Annons:

Avtalet ger råg i ryggen inför lokala samtal

De centrala avtalen för STs medlemmar är klara. Nu avgörs lönerna i förhandlingar och samtal på arbetsplatserna. De nya avtalen ger de anställda trygghet i de diskussionerna.

Nu har alla ST-medlemmar fått nya centrala avtal som sätter ramarna för deras löner och villkor under de närmaste tre åren. I början av oktober blev förbundets största avtal klart: det som gäller på de statliga myndigheterna.

Det betyder inte att de nya lönerna redan är klara. Nu är det de lokala fackliga företrädarna som tar vid. För många ST-medlemmar väntar också ett lönesamtal med chefen.

Tack vare att ST framgångsrikt drivit kraven på siffror i avtalen gentemot arbetsgivarna finns nu en tydlig hållpunkt i förhandlingar och samtal på arbetsplatserna – löneökningar som följer det så kallade märket, den nivå som parterna inom industrin kommit överens om.

De närmaste tre åren kan de anställda därför räkna med att de samlade lönerna stiger med åtminstone 6,8 procent. En enskild medarbetare kan få mer eller mindre, men för helheten finns en nedre gräns som arbetsgivaren inte ensidigt kan välja att gå under. Avtal utan siffror – som andra organisationer valt att teckna – innehåller inga sådana garantier.

Fackens motpart på myndighetsområdet, Arbetsgivarverket, tycks ha insett att det inte går att tvinga på sin motpart en sådan modell. Det är en klok slutsats, men väcker samtidigt frågan varför det då varit nödvändigt att diskutera saken in i det sista när STs medlemmar klart och tydligt avvisar idén.

Vägen till en överenskommelse om löneökningarna var inte spikrak, men slutmålet blev det förväntade och rimliga. Det rådde större osäkerhet kring det statliga trygghetsavtalet och avtalet om de statsanställdas tjänstepension, som båda var uppe på förhandlingsbordet i år. Där har den fackliga sidan nu säkrat det värde som finns i trygghetsavtalet och skapat förutsättningar för att i lugn och ro arbeta fram ett hållbart tjänstepensionssystem. Det är också bra att parterna ska se över reglerna för delpension – som Publikt tidigare rapporterat tillämpar myndigheterna dagens avtal på mycket olika sätt.

Ett kollektivavtal handlar också om hur det ska gå till på arbetsplatsen när lönerna sätts. I det förra avtalet för myndigheterna fick ST igenom tydligare skrivningar om den processen, med målet att dialogen mellan chef och medarbetare om arbetsprestation och lön ska bli så rak och så bra som möjligt. I årets avtal tas ytterligare ett steg. Nu klargörs att det alltid ska finnas ett återkopplingssamtal med medarbetaren efter lönerevisionen.

Förutsättningarna för diskussionerna om löner på arbetsplatserna har alltså blivit bättre. Vill du bidra till att göra din och dina kollegers förhandlingsposition ännu starkare, är det bästa tipset att själv engagera dig och att värva så många som möjligt av dina arbetskamrater till ditt fackförbund.

Förhandlingarna om löner och villkor har alltid varit tuffa – och de blir inte lättare när arbetsgivarna nu i varje avtalsförhandling försöker flytta fram positionerna och ifrågasätta tidigare fackliga segrar. För att försvara de anställdas intressen krävs ett starkt fack, både på nationell nivå och på varje arbetsplats. 

 

Alexander Armiento,
chefredaktör 

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.