Annons:

Att organisera och påverka är lika viktigt i dag

Dagens fackliga rättigheter är resultatet av facklig styrka och målmedveten kamp. Ett exempel är de offentliganställdas förhandlings- och strejkrätt, som i dagarna fyller 50 år.

På nyårsdagen kan Sveriges statsanställda fira ett viktigt jubileum. Då är det 50 år sedan de fick förhandlings- och strejkrätt – två grundläggande fackliga rättigheter som många i dag tar för givna. Tack vare den lag som trädde i kraft 1 januari 1966 har STs medlemmar på myndigheterna möjlighet att påverka sina löner och villkor och slipper vara utlämnade åt arbets­givarnas välvilja.

I detta nummer berättar Publikts Ann Dahlin om det långa och målmedvetna fackliga arbete som krävdes för att åstadkomma det genombrottet. Det är en viktig men ganska okänd del av vår moderna historia.Arbetare som i början av förra seklet kämpade för, och efter hand erövrade, fackliga rättigheter banade med sina insatser väg för andra grupper. Men det krävdes många år av fortsatt kamp innan alla anställda fick lagens stöd för sina krav att få förhandla om anställningsvillkor och sluta kollektivavtal. De privat­anställda tjänstemännen fick vänta till 1936. För tjänstemännen inom stat, landsting och kommuner skulle det alltså dröja ända till 1966. Och först 1977 fick de rätt att förhandla om alla villkor i anställningen.

Dessa rättigheter är således inte särskilt gamla. I ett globalt perspektiv är de än i dag långt ifrån självklara. Det finns en internationell konvention som skyddar rätten att organisera sig fackligt inom offentlig sektor, men många länder har inte ratificerat den. Publikt har i flera reportage från andra delar av världen – exempelvis Sydkorea – berättat om fackförbund för myndighetsanställda som inte får sluta kollektivavtal. De senaste åren har den internationella finanskrisen dessutom fått regeringar i flera länder att ensidigt fatta beslut som försämrat villkoren för statligt anställda.

I berättelsen om hur svenska offentliganställda tillkämpade sig fullvärdiga fackliga rättigheter framstår två faktorer som särskilt viktiga för framgången. Den ena var den breda fackliga organisering som tog avstamp i bildandet av TCO 1937 och som genom att mobilisera tjänstemännen satte kraft bakom deras ord. Den andra var det uthålliga och effektiva påverkansarbetet, där goda argument och nära kontakter med de politiska beslutsfattarna bidrog till att så småningom övervinna motståndet.

Dessa två strategier, organisering och påverkansarbete, är lika viktiga för den fackliga rörelsen i dag och i morgon – oavsett om det handlar om att försvara vunna segrar, som förhandlings- och strejkrätten, eller att uppnå nya.
ST bör under det kommande året uppmärksamma och fira det historiska jubileet. Men det viktigaste är att fortsätta arbetet med att stärka organisationen genom att värva medlemmar, liksom arbetet med att påverka beslutsfattarna genom att vässa och ge spridning åt sina argument. På så sätt läggs grunden för nya fackliga framgångar – som kan ge fler jubileums­år att fira i framtiden.  

Alexander Armiento
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.