

Arbetsmiljörond samma sak som skyddsrond

På senare år har många börjat använda förledet »arbetsmiljö« i stället för »skydd«: arbets­miljöombud, arbetsmiljö­kommitté och arbetsmiljörond. Arbets­miljöombud infördes som alternativt begrepp till skyddsombud i arbetsmiljö­lagen 2010.

Lär dig göra IT-skyddsrond

Det finns flera mallar för it-skyddsronder att hämta på nätet. En finns på Partsrådets sajt.

Inte bara i Sverige

Motsvarigheter till den svenska skyddsorganisationen finns i de övriga nor­diska länderna och i Kanada, enligt arbetsmiljöforskaren Maria Steinberg på Örebro universitet. I USA och Frankrike finns också regler om skyddskommittéer.

1889

1889 infördes den första arbetarskyddslagen i Sverige, Yrkesfarelagen. Den innebar bland annat att yrkes­inspektörer skulle kontrollera arbetsmiljöer.

Akademien snålar med information

Ordet skyddsrond finns inte med i Svenska akademiens ordbok. Det finns i Svenska akademiens ordlista, dock utan förklaring. Till ordet rond anger ordlistan tre möjliga betydelser:

  1. rundtur, runda; speciellt läkares rundvandring till patienter på sjukhus.
  2. omgång; till exempel i boxningsmatch eller schack­turnering.
  3. ringdans.
Enkät: Hur fungerar skyddsronderna hos er?
  • Rolando Rojas Miretti, skydds­ombud MTR, pendel­tåg Stockholm:

Hur ofta gör ni skyddsrond?
– Eftersom det är ständiga förändringar i infrastrukturen blir det ungefär tre gånger per år och område.
Hur tycker du att handlingsplan och uppföljning fungerar?
– Bra, tycker jag. Vi gör handlings­planer där de flesta punkter hanteras snabbt.

  • Christina Haal, huvudskydds­ombud, Jordbruksverket:

Hur ofta gör ni skyddsrond?
– Tidigare var det vartannat år, men nu är det varje år och även löpande när behov uppstår.
Hur tycker du att handlingsplan och uppföljning fungerar?
– Väldigt bra, enligt min uppfattning. Frågorna tas på allvar, och arbetet med handlingsplanerna och uppföljning av åtgärder sker kontinuerligt.

  • Krister Söderberg, huvudskydds­ombud, FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut:

Hur ofta gör ni skyddsrond?
– En gång om året.
Hur tycker du att handlingsplan och uppföljning fungerar?
– Dåligt! Vi skriver ned åtgärder och när de ska vara klara, men uppföljningen är dålig och ofta händer inte så mycket alls. Samma saker återkommer år efter år.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.