Annons:
Debatt: Arbetsförmedlingen
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Arbetssättet går ut över relationsbyggandet

När Arbetsförmedlingen centraliserar besluten om olika former av stöd och samtidigt minskar personalen går det ut över möjligheten att hjälpa människor med funktionsnedsättning till jobb genom att bygga relationer med arbetsgivarna, skriver sius-konsulenten Eva Sjögren.

Arbetsförmedlingen betonar vikten av att bygga upp och upprätthålla goda kontakter med arbetsgivare, som är våra viktigaste samarbetspartners i kampen mot arbetslösheten. Undersökningar styrker också hur viktigt arbetsgivare tycker det är att ha en personlig kontakt på myndigheten vid rekryteringsbehov. Att de har en upparbetad kontakt att använda sig av.

Men kombinationen av de omfattande personalnedskärningar som ska ske med det varsel som är lagt och centraliseringen av bland annat beslut om olika lönestöd krockar verkligen med den tanken. Visst ska en handläggning vara korrekt och rättssäker. Vi ska undvika jävsituationer, men när arbetsgivare kastas mellan handläggare blir något snett som skadar vårt förtroende som myndighet. Men sådan är utvecklingen även för arbetssökande i utvecklingsplanerna för Arbetsförmedlingen. Det så viktiga relationsbyggandet och samverkansarbetet faller mellan stolarna.

Jag jobbar med arbetssökande med dokumenterad funktionsnedsättning. Mitt arbete startar med att kontakta olika arbetsgivare och visa på fördelen av att anställa just min sökande. Arbetsgivare som vill göra skillnad. Många har sett Arbetsförmedlingens reklamfilmer om att anställa en person med funktionsnedsättning. Det låter så enkelt i reklamen. ”Kontakta oss så ordnar vi det”.

Tänk er att jag hittat en arbetsgivare och jag har den arbetssökande med på tåget. Hen vill gärna prova att jobba där och vi börjar som brukligt med en praktik för att se att allt fungerar kring anpassningar. Eftersom jag jobbar som Sius-konsulent och är ett stöd för både arbetsgivare och arbetssökande så har jag vid det här laget haft en bred och djup diskussion i våra möten med båda parter. Den arbetssökande har berättat om sina svårigheter. Arbetsgivaren har försökt anpassa. Och jag har gjort mitt bästa för att lotsa dem fram till detta ögonblick. Så börjar praktiken gå mot sitt slut. Jag följer upp. Arbetsgivaren vill anställa. Och här börjar det faktiskt pinsamma.

Till arbetsgivaren får jag i det här läget meddela ”vi kommer nu att anmäla till beslutsgruppen att ni vill anställa, och en beslutshandläggare kommer att kontakta er så snart de kan”, varpå arbetsgivaren av förklarliga skäl oftast undrar ”hur lång tid tar det?” Jag svarar ”vi har en handläggningstid på cirka en månad”. Följdfrågan blir då oftast ”har du ett namn på den som kommer, som jag kan kontakta om det dröjer?”, och här får jag svara ”jag vet tyvärr inte, men de kommer att kontakta er”.

Det är som att jag byggt upp ett förtroende som jag sedan drar tillbaka, även om jag säger att jag kommer att vara ett fortsatt stöd under början av anställningen. Men att inte kunna svara alls på vem som kommer att kontakta arbetsgivaren eller när hen kommer att kontaktas känns faktiskt väldigt oproffsigt, när jag står där med ett skarpt läge och arbetsgivaren vill anställa.

Jag vill verkligen understryka att beslutsgruppen på mitt kontor jobbar för brinnande livet för att snabba på processerna och ta beslut så snart det går, men i den så kallade förändringsresan som Arbetsförmedlingen befinner sig i ska anställningsstöden centraliseras ännu mer. Så det kommer inte att bli bättre. Det är själva systemfelet jag vill påvisa.

Och när beslutshandläggaren för anställningsstöd sedan sitter ute hos arbetsgivaren för att bestämma storleken på det lönebidrag arbetsgivaren ska få så får både arbetsgivare och den arbetssökande börja om från början med att förklara funktionsnedsättningen och hur det är tänkt kring anpassningar med mera. Det känns helt enkelt inte proffsigt!

Eva Sjögren,

Sius-konsulent, Arbetsförmedlingen Globen

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.