Annons:
Bild:Getty Images
Spårtrafik
Nyhet
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Avtal klart för anställda inom järnväg

Avtalet är värt 6,5 procent under tre år, varav en del avsätts till flexpension och för spårtrafikens del även till ”loss of license”. Nu har STs medlemmar inom spårtrafik och bransch järnvägsinfrastruktur fått nya löneavtal.

– Vi är väldigt nöjda med uppgörelsen. Det har tagit tid men det har det varit värt, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.

ST krävde löneökningar i paritet med branschen och övriga arbetsmarknaden både inom bransch spårtrafik och bransch järnvägsinfrastruktur. Det avtal som är påskrivet ligger i paritet med industriavtalet, som sätter det så kallade märket för hela arbetsmarknaden.

Avtalen med Almega ger löneökningar på 6 procent respektive 6,1 procent över tre år, och utöver det avsätts 0,4 procent i båda avtalen till flexpension, det vill säga en möjlighet att gå ned i arbetstid för den som närmar sig pensionsåldern.

– För ett år sedan stod vi inför en situation med ett a- och b-lag – där vissa på arbetsmarknaden hade flexpension och andra inte. Nu har vi kommit bort från det. Både bransch spårtrafik och bransch järnvägsinfrastruktur har flexpension i sina nya avtal, säger Åsa Erba-Stenhammar.

I avtalet för spårtrafiken har parterna också kommit överens om att 0,1 procent av de 6,5 procenten ska avsättas till ”loss of license”, det vill säga till personer som inte får jobba kvar med vissa arbetsuppgifter för att de drabbats av sjukdom.

– Efter många års kamp har vi också kommit närmare en lösning för loss of license. Det är vi väldigt stolta över. Det ska säkerställa ett skydd för personer med säkerhetstjänst, säger STs ombudsman Marita Larsson.

Detaljerna är inte klara men målet är att en person som blir uppsagd ska kunna få upp till 12 månaders full lön och att det blir någon form av kollektivavtalad stiftelse, förklarar hon.

ST hade yrkat på en garanterad löneökning om 400 kronor inom spårtrafiken om lokala parter inte kommer överens om annat. Där kom förbundet inte ända fram utan individgarantin är på 245 kronor första året, 250 kronor andra året och 256 kronor tredje året. Det finns också en låglönesatsning med i avtalet.

En annan fråga som ST lagt ned tid på i spåravtalet är att förhandla om förbättringar i löneprocessen.

– I avtalet har vi fått inskrivet ett större inflytande. Nu ska lokala parter göra en avstämning i anslutning till slutförd lönerevision, säger Marita Larsson.

När det gäller arbetstidsfrågor fick ST inte igenom några förändringar.

– Men vi lyckades stoppa Almegas krav, som skulle lett till ytterligare försämringar.

Enligt Marita Larsson är arbetsmiljöfrågor något som ST kommer att fortsätta driva, då Almega avvisat alla yrkanden på detta område med hänvisning till att det redan finns reglerat i lagtext. 

Avtalet löpte ut 30 april 2017. STs medlemmar inom bransch spårtrafik är tågvärdar, kundtjänstpersonal, lokförare och administrativ- och ledningspersonal på exempelvis SJ, Green Cargo, Arriva, Transdev och MTR. Medlemmarna inom bransch järnvägsinfrastruktur finns på Infranord.

 

Bli den första att tycka till!
NyhetST tar strid för en medlems rätt att genomföra skogsinventeringar och granska avverkningsanmälningar på sin fritid. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att Sebastian Kirppu inte får ägna sig åt detta på sin fritid, med hänvisning till att det skulle kunna vara en förtroendeskadlig bisyssla. Förbundet vill nu att Arbetsdomstolen upphäver beslutet.
ArbetsmiljöNyhetStatliga myndigheter följer inte arbetsmiljölagens regler om att anställda ska ha inflytande över arbetet mot hot och våld. Det bedömer forskare som intervjuat huvudskyddsombud på tio stora myndigheter.
ÖppenhetNyhetEtt halvår efter att Journalistförbundet begärt att få ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg har regeringen lämnat ut den. I stället för att hemligstämpla hela loggen har man prövat sekretessen rad för rad.
Val 2018FördjupningPublikts valbevakning fortsätter, nu med fokus på hur partierna ser på styrningen av myndigheter och statliga bolag. Några av STs viktigaste krav på den kommande regeringen är fler anställda i staten och att det inte blir några nya omlokaliseringar av myndigheter.
HögskolanNyhetAndelen forskande och undervisande personal ökar i förhållande till andra personalgrupper i högskolan, enligt statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den oförklarade delen av löneskillnaden är nu 4,3 procent.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för dess långsamma handläggning av två fall där människor ansökt om ersättning för vård i ett annat EES-land.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten, sedan en man avlidit i samband med polistransport till ett behandlingshem.
HÖGSKOLANNyhetKonkurrens om forskningsmedel på universitet och högskolor leder inte till bättre forskning. Ökade statliga basanslag är en bättre väg att gå, enligt en ny forskningsstudie.
HÖGSKOLANNyhetEn bedragare lurade Malmö universitet att skicka en professors lön till sitt eget konto. ”Ganska genialt”, säger Polisens nationella expert på bedrägerier till Ekot. Universitetet ändrar nu sina rutiner.
REGERINGENNyhetTrots att Socialdemokraterna anser att allmän visstid bör avskaffas har Regeringskansliet har över 200 anställda på allmän visstid, rapporterar Dagens Nyheter. ”Allmän visstid är ett stort problem, och det har sett likadant ut i flera år", säger STs avdelningsordförande Thomas Janson till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare på häktet i Helsingborg har friats av personalansvarsnämnden för sin användning av pepparsprej mot en intagen. Nyligen friades en kriminalvårdare av tingsrätten efter en liknande händelse.
BolagsverketNyhetBolagsverket i Sundsvall ska få en tydligare roll i kampen mot brottslighet. Det säger näringsminister Mikael Damberg, S, till SVT och lovar att se över lagstiftningen.
HögskolanNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, får regeringens uppdrag att öka tillgängligheten till högskolan och att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning.
REGERINGENNyhetRegeringen utlovar 120 nya statliga jobb i Kiruna. De ska ersätta de arbetstillfällen som försvinner när Radiotjänst i Kiruna läggs ned.
SocialförsäkringNyhetFörra generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, får nu ett nytt uppdrag av regeringen. Hon ska utreda en samordning av utbetalningar från välfärdssystemen.
ArbetsförmedlingenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för att ha lämnat ut uppgifter om en arbetssökandes personliga förhållanden utan att först pröva om uppgifterna omfattades av sekretess.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter. Den del av löneskillnaden som inte kan förklaras av objektiva faktorer, den så kallade oförklarade löneskillnaden, ligger på 0,4 procent, skriver Arbetsgivarverket i en ny rapport.
HögskolanNyhetRiksdagen är enig om att hanteringen av uppkomna överskott vid landets lärosäten måste bli bättre. I ett beslut på onsdagen ställde sig alla partier bakom regeringens bedömning av Riksrevisionens granskning.
TRAFIKVERKETNyhetRiksrevisionen riktar omfattande kritik mot Trafikverket för myndighetens hantering av forskningsmedel. Trafikverket lever inte upp till kraven på ”ordning och reda”, enligt Riksrevisionen.
HÖGSKOLANNyhetST stämmer Göteborgs universitet inför Arbetsdomstolen. Universitetet hade beslutat om löneavdrag för en examenshandläggare, men ST anser att medlemmen inte åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.
InternationelltNyhetSka det bli verklig fred är det upp till oss själva. Det konstaterar det sydkoreanska fackförbundet för offentliganställda, KPTU, efter toppmötet mellan USA och Nordkorea.
StatsförvaltningNyhet148 500 personer ska nyanställas i staten fram till slutet av 2022, enligt en beräkning som ST har gjort. Många av dem kommer att arbeta med it.
arbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kritiserar i en ny rapport hur Arbetsförmedlingen sköter de arbetssökandes aktivitetsrapporter. Bara två av tre rapporter kommer faktiskt in till myndigheten.
BidragsfuskNyhetPolisen och Åklagarmyndigheten får regeringens uppdrag att gemensamt hitta metoder att förbättra och effektivisera arbetet mot bidragsfusk. Uppdraget ska genomföras i samråd med andra myndigheter.
SkolmyndigheterNyhetEn statlig utredning föreslår att myndigheterna på skolområdet slås samman. Utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, avvisar dock förslaget. Han vill behålla myndigheterna, men regionalisera organisationen.
OpinionNyhetSocialdemokraterna är med 28,6 procent största partiet bland offentliganställda, Moderaterna är näst störst med 19,9 procent och Sverigedemokraterna får 17,1 procent. Det framgår av Statistiska Centralbyråns, SCBs, partisympatiundersökning.
JämställdhetNyhetOjämlikheten i hälsa ökar bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män. Det konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
ArbetsrättNyhetRegeringens särskilde utredare föreslår att rätten att vidta stridsåtgärder begränsas och att en särskild nämnd inrättas för att besluta om fredsplikt. Men utredningens förslag läggs åt sidan till förmån från det förslag arbetsmarknadens parter presenterat.