Annons:
Bild:Mostphotos
Headset
Fördjupning
AVFatima Grönblad0 kommentarerTyck till!

Bra lurar gör jobbet lättare

Nätta proppar att stoppa in i öronen eller heltäckande lurar, trådlöst eller med sladd, med eller utan brusreducering. Det finns en rad headset att välja på, såväl för den som sitter i telefon många timmar i sträck som för den som växlar med andra arbetsuppgifter.

Den klassiska telefonluren syns alltmer sällan på svenska arbetsplatser. Numera sker de flesta samtal genom olika former av headset. Det gör händerna fria. Är headsetet trådlöst går det även att vandra runt trots att samtalet sker via fast telefon eller dator.

Gert Söderman är med i en teknikgrupp på Skatteverket som regelbundet kollar av utbudet och testar nya modeller för att avgöra vilka headset myndigheten ska köpa in. Just nu kan Skatteverkets anställda välja mellan 14 varianter, beroende på vilka behov de har. Det finns trådade och trådlösa headset, för ett öra eller båda öronen, med och utan brus­reducering.

Något alla Skatteverkets headset har gemensamt är att de har en mikrofo­n­arm som går ned framför munnen. Det ger bättre ljudkvalitet än små headset som bara hakas fast på örat, enligt Gert Söderman. De flesta har också aktiv brusreducering på mikrofonen för att samtalet ska höras bra hos båda parter.

– Skatteverkets kunder kommer från hela Sverige och nästan alla länder, så vi vill undvika språkförbistring. Hör man bra så förstår man också varandra bättre. Och när man slipper upprepa sig blir samtalen kortare och effektivare. 

3 saker att tänka på när du ska välja headset
  • Sitter du på en och samma plats eller går du runt på kontoret? Det påverkar om du ska ha trådlöst eller trådat headset. Fördelen med trådlöst är att du slipper en sladd som hänger ned på tangent­bordet eller trasslar in sig i kläderna. Nackdelen är att du behöver ladda headsetet då och då.
  • Hur är ljudmiljön där du arbetar? Om du sitter i ett öppet landskap nära kolleger som pratar i telefon eller med varandra kan du behöva brus­reducering på mikrofonen och kanske även på hörlurarna.
  • Vill du höra samtalet i ett öra eller i båda öronen? Om du samtidigt vill ha koll på vad som pågår runt omkring dig lämpar sig headset för ett öra bäst. Vill du fokusera helt på samtalet och filtrera bort bakgrundsljud passar två lurar bättre.
Så funkar aktiv brusreducering

Grunden i tekniken för aktiv brus­reducering för hörlurar är att bakgrundsljudet i den egna miljön fångas upp av mikrofoner och analyseras. Sedan skickar headsetet ut en spegelvänd version av bakgrunds­ljudet, vilket släcker ut bruset. Brusreduceringen för mikrofoner fungerar lite annorlunda. Där jämförs ljudet från omgivningen med ljudet från din röst, varefter bakgrundsljudet dras bort och bara rösten blir kvar.

Vad tycker du om att använda headset?
  • Maria Haapa­lainen, hand­läggare på kundservice, CSN i Kiruna:

–  När vi fick nya lurar med brusreducering för ett par år sedan var det lite burkkänsla i början, men sen vande jag mig. Det är lättare att fokusera när man inte hör allt surr, man hamnar som i sin egen bubbla. Ibland tar jag på mig headsetet när jag behöver tänka utan att bli störd.

  • Leif Pedersen, livsmedelskont­rollant, Livsmedelsverket i Kristianstad:

–  Det är jätte­bra att man kan göra två saker på samma gång. Jag kan stå i en slakthall och besiktiga gris­kroppar som åker förbi samtidigt som jag ger fackliga råd på telefon. Jag är ledamot i sektionsstyrelsen för ST och mitt namn står i jobb­annonserna, så folk måste kunna kontakta mig även om jag står mitt i slakteriet.

  • Cristina Rydström, handl­äggare på kundservice, Kronofogden i Sundbyberg:

–  Jag skulle inte kunna vara utan. Man måste ha båda händerna fria för att göra tjänsteanteckningar och flytta runt mellan olika system. Jag använder trådlöst headset, men brukar ändå vara vid min plats, det skulle inte bli någon bra ljudmiljö om folk gick runt och pratade. Men jag sitter inte still, jag har både pilatesboll och balansbräda.

Bli den första att tycka till!
FörsäkringskassanNyhetRättssäkerheten hotas när regeringen ständigt ändrar fokus i styrning av Försäkringskassan, visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen. Dagens inriktning mot minskade sjuktal har lett till mer administration och färre fysiska möten för personalen.
ArbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, riktar skarp kritik mot Arbetsförmedlingen för att myndigheten i bara 13 av 250 handlingsplaner för arbetssökande lever upp till lagens krav.
ÖppenhetNyhetUnder en intervju frågade en bibliotekschef upprepade gånger efter journalistens källor. Efter anmälan väckte JK åtal mot tjänstepersonen, som nu dömts till 50 dagsböter för brott mot efterforskningsförbudet.
ArbetsmiljöverketFördjupningArbetsmiljöverket har efter en period av nedskärningar fått mer resurser att inspektera och ställa krav på svenska arbetsmiljöer. Inspektörerna ska både reda ut dramatiska händelser och uppmuntra ett systematiskt arbetsmiljö­arbete. Publikt följde ST-medlemmarna Monica Engström och Johan Allarveus på inspektioner i Skövde och Eksjö.
ArbetsmiljöNyhetFyra procent av STs medlemmar svarar ja på frågan om det förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Två procent uppger att de själva blivit utsatta, visar förbundets arbetsmiljöundersökning 2018.
MångfaldNyhetAndelen statsanställda med utländsk bakgrund ökar något, till knappt 19 procent förra året. Det är en ökning från år 2016, då gruppen utgjorde 18,3 procent av de statsanställda.
HögskolanNyhetDet finns väldigt lite kunskap om hur utbrett problemet med sexuella trakasserier är vid svenska högskolor och universitet, visar en forskningsöversikt från Vetenskapsrådet.
SysselsättningNyhetFör tolfte månaden i rad går arbetslösheten nedåt, redovisar Arbetsförmedlingen. I september fanns 343 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är 17 000 färre än ett år tidigare.
A-kassanNyhetRegeringen höjer Arbetsförmedlingens anslagskredit för att täcka ökade kostnader för a-kassan. Arbetsförmedlingen får 2,2 miljarder kronor ytterligare för arbetslöshetsersättningen under 2018.
StatsförvaltningNyhetFem myndigheter har utsetts till pilotmyndigheter i Tillitsdelegationens arbete med tillitsbaserad styrning. De fem ska ingå i det som delegationen kallar Tillitsverkstaden.
POLISENNyhetBristande förankring och kommunikation som inte fungerat – det är några orsaker till att den nya polisorganisationen inte har uppnått sina mål. Det var flera av talarna på ett seminarium om den nya polisorganisationen överens om.
HögskolanNyhetVar tredje högskoleanställd som jobbar med forskning och undervisning har en tidsbegränsad anställning. Det framgår av en ny rapport som tagits fram av Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket har förkortat väntetiderna för utländska studenter som söker uppehållstillstånd för studier. Den genomsnittliga väntetiden för den som söker uppehållstillstånd i ett studerandeärende är 50 dagar.
OmställningsmedelNyhetMyndigheterna avsätter årligen medel som ska gå till att öka medarbetarnas möjligheter vid omställning. Men Publikts granskning av 20 myndigheter visar att pengar samlas på hög. Mer än en halv miljard kronor ligger oanvända.
DemokratiNyhetSverige har EUs mest hållbara demokrati, medan Polen och Ungern rasar på rankningen, enligt den tyska stiftelsen Bertelsmann. Det demokratiska läget har försämrats i mer än hälften av EUs länder.
ArbetsförmedlingenNyhetDe nyanställda säger upp sig. De luttrade rycker på axlarna åt nedläggningshotet, men menar att hela situationen suger musten ur personalen. Anne Linderoth, Katarina Hokkanen Gustafsson och Ann-Christin Carlvret tror att en nedläggning av Arbetsförmedlingen skulle ta tid. »Men det är klart man undrar hur politikerna har tänkt«, säger Katarina Hokkanen Gustafsson.
A-kassanNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har genomfört sin årliga granskning av a-kassornas årsredovisningar. IAF konstaterar att Byggnadsarbetarnas, Svensk handels, Fastighets och Elektrikernas har för stort eget kapital.
NaturvårdsverketNyhetDen vilthandläggare på Naturvårdsverket som utrett frågan om pilbågsjakt och samtidigt privat driver ett jaktföretag är inte jävig, enligt Naturvårdsverkets bedömning. Men på grund av uppmärksamheten väljer myndigheten ändå att byta handläggare för ärendet, skriver Altinget.
ÅklagarmyndighetenNyhetÅklagarmyndigheten i Blekinge slår larm om underbemanning, samtidigt som arbetsuppgifterna blivit fler. Resultatet blir att ärenden blir liggande, åtal försenas och vittnesmål blir inaktuella, uppger SVT.
HögskolanNyhetKina är det vanligaste ursprungslandet för gäststudenter vid svenska lärosäten, enligt Migrationsverkets statistik. Under 2017 fick 1 927 kinesiska studenter uppehållstillstånd för studier.
PensionNyhetStatens tjänstepensionsverk, SPV, och Finansinspektionen, FI, har tillsammans tagit fram en interaktiv film om hur olika händelser i livet påverkar tjänstepension från statlig anställning.
DigitaliseringNyhetI kölvattnet av it-skandalen på Transportstyrelsen föreslår Digitaliseringsrättsutredningen att straffsanktionerad tystnadsplikt införs för anställda hos leverantörer av it-tjänster till myndigheterna. Flera tunga remissinstanser ställer sig bakom förslaget.
StatsförvaltningNyhetAtt myndigheter anlitar icke auktoriserade tolkar är ett hot mot rättssäkerheten. Det anser Kammarkollegiet, som ansvarar för auktorisationen, uppger SVT.
ArbetsmiljöNyhetVilka rehabiliteringsinsatser en arbetsgivare sätter in för sina sjukskrivna medarbetare beror på vem som är sjuk. Kvinnor får insatser oftare än män och högutbildade oftare än lågutbildade, visar en studie från Linköpings universitet.
KorruptionNyhetGeneraldirektören för Statens musikverk och två högt uppsatta chefer på Statens kulturråd döms av hovrätten för mutbrott och tagande av muta. De tre har låtit sig bjudas på dyra middagar av företrädare för kulturlivet.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den så kallade oförklarade löneskillnaden minskar snabbast inom staten.
ArbetsmiljöNyhetNär företagshälsan Avonova frågat de anställda på sina anslutna arbetsplatser säger 19 av 20 att de trivs på jobbet. Siffrorna bygger på mer än 28 000 hälsoundersökningar.
SpårtrafikenNyhetDet finns inga avtalshinder för Arriva att införa kundvärdar med färre befogenheter än dagens tågvärdar, konstaterar Skånetrafiken som utrett om bolagets planer på förändringar vid Pågatågen strider mot avtalet.
SkatteverketNyhetRegeringen har föreslagit att Skatteverket ska få utvidgade möjligheter att utreda brott kopplade till myndighetens verksamhet. Nu har lagrådet lämnat sitt yttrande och anser att man bör förtydliga hur långt Skatteverkets befogenheter sträcker sig.
FörsäkringskassanNyhetDet tog mer än ett år för Försäkringskassan att utreda en persons rätt till barnbidrag i Sverige efter inflyttning från Storbritannien. En oacceptabelt lång väntetid, slår Justitieombudsmannen, JO, fast i ett beslut.
HögskolanNyhetUtbyggnaden av Ångströmlaboratoriet är den största satsning som Uppsala universitet och Akademiska hus någonsin har gjort tillsammans. 1,2 miljarder kronor ska investeras i 30 000 kvadratmeter nya lokaler.
KriminalvårdenNyhetEn av flera orsaker till Kriminalvårdens underskott är hög personalomsättning. ”Kriminalvården måste jobba på att få upp lönerna, vi ligger väldigt lågt”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn.
FINLANDNyhetFyra finska fackförbund tar i dag ut cirka 30 000 privatanställda i strejk. Åtgärden är en politisk protest mot regeringens planer på att försämra anställningstryggheten för anställda i småföretag, uppger Yle.
KriminalvårdenNyhetFörra året ökade antalet anmälningar om hot och våld mot anställda inom Kriminalvården. De flesta fallen handlade om en enskild klient som hotat en anställd efter att ha delgivits ett negativt besked, skriver myndigheten i en ny rapport.