Annons:
Sextrakasserier och diskriminering
Nyhet
AVEva Spira0 kommentarerTyck till!

Barnledigas jobb ”försvann”

När Haile kom tillbaka efter föräldraledigheten var hans arbetsrum tömt. Hans arbetsledaruppgifter fanns inte kvar och han hänvisades till en skrubb i källaren

Idag är ST-medlemmen Haile (fingerat namn) arbetslös. Fram till sin föräldraledighet hade han varit städledare och haft en del administrativa arbetsuppgifter. Nu erbjöds han att bli städare.
Hans fall slutade med en uppgörelse som ger honom ett års lön, en dator och en datakurs som arbetsgivaren, Stockholms Universitet, betalar till hälften. Andra hälften betalar Försäkringskassan.

Men Haile är inte nöjd med uppgörelsen. Han tror att det blir svårt för honom att hitta något nytt jobb efter det som hänt:

– Jag förstår inte hur det kunde bli så här. Jag började arbeta när jag var 14 år och har jobbat vid Stockholms Universitet sedan 1990. Jag vill ju ha ett jobb, men vad kan jag få för referenser nu?

Hans fall har utretts av Jämo och av Diskrimineringsombudsmannen. Han har också fått hjälp av STs ombudsmän. Men det gick inte att styrka vare sig könsdiskriminering eller etnisk diskriminering. Däremot kan arbetsgivaren ha brutit mot föräldraledighetslagen, enligt Eberhard Stüber på Jämo.

– Vi kan inte driva frågor som enbart rör föräldraledighetslagen. Det kan bara facket göra, förklarar han.

Jämo har däremot funnit brister i universitetets jämställdhetsplan och har därför inte avslutat ärendet ännu.

Jämo har också tagit emot en anmälan från en av Hailes kvinnliga arbetskamrater. Även hon blev av med sin arbetsledarfunktion som städledare under föräldraledigheten.

Inte heller i hennes fall kunde Jämo styrka diskriminering på grund av kön. Idag är kvinnan hemma med sitt andra barn.
Universitets personalchef, Bengt Sandberg, bestrider att universitetet brutit mot föräldraledighetslagen.

– I båda fallen var det fråga om omorganisationer, säger han.
Hos Jämo finns också två anmälningar om sexuella trakasserier vid universitet.

Den ena kommer från en kvinnlig doktorand som sextrakasserats av sin manlige handledare. Hon anmälde trakasserierna till arbetsgivaren 1999. I december 2001 beslutade universitetets personalansvarsnämnd att läraren, som även ska ha trakasserat en kvinnlig student, får löneavdrag och att han tillsvidare inte ska ha någon direkt kontakt med studenterna. Doktoranden befarar att hon får svårt att fortsätta sin akademiska karriär efter vad som hänt.

Den andra anmälan kommer från en kvinna som vikarierat vid universitets bibliotek. Hon beskriver hur en manlig chef gång på gång trängt sig på henne:

Han har ”kommit in på mitt rum, smekt mig över ryggen, smekt mig på armen eller lagt handen på mitt knä”. Han sägs också låtit henne veta att hon  ”bara var vikarie”, men hade möjlighet att bli tillsvidareanställd om ”allt gick bra”.

Kvinnan anmälde trakasserierna, men kände inget stöd från arbetsgivaren. Tvärtom upplevde hon hur arbetskamraterna slöt upp bakom chefen. Hon ombads också hålla tyst om trakasserierna.

Enligt Bengt Sandberg har universitetet nu vidtagit de åtgärder som anses tillräckliga för att förhindra fortsatta trakasserier.

– Chefen visar stor insikt i att han bort agera med större hänsynstagande till vikarien, säger han.

Kvinnan som utsattes för trakasserierna, lämnade universitetet innan vikariatet gått ut.

I korthet
Anmälningar mot Stockholms universitet till Jämo:
  • En man blev av med arbetsledarskapet efter föräldraledigheten.
  • En kvinna blev av med arbetsledarskapet efter föräldraledigheten.
  • En doktorand anmäler handledare för sexuella trakasserier.
  • En biblioteksvikarie anmäler chef för sexuella trakasserier.
Bli den första att tycka till!
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt näringsliv, i en gemensam debattartikel.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor. Det framgår av en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, enligt studien.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
SCBNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, avslutar nu Statistiska centralbyrån, SCB, samarbetet successivt. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, STs vice ordförande inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, uppger SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Uppdraget ska vara klart om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, har betalat ut fel ersättning för övertid på minst fyra ungdomshem. För vissa anställda kan det ha blivit fel under mer än två år tillbaka i tiden. ”Arbetsgivaren tittar nu på hur mycket pengar det handlar om”, säger Jenny Kingstedt, ledamot i STs avdelningsstyrelse, till Publikt.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.
SKOLVERKETNyhetFler ansökningar än väntat gör att personalen som handlägger lärarlegitimationer på Skolverket är ombedda att jobba över. I första hand gäller övertid på helger under månaderna fram till årsskiftet. ”Det är klart man känner stress när vi har längre handläggningstider”, säger handläggaren Samira Said, förtroendevald inom ST, till Publikt.
LönerNyhetFem fackförbund i industrin kräver löneökningar på tre procent, eller minst 530 kronor mer i månaden. Arbetsgivarföreträdare beskriver kravet som orealistiskt.
ArbetsförmedlingenNyhetDet är dags att några vuxna i rummet kliver in och kräver ett omtag i processen kring Arbetsförmedlingens reformering, skriver Lars Calmfors i en debattartikel i Dagens Nyheter.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär ett skyddsombud beskrev hur Arrivas personal i Skåne bland annat avstått dryck eller använt buskar vid stationen om det kniper, beslutade Arbetsmiljöverket att de har rätt till toalettpaus efter maximalt två och en halv timme. Det fick tågbolaget att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
RättsväsendetNyhetMindre än varannan svensk har förtroende för rättsväsendet som helhet, visar Brottsförebyggande rådets, Brå, senaste undersökning. Bara var tredje uppger att de har förtroende för Kriminalvården. Förändringen jämfört med föregående år är liten.
ArbetsförmedlingenNyhetAutomatiska funktioner och digital samverkan är centrala i den nya modell för Arbetsförmedlingens arbete som myndigheten skisserar i sitt förslag till regeringen. Bland annat vill myndigheten robotisera bedömningen av hur långt arbetssökande står från arbetsmarknaden. Systemet för ersättning till fristående aktörer föreslås få både en grundersättning och en resultatbaserad del.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens egna förslag om hur myndigheten ska arbeta i framtiden väcker skepsis från fackligt håll. ”Jag tror inte det går att genomföra det här inom den här tidsperioden”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, till Publikt. Han hoppas att politikerna ska inse att de går för fort fram med reformeringen av myndigheten.
SkolverketNyhetMer än 1 500 nya lärare har fått vänta mer än de fyra månader som regeringen satt som maxgräns för att få ut sin lärarlegitimation, enligt Ekot. Skolverket förklarar väntetiden med att ansökningarna är fler än beräknat.