Annons:
Medbestämmande
Fördjupning
AVAnnaKarin Engberg0 kommentarerTyck till!

Bättre chefer när anställda är delaktiga

Lagen slår fast de anställdas rätt till inflytande när nya chefer ska tillsättas. Men vad har egentligen facket att säga till om i praktiken? ST Press har tagit tempen på några arbetsplatser där erfarenheterna går vitt isär.
Bolaget Tågia sköter underhåll och reparationer på spårbundna fordon i Stockholmsområdet. Det innebär nattjobb och ett tungt ansvar för tåg som åter sätts i drift. Fackets inflytande vid chefstillsättningar blir därmed även en fråga om säkerhet, menar ST-klubbens ordförande Ove Lundqvist. Men medbestämmandet fungerar i praktiken inte alls, hävdar han.

–Vi brukar bli kallade till information om att den och den personen ska tillsättas. Och då har vi ändå, för något år sedan, haft en tvisteförhandling kring processen vid tillsättningar,
säger han.

Nye chefen saknade insikt

För knappt två år sedan ställdes frågan på sin spets. En strulande serviceutrustning på en av tunnelbanans depåer sinkade arbetet med att blåsa tågmotorerna rena från koldamm, som kan orsaka motorbränder.

–Verksamhetschefen beordrade att vagnarna skulle tursättas trots att de inte var i fullgott skick, berättar Ove Lundqvist. Sådant kan hända om man saknar insikt i verksamheten och dess risker. Vi har haft ett bonussystem kopplat till antal tursatta vagnar, med avdrag för inställda tåg.

Beslutet resulterade i flera incidenter.

–Vid ett par tillfällen blev det brandkårsutryckningar på grund av rökutveckling till följd av smälta motorer.

Enligt Ove Lundqvist konstaterade en utredning senare att tillbuden berodde på just att motorerna inte hade blåsts rena. Verksamhetschefen fick senare lämna sin post.

Ove Lundqvist uppger att facket aldrig får möjlighet att ställa frågor till olika kandidater när nya chefer ska tillsättas.
I stället har man valt att ständigt reservera sig mot arbetsgivarens förslag.

–I de flesta fallen har vi varit utan någon sökandeförteckning. I vissa fall har vi fått ansökningshandlingarna vid förhandlingsbordet.

Inge Asplund, personalchef på Tågia, tycker att samarbetet med facket fungerar bra.

–Vi försöker alltid lyssna. Men i slutändan är det ändå företaget som måste besluta, och ta ansvar. Vi anser att vi följer de lagkrav som finns.

Under hösten planerar arbetsgivaren att ta fram en mall för rekryteringsprocessen. Där kan det till exempel komma att stå att facken på begäran har rätt att intervjua arbetsgivarens huvudkandidat.

Finns det något att vinna på större medverkan från facket?

–Grundläggande är svaret ja. Ju mer information man kan få in i en fråga, desto bättre beslut kan man ta. När chefen väl är på plats tjänar man igen den tid det tagit.

Bruket att provanställa chefer är en eftergift för fackets krav. Arbetsgivaren valde också nyligen att förlänga en chefs provanställning efter klagomål från facket.

–Däremot har det inte inträffat att något de kommit med har gjort att vi inte har anställt en chef, säger Inge Asplund. Man har haft för vana att alltid reservera sig vid en chefstillsättning. Det är tråkigt. Om man långsiktigt ska kunna föra en bra dialog måste man också kunna säga »vi kan stötta er i en eventuell tillsättning«.

Nöjda inom Kriminalvården

På andra håll är facket mer nöjt med hur chefsrekryteringen går till. Inom Kriminalvården får förtroendevalda alltid intervjua chefskandidater, ofta tillsammans med arbetsgivaren.

–Rekryteringen blir bättre om alla får vara med och höra samma sak, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn. Har samtliga samma information kommer man oftast fram till samma slutsats.

En förtroendevald kan till exempel ha erfarenhet av någon sökande från en tidigare arbetsplats. Då kan man ställa frågor som avslöjar eventuella svagheter eller lyfter fram styrkor direkt inför arbetsgivaren, som kanske inte hade tänkt på att fråga samma sak. Per Sunneborn tycker att facket får gehör för sina synpunkter, även om det till syvende och sist är arbetsgivarens beslut.

–Visst har det hänt att arbetsgivaren har ändrat sig, på mellanchefsnivå, säger han. Man börjar ju resonera och stämma av lite försiktigt, lyssna på olika argument. Och när man lägger allt på bordet är pusslet för det mesta nästan färdiglagt.

Per Sunneborn anser att det är viktigt att poängtera att man agerar i en välvillig anda, även från fackligt håll. Vissa överordnade förstår det, men inte alla.

–Vi är lika måna om välfungerande verksamhet som arbetsgivarsidan. Det som är bra för verksamheten är oftast väldigt bra för våra medlemmar.

Regionchef Gunilla Ternert har varit chef på olika positioner inom Kriminalvården i nästan 20 år. Hon konstaterar att hennes utbyte med facket har utvecklats i takt med att det egna självförtroendet ökat i rollen som arbetsgivarrepresentant.

–De är mer inne i processen nu, säger hon. Det hänger på mig, jag har lärt mig under åren. Ju mindre man kan desto räddare är man ju.

Gunilla Ternert vill gärna involvera fackets representanter tidigt när nya chefer ska rekryteras.

–Då kan man få synvinklar från andra håll, kloka synpunkter. Jag vet inte alltid bäst. De är ofta närmre verksamheten, de vet mer nära vad som har varit bra eller dåligt. Om du bara kör ditt race kommer det ju efteråt, med central förhandling och missnöje. Och då kostar det pengar i alla fall.

Risker med att bjuda in facket

Men det kan också finnas risker med att bjuda in facket till tidiga och öppna diskussioner, påpekar hon bestämt.

–Kanske inte när det gäller chefstillsättningar. Men om jag säger något under ett samverkansmöte kan det bli spekulationer som man inte vill ha. Folk kan bli ganska oroliga. Ibland tänker jag att det är bättre att presentera ett slutet förslag. Är man mer formell blir det inte lika mycket spekulationer.

Fast mall på Migrationsverket

På Migrationsverket följer samverkan kring chefstillsättningar en given mall sedan flera år. Facket får medverka när annonsen utformas och när intervjuer genomförs. Parterna tar referenser på varsitt håll, och möts för att jämföra resultaten.

För det mesta fungerar det bra, tycker Muin Hamolaila, avdelningsordförande för ST inom Migrationsområdet. Men han berättar att facket i våras protesterade mot att Migrationsverket betalade dyra pengar till rekryteringskonsulter i samband med chefsrekryteringar, och mot att arbetsgivaren handplockat chefsaspiranter utan att de behövt söka tjänsterna i konkurrens.

Att facket sitter med vid chefstillsättningar gagnar inte bara medlemmarna, påpekar Muin Hamolaila.

–Vi är med för att bevaka jämställdhet, mångfald och de sökandes intressen. Så att arbetsgivaren inte ställer frågor som inte är relevanta på en anställningsintervju, till exempel om den sökande är gift eller har småbarn.

Inom Arbetsmarknadsverket tillsätts just nu en rad chefer som ska sjösätta den nya organisationen efter årsskiftet. Åsa Snårbacka, sektionsordförande för ST i Norrbotten, tycker att det mesta hittills har gått rätt till i hennes län.

–Vi har fått tillgång till ansökningshandlingar och vilka som är kallade. Men de har inte haft något samråd med oss om vilka som ska kallas till intervju. Och ska man ha maximalt inflytande i en rekrytering så borde man få tycka till även där.

Eftersom en helt ny organisation ska byggas upp blir det extra betydelsefullt med rätt rekryteringar – både för arbetsgivaren och för de anställda. Dessutom är tjänsterna helt nya och oprövade. Det gör det svårare att bedöma de sökandes kapacitet, menar Åsa Snårbacka.

–Nu ska de inte bara chefa över ett kontor, utan ett helt arbetsmarknadsområde som kan täcka flera kommuner. Så det är ju en helt annan typ av tjänst.

Kriterier skapar legitimitet

Nils Eklund är avdelningsordförande för ST på Ekonomistyrningsverket. När han tidigare arbetade på Riksdagens revisorer utvärderade han statens personalpolitik genom att specialstudera flera myndigheter. Hur chefsrekryteringen fungerade visade sig vara av stor strategisk betydelse.

–Det var väldigt många verksamheter som förlorade styrfart och mycket kompetens där chefstillsättningarna inte gått rätt till, säger han.

Tydliga kriterier är a och o för att skapa legitimitet, menar Nils Eklund.

–Om man inte förstår varför en chef har blivit tillsatt väcks lätt misstankar om en dold dagordning. Det sprids rykten och det blir en risksituation.

Så här säger lagen:

I medbestämmandelagen, mbl, står det att arbetsgivaren på eget initiativ ska förhandla med facket före beslut om viktigare förändringar av verksamheten eller av arbets- eller anställningsförhållanden, förutsatt att det finns kollektivavtal. Enligt flera domar i Arbetsdomstolen ska samtliga fack på en arbetsplats tillfrågas när en högre chef tillsätts. Gäller det en lokal arbetsledare har den personal som berörs rätt att förhandla. Statliga toppchefer har hittills varit undantagna mbl.

Arbetsgivaren får på egen hand ta in ansökningar, intervjua och bestämma sig för en favoritkandidat före förhandling. Arbetsgivaren får dock inte mörklägga namnen på
eller uppgifter om övriga
sökande. Facket ska ha tillgång till hela beslutsunderlaget.
Bli den första att tycka till!
Göteborgs universitetNyhetPolisen har sprängt den misstänkta bomb som hittades utanför Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet i morse. "Det är rädsla, oro, sorg och ilska", säger sekretariatets föreståndare Maria Gröönros till Publikt.
NaturvårdsverketNyhetDen nya budgeten som riksdagen röstade igenom förra veckan får stora konsekvenser för Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. "Det är första gången jag är med om en så här stor neddragning på miljöområdet." säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger, till tidningen Altinget.
Göteborgs universitetNyhetEn misstänkt bomb har hittats vid Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Ett stort område är avspärrat och en hög smäll har hörts, rapporterar Expressen.
JulklapparNyhetSomliga ger en julklapp värd flera hundra kronor, andra inget alls. Synen på julgåvor delar statliga arbetsgivare. Forskaren Stefan Tengblad tror att julgåvor kan ha betydelse för anställdas lojalitet och engagemang.
JämställdhetNyhetDen svenska integrationspolitiken saknar jämställdhetsperspektiv, visar en granskning från Riksrevisionen. Tydligast märks det när det gäller förankring på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor och män.
LÖNERNyhetFöreningen Lönelotsarna och dess grundare och frontfigurer Anita Harriman, Lena Johansson och Marie Trollvik tilldelas STs arbetslivspris 2018. "Det här priset är en enorm kick för oss, och hedrande", säger Marie Trollvik, som är föreningens ordförande.
DiskrimineringNyhetEn tolkförmedling för döva och hörselskadade stäms i Arbetsdomstolen, AD, sedan en döv sökande till en tjänst som receptionist inte ens kallats till intervju, uppger Arbetet.
JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETENNyhetSom väntat har riksdagens arbetsmarknadsutskott föreslagit att Jämställdhetsmyndighetens anslag avvecklas med sikte på nedläggning i december 2019. ”Medarbetarna är arga, ledsna och oroliga”, säger STs avdelningsordförande Lena Bjurving.
HälsaNyhetVar fjärde kvinna med anställning uppger att hon har sömnbesvär ofta eller mycket ofta jämfört med 16 procent av männen, visar en undersökning från Avonova. Minst sömnproblem har de som är under 30 år.
SjukskrivningarNyhetRiksrevisionen söker svaret på varför kvinnor är mer sjukskrivna än män och ska undersöka om män och kvinnor bedöms olika i sjukskrivningsprocessen. I dag vet vi väldigt lite om vårdgivarnas roll, kommenterar Pathric Hägglund, projektledare på Riksrevisionen.
ArbetsmiljöverketNyhetTiden från skyddsombudets larm till Arbetsmiljöverkets inspektion blir allt längre, visar en granskning som Arbetet gjort. För hälften av alla anmälningar som kom in 2017 dröjde det mer än 33 dagar till inspektion.
HögskolanNyhetStudenternas prestationer i högskolan blir allt bättre, enligt en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Unga kvinnliga studenter som läser på ett program presterar bäst.
Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremismNyhetStatens satsning mot våldsbejakande extremism har fått ett bra genomslag. Det är Statskontorets slutsats i en utvärdering av arbetet kring den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.
Kungliga MyntkabinettetNyhetEn före detta anställd vid Kungliga Myntkabinettet åtalas för grovt häleri. Han misstänks ha sålt stulna mynt från sin förra arbetsplats till ett värde av fyra miljoner kronor, rapporterar SVT.
SkatteverketNyhetSkatteverket stoppar flera interna it-system sedan anonyma anmälare påtalat att de kan vara olagliga, rapporterar Expressen. I ett av systemen ska kontoutdrag från privatpersoner ha sparats och gjorts sökbara.
ArbetsmarknadNyhetArbetsförmedlingen skriver upp prognosen för tillväxten av nya jobb, Den svenska arbetsmarknaden utvecklas mycket starkt, och antalet jobb kommer enligt prognosen att öka med sammanlagt 111 000 under 2019 och 2020.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket går in i ett partnerskap med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Samarbetet omfattar bland annat kompetensutveckling och kontakt med forskare och studenter.
STATSBUDGETENNyhetDen M-KD-budget som riksdagen nu antagit innebär stora neddragningar inom Arbetsförmedlingen och avskaffad avdragsrätt för fackavgiften. Dessutom kan en nedläggning av den nya Jämställdhetsmyndigheten vänta.
ArbetsförmedlingenNyhet4 500 personer – så många kan behöva sägas upp, skrev Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg i en kommentar till budgeten redan innan den antogs av riksdagen. STs avdelningsordförande Fredrik Andersson säger att det är katastrofalt: "Ett hårt slag i magen”.
Migra­tions­verketNyhetEtt skyddsombud på Migra­tions­verket stängdes av från arbetsplatsen utan förhandling med facket. Han blev senare utköpt. »Arbetsgivaren har begått allvarliga fel«, säger STs Sanna Norblad, som misstänker att man ville bli av med en person som ställde krav på bättre arbetsmiljö.
ArbetsmiljöNyhetEnligt en ny rapport från Afa Försäkring orsakas mer än vart tionde olycksfall i arbetet av hot och våld i samband med jobbet. Många av dem som råkat ut för allvarliga arbetsolycksfall har utsatts för rån.
FörsäkringskassanNyhetAllt fler medarbetare vänder sig till Försäkringskassans jourtelefon för att de upplever hot, våld eller obehag i samband med sin yrkesutövning. Det är en spegling av medarbetarnas verklighet. Antalet incidenter som rör de anställdas person­säkerhet har ökat kraftigt sedan 2012.
SocialförsäkringarNyhetEn mamma som cyklade från jobbet till hemmet för att ta hand om sin dotter som skadat sig har inte rätt till livränta för arbetsskada. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom.
DigitaliseringNyhetStatens servicecenter har beslutat att avbryta upphandlingen ett myndighetsgemensamt e-arkiv på grund av bristande konkurrens och ett för högt pris. Alltför få leverantörer har visat intresse.
PolisenNyhetPolis­myndigheten godkände till sist Linda Håkanssons planer på att arbeta som volontär på en brottsofferjour. »Jag blev jätteglad«, säger hon.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens avtal med det omstridda konsultföretaget Gaia löpte ut 24 juni. Men sedan dess har bolaget fortsatt att leverera tjänster och fakturerat över en miljon kronor. »Vi trodde samarbetet var avslutat«, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
HögskolanNyhetÅklagaren yrkar på långa fängelsestraff för ligan bakom det omfattande högskolefusk som avslöjades i fjol. De tre männen som åtalades riskerar fängelse i 4,5 – 6 år, uppger Ekot.
UpphandlingNyhetHögsta förvaltningsdomstolen har upphävt ett beslut från Konkurrensverket om upphandling. Enligt domstolen har myndigheten agerat utanför sin kompetens när den stoppat kommuners upphandling av avfall.
LIKABEHANDLINGNyhetPå uppdrag av regeringen har Försäkringskassan startat sajten Lika rättigheter. Den är tänkt att uppmuntra diskussioner på myndigheterna om hur man bemöter medborgarna på ett mer likvärdigt sätt.
Södertörns högskolaNyhetAnställda på Södertörns högskola var involverade i kulturföreningen Forum i sådan omfattning att det borde anmälts som bisyssla.
StatsförvaltningNyhetDet finns en rad överväganden att göra innan en myndighet inför en visselblåsartjänst. Vad är syftet? Vem ska använda den? Vem ska sköta den? För att underlätta det arbetet har Statskontoret tagit fram en handbok om visselblåsarfunktioner.