Annons:

Bra arbetsmiljö krävs för ett gott mottagande

Det är glädjande att så många vill hjälpa männi­skor i behov av skydd. För att flykting­mottagandet ska fungera väl måste också Migrations­verkets personal ges förutsättningar att göra ett bra jobb.

De som tvingas fly undan krig och förföljelse har rätt till skydd. I dagens värld är de tyvärr många – enbart inbördeskriget i Syrien har drivit flera miljoner människor på flykt. De allra flesta av dem finns inom landets gränser och i de närmaste grannländerna, men flyktingströmmen når också Europa och Sverige.

Många vill nu hjälpa till. Frivilliga krafter engagerar sig i mottagandet av asylsökande. Människor deltar i upprop och demonstrationer till stöd för att rädda liv och för att ge asyl till dem som har rätt till det. Hjälporganisationer noterar insamlings­rekord. 

Att så många i behov av skydd kommer till Sverige just nu sätter emellertid en press på våra institutioner. När vi nås av berättelser om hur barn och vuxna riskerar livet längs osäkra flyktvägar från ett skräckinjagande våld, kan svenska stats­tjänste­mäns arbetsmiljö tyckas vara av underordnat intresse. Men just i ett sådant läge behöver vi kompetenta yrkes­människor som kan hantera situationen och har möjlighet att göra ett bra jobb. Bara med en väl fungerande, professionell handläggning kan Sverige uppfylla högt ställda krav på en snabb och rättssäker asylprocess.

Därför är det ett stort problem att medarbetare på Migrations­verket, som Publikt kan berätta om i detta nummer, larmar om ohållbara arbetsvillkor. I en skrivelse från ett av huvudskyddsombuden berättar anställda vid asylprövningen i Norrköping om en kaotisk och förvirrad situation, med bristande kommunikation och planering. Anställda blir sjuka av stress.

Den arbetsbelastning som det stora antalet flyktingar innebär för Migrationsverket måste mötas av en satsning på verksam­heten. Långsiktigt behövs fler anställda, men det har begränsad effekt på de akuta problemen – de ofta svåra arbetsuppgifterna kräver utbildning och erfarenhet. Därför fordras också insatser som kan skapa en bättre arbetsmiljö och ge med­arbetare med många år i yrket möjlighet att fortsätta arbeta på villkor som fungerar. 

Det är glädjande att så många nu vill hjälpa människor i en svår situation. Engagemanget är stort och både privatpersoner och organisationer bidrar. I dagarna har ST, liksom många andra fackliga organisationer, skänkt pengar till arbetet med att skydda och hjälpa människor på flykt. Förbundet uppmanar också medlemmar att engagera sig i frivilliginsatser, exempelvis som faddrar för nyanlända.

Den breda uppslutningen kan bidra till att Sverige förmår att ta väl hand om de flyktingar som nu kommer. Men det krävs också en väl fungerande statsförvaltning som klarar de grundläggande uppgifter som vilar på det allmänna. Bara då kan vi på bästa sätt ge skydd till dem som behöver det.

Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.