Annons:
trög start
Fördjupning
AVAnn-Charlotte Viklund0 kommentarerTyck till!

Bekanta frågor för ”nya” facket

Frågorna är välkända, men den administrativa miljön har varit rörig och beslutsvägarna delvis nya. Starten för ST-Försäkringskassan har därför varit lite trög, förklarar Siv Norlin.

Den som under januari månad ville träffa Siv Norlin, ordförande i STs nya storavdelning, fick springa ikapp henne någonstans mellan Sturegatan 15 och Klara Västra kyrkogatan 11 i Stockholm. Där har ST-Försäkringskassans Stockholmssektion sin fackexpedition, och dit fick Siv Norlin ta sig i väntan på en ST-dator och på att bli inkopplad på SFA-nätet, försäkringskassornas och Riksförsäkringsverkets (RFV) gemensamma intranät.

Denna koppling behövs om man ska kommunicera med de  förtroendevalda och medlemmarna vid försäkringskassorna.

Bortsett från lite ”administrativt strul” är avdelningsstyrelsen och sektionerna nu igång med den nygamla verksamheten och med kontaktbyggande. Arbetsuppgifterna inom avdelningsstyrelsen är också fördelade, så alla är  medvetna om vad som förväntas av dem, försäkrar Siv Norlin.

Under hela januari har oroliga medlemmar, som tidigare tillhörde FF, ringt sina sektioner och undrat om de har kvar sitt tidigare försäkringsskydd, eftersom premien för den frivilliga delen inte dragits på lönen och den utlovade informationen från försäkringsbolaget inte kommit. Särskilt medlemmar med pågående försäkringsärenden har varit oroliga. Lokalt har försäkringarna därför varit den hittills största fackliga frågan.

Centralt har avdelningen satt sig in i och diskuterat RFVs budgetunderlag för 2004–2006, som ska vara klart i mitten av mars.

Frågan togs även upp på styrelsens planeringsdagar i slutet av januari, där man också var helt överens om att det i dagsläget inte finns något omställningsutrymme, trots att RFV räknat med att frigöra motsvarande 300 miljoner kronor för 2004.

I sin budgetframställan begär RFV visserligen oförändrad budgetram, jämfört med 2003, men tar då inte hänsyn till eventuella ökade kostnader.

– Få kassor har hittills över huvud taget antytt att de uppnått effektivitetsvinster med de nya ärendehanteringsstöden (ÅHS 1.3). Att då på ett år frigöra 300 miljoner låter som en ren utopi, säger Siv Norlin.

Omställningsutrymmet vid försäkringskassorna ska, enligt tidigare löften, inte enbart användas till att betala för tekniken, utan även till att utveckla arbetsmiljön och förbättra kvaliteten i försäkringen.  
Siv Norlin konstaterar dock att RFV, troligen som ett resultat av samtalen med ST- Försäkringskassan, villkorat möjligheten att utnyttja omställningsutrymmet till att gälla när man fått ett mer utvecklat tekniksystem än dagens ÄHS 1.3.

Mätningar har under januari månad gjorts i varje försäkringskassa för att se vilka effekter gjorda teknikinvesteringar – ÄHS, Internet-satsning, telefoni med mera – gett organisationen. Även ST-FK-avdelningen är intresserad av dessa resultat och har i ett brev till sina sektioner uppmanat dem att ta del av resultaten, vidarebefordra eventuella synpunkter och  förse avdelningen med dessa.

För ett år sedan fattade försäkringskassornas direktörer tillsammans beslut om att förverkliga ett antal idéer ur det gemensamma kundpolicydokumentet ”Kassan möter kunden idag och i morgon”. Som följd av beslutet håller så gott som alla försäkringskassor nu på att införa telefonöppen kundtjänst till klockan 20 alla vardagar. Förhandlingar om att finna lämpliga lösningar lokalt pågår för fullt.    

Direktörsbeslutet fattades utan föregående MBL-förhandlingar. För att undvika liknande situationer tänker FK-avdelningen nu ta hjälp av arbetsrättsjurister för att utreda frågan rent principiellt och  få klarhet i om det går att bete sig på detta sätt.

Enligt gällande delegeringsordning är det ST-FK-avdelningen som deltar i parternas centrala MBL-förhandlingar, vid tvisteförhandlingar träder förbundet, ST, in.
Både Siv Norlin och Johnny Estius, som är vice ordförande i avdelningen, beräknar att arbeta fackligt för avdelningen cirka 75 procent av sin tid.

Under april–maj planerar avdelningsstyrelsen att besöka samtliga sektioner (tidigare FK-avdelningar), och 22 maj är det dags för den nya avdelningens första representantskap.

Siv Norlin
Ålder: 44 år
Familj: Singel
Arbete: Anställd vid Försäkringskassan i Stockholm sedan 1979.
Fackliga uppdrag: Ordförande i ST-Försäkringskassan sedan nyår, dessutom  ordförande i avdelningens Stockholmssektion. Ledamot i STs förbundsstyrelse.
Det bästa med ditt tidigare förbund, FF: Korta och tydliga beslutsvägar.
Fritid: Just nu ingen.
Bli den första att tycka till!
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt näringsliv, i en gemensam debattartikel.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor. Det framgår av en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, enligt studien.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
SCBNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, avslutar nu Statistiska centralbyrån, SCB, samarbetet successivt. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, STs vice ordförande inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, uppger SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Uppdraget ska vara klart om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, har betalat ut fel ersättning för övertid på minst fyra ungdomshem. För vissa anställda kan det ha blivit fel under mer än två år tillbaka i tiden. ”Arbetsgivaren tittar nu på hur mycket pengar det handlar om”, säger Jenny Kingstedt, ledamot i STs avdelningsstyrelse, till Publikt.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.
SKOLVERKETNyhetFler ansökningar än väntat gör att personalen som handlägger lärarlegitimationer på Skolverket är ombedda att jobba över. I första hand gäller övertid på helger under månaderna fram till årsskiftet. ”Det är klart man känner stress när vi har längre handläggningstider”, säger handläggaren Samira Said, förtroendevald inom ST, till Publikt.
LönerNyhetFem fackförbund i industrin kräver löneökningar på tre procent, eller minst 530 kronor mer i månaden. Arbetsgivarföreträdare beskriver kravet som orealistiskt.
ArbetsförmedlingenNyhetDet är dags att några vuxna i rummet kliver in och kräver ett omtag i processen kring Arbetsförmedlingens reformering, skriver Lars Calmfors i en debattartikel i Dagens Nyheter.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär ett skyddsombud beskrev hur Arrivas personal i Skåne bland annat avstått dryck eller använt buskar vid stationen om det kniper, beslutade Arbetsmiljöverket att de har rätt till toalettpaus efter maximalt två och en halv timme. Det fick tågbolaget att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
RättsväsendetNyhetMindre än varannan svensk har förtroende för rättsväsendet som helhet, visar Brottsförebyggande rådets, Brå, senaste undersökning. Bara var tredje uppger att de har förtroende för Kriminalvården. Förändringen jämfört med föregående år är liten.
ArbetsförmedlingenNyhetAutomatiska funktioner och digital samverkan är centrala i den nya modell för Arbetsförmedlingens arbete som myndigheten skisserar i sitt förslag till regeringen. Bland annat vill myndigheten robotisera bedömningen av hur långt arbetssökande står från arbetsmarknaden. Systemet för ersättning till fristående aktörer föreslås få både en grundersättning och en resultatbaserad del.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens egna förslag om hur myndigheten ska arbeta i framtiden väcker skepsis från fackligt håll. ”Jag tror inte det går att genomföra det här inom den här tidsperioden”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, till Publikt. Han hoppas att politikerna ska inse att de går för fort fram med reformeringen av myndigheten.
SkolverketNyhetMer än 1 500 nya lärare har fått vänta mer än de fyra månader som regeringen satt som maxgräns för att få ut sin lärarlegitimation, enligt Ekot. Skolverket förklarar väntetiden med att ansökningarna är fler än beräknat.