Annons:
Debatt: Arbetsförmedlingen
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Arbetssättet går ut över relationsbyggandet

När Arbetsförmedlingen centraliserar besluten om olika former av stöd och samtidigt minskar personalen går det ut över möjligheten att hjälpa människor med funktionsnedsättning till jobb genom att bygga relationer med arbetsgivarna, skriver sius-konsulenten Eva Sjögren.

Arbetsförmedlingen betonar vikten av att bygga upp och upprätthålla goda kontakter med arbetsgivare, som är våra viktigaste samarbetspartners i kampen mot arbetslösheten. Undersökningar styrker också hur viktigt arbetsgivare tycker det är att ha en personlig kontakt på myndigheten vid rekryteringsbehov. Att de har en upparbetad kontakt att använda sig av.

Men kombinationen av de omfattande personalnedskärningar som ska ske med det varsel som är lagt och centraliseringen av bland annat beslut om olika lönestöd krockar verkligen med den tanken. Visst ska en handläggning vara korrekt och rättssäker. Vi ska undvika jävsituationer, men när arbetsgivare kastas mellan handläggare blir något snett som skadar vårt förtroende som myndighet. Men sådan är utvecklingen även för arbetssökande i utvecklingsplanerna för Arbetsförmedlingen. Det så viktiga relationsbyggandet och samverkansarbetet faller mellan stolarna.

Jag jobbar med arbetssökande med dokumenterad funktionsnedsättning. Mitt arbete startar med att kontakta olika arbetsgivare och visa på fördelen av att anställa just min sökande. Arbetsgivare som vill göra skillnad. Många har sett Arbetsförmedlingens reklamfilmer om att anställa en person med funktionsnedsättning. Det låter så enkelt i reklamen. ”Kontakta oss så ordnar vi det”.

Tänk er att jag hittat en arbetsgivare och jag har den arbetssökande med på tåget. Hen vill gärna prova att jobba där och vi börjar som brukligt med en praktik för att se att allt fungerar kring anpassningar. Eftersom jag jobbar som Sius-konsulent och är ett stöd för både arbetsgivare och arbetssökande så har jag vid det här laget haft en bred och djup diskussion i våra möten med båda parter. Den arbetssökande har berättat om sina svårigheter. Arbetsgivaren har försökt anpassa. Och jag har gjort mitt bästa för att lotsa dem fram till detta ögonblick. Så börjar praktiken gå mot sitt slut. Jag följer upp. Arbetsgivaren vill anställa. Och här börjar det faktiskt pinsamma.

Till arbetsgivaren får jag i det här läget meddela ”vi kommer nu att anmäla till beslutsgruppen att ni vill anställa, och en beslutshandläggare kommer att kontakta er så snart de kan”, varpå arbetsgivaren av förklarliga skäl oftast undrar ”hur lång tid tar det?” Jag svarar ”vi har en handläggningstid på cirka en månad”. Följdfrågan blir då oftast ”har du ett namn på den som kommer, som jag kan kontakta om det dröjer?”, och här får jag svara ”jag vet tyvärr inte, men de kommer att kontakta er”.

Det är som att jag byggt upp ett förtroende som jag sedan drar tillbaka, även om jag säger att jag kommer att vara ett fortsatt stöd under början av anställningen. Men att inte kunna svara alls på vem som kommer att kontakta arbetsgivaren eller när hen kommer att kontaktas känns faktiskt väldigt oproffsigt, när jag står där med ett skarpt läge och arbetsgivaren vill anställa.

Jag vill verkligen understryka att beslutsgruppen på mitt kontor jobbar för brinnande livet för att snabba på processerna och ta beslut så snart det går, men i den så kallade förändringsresan som Arbetsförmedlingen befinner sig i ska anställningsstöden centraliseras ännu mer. Så det kommer inte att bli bättre. Det är själva systemfelet jag vill påvisa.

Och när beslutshandläggaren för anställningsstöd sedan sitter ute hos arbetsgivaren för att bestämma storleken på det lönebidrag arbetsgivaren ska få så får både arbetsgivare och den arbetssökande börja om från början med att förklara funktionsnedsättningen och hur det är tänkt kring anpassningar med mera. Det känns helt enkelt inte proffsigt!

Eva Sjögren,

Sius-konsulent, Arbetsförmedlingen Globen

Bli den första att tycka till!
EUNyhet ”EU påverkar oss och arbetsmarknaden i Sverige”, säger STs ordförande Britta Lejon. ST tar inte ställning för något parti, framhåller hon, men hon uppmanar medlemmar att använda sin röst i Europaparlamentsvalet.
KorruptionNyhetHögsta domstolen har gett prövningstillstånd till de fem kulturpersoner som förra året dömdes för mutbrott, sedan de deltagit i dyra bjudmiddagar, uppger Sveriges Radio.
ArbetsförmedlingenNyhetSkåne är det marknadsområde där flest anställda på Arbetsförmedlingen sägs upp – minst 251 personer. Näst hårdast drabbas marknadsområdena Västra Svealand och Stockholm.
LedarskapFördjupningMakt att påverka, en möjlighet till utveckling och bättre betalt. Men också stressigt och ensamt. Att bli chef kan te sig både läskigt och lockande. Publikt har träffat två ST-medlemmar som delar med sig av sina erfarenheter av att vara ny som chef.
StatsförvaltningNyhetPå tio år har samarbete mellan Försäkringskassan och Skatteverket lett till att Försäkringskassan kunnat spara 652 miljoner kronor åt statskassan, genom stoppade utbetalningar och återkrav.
FörbundsstämmanNyhetEvaLena Moser, ordförande för STs avdelning inom universitets- och högskoleområdet, blir ny ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. På STs stämma valdes också två nya ersättare till styrelsen.
FörbundsstämmanNyhet​Till slutet av nästa år är STs mål att öka antalet yrkesverksamma medlemmar från dagens runt 65 000 till 80 000. På årets förbundsstämma ställde sig flera avdelningar frågande till om det är realistiskt.
JämställdhetNyhetRiksrevisionen anser att Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning bör ses över. Enligt en granskning har lönekartläggningar mycket liten effekt när det gäller att motverka osakliga löneskillnader.
KriminalvårdenNyhetTingsrätten i Örebro friar den kriminalvårdare som åtalats för tjänstefel, sedan en morddömd intagen rymt från en transport under en kisspaus.
FörbundsstämmanNyhetDet är ett tungt år, då det fackliga arbetet är viktigare än någonsin. Samtidigt oroar den sjunkande fackliga organisationsgraden i staten, sade ordförande Britta Lejon i sitt invigningstal på årets förbundsstämma.
FackligtNyhetAndelen löntagare som är medlemmar i ett fackförbund fortsatte att sjunka under 2018. Organisationsgraden är större för tjänstemän än för arbetare – vilket är unikt för Sverige – och klyftan förväntas växa, enligt professor Anders Kjellberg.
ArbetsförmedlingenNyhet1 600 anställda på Arbetsförmedlingen har fått besked om uppsägning. "Det är färre än man räknat med, men det beror på att det är en enorm personalflykt just nu", säger ST inom Arbetsförmedlingens andre vice ordförande Mikael Sandberg till Publikt.
SpårtrafikenNyhetEfter en upphandling står det klart att SJ får överta driften av Öresundståg från december 2020 och åtta år framåt. Öresundstågen trafikerar Köpenhamn och Helsingör från Göteborg, Kalmar och Karlskrona via Malmö.
SPÅRTRAFIKENNyhetArriva måste riskbedöma personalens övertid och sitt sätt att förlägga arbetstiden, slår Arbetsmiljöverket fast efter en inspektion på tågoperatörens arbetsplats i Ystad. ”Alla är sjukt trötta”, säger STs lokala skyddsombud Therese Nilsson.
FörsäkringskassanNyhetFörra chefstjänstemannen på Försäkringskassan Sture Hjalmarsson ställer sig bakom förra generaldirektören Ann-Marie Beglers version av vad som föregick att hon fick gå från Försäkringskassan. Det framkommer av ett brev till ledamöterna i riksdagens konstitutionsutskott, som Expressen tagit del av.
RättsväsendetNyhetRegeringens styrning av rättskedjan har inte tillräckligt fokus på helheten, enligt Riksrevisionen. Styrningen är alltför inriktad på de enskilda myndigheterna, visar Riksrevisionens granskning.
ArbetsförmedlingenNyhetNu satsar Arbetsförmedlingen stort på en reklamkampanj som ska få fler att använda myndighetens digitala tjänster. Kampanjen innehåller tv-reklam, affischer och annonser på webben och i rikstidningar.
ARBETSRÄTTNyhetST stämmer staten för omplaceringen av den kontroversielle debattören Peter Springare. Omplaceringen skedde för att ”bestraffa en anställd som av arbetsgivaren uppfattats som obekväm och frispråkig”, skriver förbundet i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen.
IntegritetNyhetTre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Det visar en integritetsrapport från Datainspektionen, DI. Enligt rapporten är det bara hälften av de svenska företagen och myndigheterna som arbetar konsekvent med dataskydd.
PolisenNyhetNu går Polisförbundet till regeringen med ett krav att utreda möjligheten att anställa norska poliser i Sverige. I Norge finns enligt förbundet 264 utbildade poliser som inte fått jobb inom den norska Polisen.
HÖGSKOLANNyhetFlera universitet minskar antalet anställda. Umeå universitet har skurit bort 435 årsarbetskrafter sedan 2014, trots att verksamheten går med överskott.
NORGENyhetNorska YS Stat hotar med strejk från 24 maj. I ett första steg kommer 250 medlemmar vid departementen och universitetet OsloMet att tas ut i strejk, om inte medlingen mellan parterna ger resultat.
StatsförvaltningNyhetRegeringen utnämnde på torsdagen Sofia Wallström till ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Karin Grönvall till riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket, KB.
Offentlig upphandlingNyhetRegeringen har presenterat ett förslag till en ny lag som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling. Statistiken ska bland annat ge svar på hur vanligt det är att arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.
REGERINGENNyhetModeraterna väcker misstroendevotum mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S. Motivet är ministerns agerande i samband med att Ann-Marie Begler fick lämna jobbet som generaldirektör för Försäkringskassan, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetDen offentliga sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar samtidigt som den dras med konsekvenserna av tidigare digitala satsningar. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.