Annons:
Bild:Mostphotos.
Högskolan
Nyhet
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Brist på återhämtning för många doktorander

Många doktorander jobbar utanför ordinarie arbetstid och anser sig inte ha tid för återhämtning eller ork att göra något efter jobbet. En stor andel anser dessutom att de får väldigt lite stöd från sin handledare. Det visar en arbetsmiljöundersökning bland doktorander som ST har genomfört.

Resultaten i arbetsmiljöundersökningen är till viss del motstridiga. Å ena sidan svarar en majoritet av doktoranderna att arbetsmängden är rimlig, å andra sidan uppger nästan hälften att de inte hinner med arbetet under ordinarie arbetstid.

– Jag tror det handlar om att man ser sin doktorandtid som en livsstil. Den som doktorerar räknar i många fall med att ibland få jobba på sin fritid – och det är också rimligt till viss del. Kanske handlar det om att ta hand om laboratorieresultat på en söndag, eller ägna en kväll åt sin avhandling, förklarar Inger Ehn Knobblock, utredare på ST.

En majoritet, omkring 70 procent, uppger att de har psykiskt påfrestande arbetsuppgifter. 45 procent uppger att de i låg grad eller inte alls har tid för återhämtning - och 40 procent uppger att de inte har ork eller mycket liten ork att göra något annat efter arbetstidens slut. Det är oroande, konstaterar Inger Ehn Knobblock:

– Det måste tas på allvar att doktorander i allt för låg grad upplever att de kan vila från jobbet. Vi ser att många mår dåligt och att utbrändhet inte är ovanligt.

Trots att doktoranderna i undersökningen beskriver en svår arbetssituation uppger knappt hälften av dem att de får tillräckligt med handledning vid behov. 24 procent uppger att de delvis får det och 27 procent att de i låg grad eller inte alls får tillräckligt med handledning.

60 procent uppger att de får färre än 20 timmar handledning på ett år. 15 procent uppger att de får 1 till 5 timmar på ett år.

– Mot den bakgrunden är det inte så konstigt att man famlar och jobbar på kvällar. Kanske kunde man sluppit det om man hade haft en återkommande dialog med sin handledare. Här borde arbetsgivaren jobba hårdare. Varje lärosäte borde tydliggöra hur många timmar handledning som man kan få av sin handledare, säger Inger Ehn Knobblock.

Inte heller vet alla doktorander vem som är deras chef, och alltså har arbetsmiljöansvaret. Man har heller inte tillräcklig kunskap om sina skyldigheter och rättigheter som doktorand.

ST föreslår en rad åtgärder för att förbättra doktorandernas arbetsmiljö.

– För det första bör chefer vid landets universitet och högskolor utbildas i sitt arbetsgivaransvar så att det är tydligt. Det måste också vara helt klart för doktoranderna vem som är deras chef och ansvarar för deras arbetsmiljö.

Förbundet vill även att lärosätena löpande informerar doktoranderna om deras rättigheter och skyldigheter och att arbetsgivarna följer arbetstids- och semesterlagen.

Ett annat förslag är att man tar fram praktiska avhandlings- och stresshanteringsverktyg, till exempel i hur man går i mål med ett så stort projekt som avhandlingen är.

Ämnen: Högskolan
Drygt 200 har svarat på STs undersökning

Undersökningen är genomförd bland STs doktorandmedlemmar. Drygt en tredjedel, 229 doktorander, har svarat på enkäten som genomfördes våren 2018. Doktoranderna har svarat i linje med andra svenska och internationella undersökningar.

 

Bli den första att tycka till!
it-säkerhetNyhetDet går inte att skapa ett centralt ramavtal för webbaserade kontorstjänster för den offentliga sektorn. Den slutsatsen dras i en förstudie från Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. ”Vi ser inte att marknaden finns”, säger Daniel Melin på inköpscentralen.
DiskrimineringNyhetEn person som sökte jobb på Strålsäkerhetsmyndigheten utan att få tjänsten anser sig ha blivit diskriminerad på grund av sin etniska tillhörighet. Nu öppnar Diskrimineringsombudsmannen, DO, ett granskningsärende gentemot myndigheten.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen tar in 30 personer från ett bemanningsföretag för att hantera myndighetens digitala tjänster, samtidigt som förhandlingar om den planerade neddragningen med 4 500 anställda pågår.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens häkten är överbelagda. I Malmö tvingades häktet stänga för nyintagningar i helgen för att alla platser var belagda. Gripna blev i stället kvar i polisens arrester. "Läget är akut och polisledningen bedriver ett intensivt arbete för att hantera detta", skriver Polisen på sin hemsida.
ArbetsmarknadNyhetFå konfliktdagar, genomsnittlig lönsamhet för näringslivet och en stigande reallön. Förra året var ett stabilt sådant på arbetsmarknaden. Annat kan det bli när 2019 ska summeras, enligt Medlingsinstitutets årsrapport.
ArbetsrättNyhetRegeringen har skickat ett förslag om att höja anställningsskyddet till 69 års ålder till lagrådet. Enligt pressmeddelandet hoppas regeringen kunna lägga fram en proposition till riksdagen under mars.
KriminalvårdenNyhetKriminalvården klarar inte längre att utföra transportuppdraget fullt ut som planerat, utan minskar på personalen och drar ned på körningarna. Orsaken är brist på pengar.
ArbetsmiljöNyhetOmkring en av tio i yrkesverksam ålder uppger att de blivit utsatta för beteenden som kan kategoriseras som arbetsrelaterad nätmobbning. Chefer och män är överrepresenterade bland de utsatta, visar en avhandling vid Malmö universitet.
SpårtrafikenNyhetTågvärdar som utrustas med kroppskameror upplever sig mer trygga på jobbet, visar en pilotstudie som Arriva har gjort bland sina anställda. Studien är dock liten och inte fullt utvärderad.
EUNyhetEU-kommissionen kritiserar ordförandelandet Rumänien för landets hantering av rättsväsendet. Rumäniens regering har infört nya regler för hur höga åklagarämbeten ska besättas.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetRegeringens vårbudget kommer inte att lätta på bördan för Arbetsförmedlingen, som nyligen varslade 4 500 personer om uppsägning. ”Jag bedömer att varslen kommer att ligga fast”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen får runt 20 miljoner kronor efter att ha vunnit en tvist mot en it-leverantör i hovrätten. Tidigare hade tingsrätten gått på leverantörens linje om att myndigheten sagt upp avtal dem emellan på felaktiga grunder, skriver Dagens juridik.
ArbetsförmedlingenNyhetGeneraldirektören för Arbetsförmedlingen, Mikael Sjöberg, kallas till riksdagens arbetsmarknadsutskott för att förklara myndighetens it-miss. Den kan ha orsakat upp till 70 000 felaktiga beslut.
KorruptionNyhetAntalet misstänkta i samband med muthärvan kring utbildningsföretaget Labcenter växer kraftigt. Enligt uppgifter i Dagens Industri är nu ett par hundra offentliganställda misstänkta för att ha tagit mutor.
StatsförvaltningNyhetDet utökade samarbetet mellan statliga myndigheter de senaste åren har minskat risken för att miljontals kronor används till att stödja terrorism. Det uppger Anders Kassman vid Säkerhetspolisen, Säpo, i en intervju med Ekot.
SkolinspektionenNyhetRiksrevisionen riktar kritik mot att Skolinspektionen inte sköter tillsynen av skolor som avsett. Myndigheten avslutar ärenden utan återbesök på skolorna, inte sällan när otrygg och stökig miljö varit problemet.
SkatteverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar två tjänstemän vid Skatteverket för deras agerande i samband med en tillsyn. Enligt JO var det fel att de två gick in i ett hus trots att bolagets företrädare inte fanns på plats.
ArbetsförmedlingenNyhet8 000 personer har deltagit i något av Arbetsförmedlingens 14 snabbspår sedan starten 2016. Ungefär varannan av deltagarna var i jobb inom två år från att de startat sitt snabbspår, redovisar myndigheten.
EUNyhetEU-parlamentet och ministerrådets ordförande har kommit överens om ett förslag till en ny europeisk arbetsmyndighet. Närmast ska förslaget ska godkännas av ministerrådet och parlamentet.
ArbetsrättNyhetDen nya lagen om fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal skulle börja gälla först nästa år. Men nu skyndas arbetet på.
ArbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kommer att kalla till sig Arbetsförmedlingen för att få en förklaring till myndighetens it-problem, något som lett till felaktigt indragen aktivitetsersättning. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, kände inte till problemen, uppger SVT.
KronofogdenNyhetCentrum för rättvisa stämmer Kronofogden för slarv med enskildas pengar. Organisationen hävdar att det handlar om tusentals som kan ha drabbats och kräver nu skadestånd i två pilotfall.
ÖppenhetNyhetEtt EU-förslag som ska skydda visselblåsare kan i stället försvåra för dem som vill varna för oegentligheter, varnar Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen kan ha fattat tiotusentals felaktiga beslut om att dra in aktivitetsstöd till enskilda. Det är en automatiserad hantering som genererat de felaktiga besluten, rapporterar flera medier.
MigrationsverketNyhetDet var en privatperson som lyckades ändra meddelandet på Migrationsverkets talsvar till ”Jävla Migrationsverket” i slutet av januari. Myndigheten konstaterar att telefonfunktionen inte ”höll tillräckligt hög kvalitet”, skriver Dagens Nyheter.
ÖppenhetNyhetDen svenska FRA-lagen kommer att tas upp på nytt av Europadomstolen, skriver Advokatsamfundet. Domstolen tar upp frågan om lagens integritetsskydd i stor kammare.
STNyhetST frias från anklagelserna om vårdslös rådgivning i samband med att en kvinna sade upp sig från Åklagarmyndigheten. Enligt Stockholms tingsrätt saknas ett uppdragsavtal mellan parterna.
KronofogdenNyhetUnder förra året gjorde Kronofogden flera felaktiga utbetalningar till fordringsägare. Totalt uppgick de till närmare nio miljoner kronor. Enligt en internrapport upptäcktes flera fel av ren slump, uppger Ekot.