Annons:
Bild:Mostphotos.
Högskolan
Nyhet
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Brist på återhämtning för många doktorander

Många doktorander jobbar utanför ordinarie arbetstid och anser sig inte ha tid för återhämtning eller ork att göra något efter jobbet. En stor andel anser dessutom att de får väldigt lite stöd från sin handledare. Det visar en arbetsmiljöundersökning bland doktorander som ST har genomfört.

Resultaten i arbetsmiljöundersökningen är till viss del motstridiga. Å ena sidan svarar en majoritet av doktoranderna att arbetsmängden är rimlig, å andra sidan uppger nästan hälften att de inte hinner med arbetet under ordinarie arbetstid.

– Jag tror det handlar om att man ser sin doktorandtid som en livsstil. Den som doktorerar räknar i många fall med att ibland få jobba på sin fritid – och det är också rimligt till viss del. Kanske handlar det om att ta hand om laboratorieresultat på en söndag, eller ägna en kväll åt sin avhandling, förklarar Inger Ehn Knobblock, utredare på ST.

En majoritet, omkring 70 procent, uppger att de har psykiskt påfrestande arbetsuppgifter. 45 procent uppger att de i låg grad eller inte alls har tid för återhämtning - och 40 procent uppger att de inte har ork eller mycket liten ork att göra något annat efter arbetstidens slut. Det är oroande, konstaterar Inger Ehn Knobblock:

– Det måste tas på allvar att doktorander i allt för låg grad upplever att de kan vila från jobbet. Vi ser att många mår dåligt och att utbrändhet inte är ovanligt.

Trots att doktoranderna i undersökningen beskriver en svår arbetssituation uppger knappt hälften av dem att de får tillräckligt med handledning vid behov. 24 procent uppger att de delvis får det och 27 procent att de i låg grad eller inte alls får tillräckligt med handledning.

60 procent uppger att de får färre än 20 timmar handledning på ett år. 15 procent uppger att de får 1 till 5 timmar på ett år.

– Mot den bakgrunden är det inte så konstigt att man famlar och jobbar på kvällar. Kanske kunde man sluppit det om man hade haft en återkommande dialog med sin handledare. Här borde arbetsgivaren jobba hårdare. Varje lärosäte borde tydliggöra hur många timmar handledning som man kan få av sin handledare, säger Inger Ehn Knobblock.

Inte heller vet alla doktorander vem som är deras chef, och alltså har arbetsmiljöansvaret. Man har heller inte tillräcklig kunskap om sina skyldigheter och rättigheter som doktorand.

ST föreslår en rad åtgärder för att förbättra doktorandernas arbetsmiljö.

– För det första bör chefer vid landets universitet och högskolor utbildas i sitt arbetsgivaransvar så att det är tydligt. Det måste också vara helt klart för doktoranderna vem som är deras chef och ansvarar för deras arbetsmiljö.

Förbundet vill även att lärosätena löpande informerar doktoranderna om deras rättigheter och skyldigheter och att arbetsgivarna följer arbetstids- och semesterlagen.

Ett annat förslag är att man tar fram praktiska avhandlings- och stresshanteringsverktyg, till exempel i hur man går i mål med ett så stort projekt som avhandlingen är.

Ämnen: Högskolan
Drygt 200 har svarat på STs undersökning

Undersökningen är genomförd bland STs doktorandmedlemmar. Drygt en tredjedel, 229 doktorander, har svarat på enkäten som genomfördes våren 2018. Doktoranderna har svarat i linje med andra svenska och internationella undersökningar.

 

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.