Annons:

Brist på förankring problem i ny organisation

Bristande förankring och kommunikation som inte fungerat – det är några orsaker till att den nya polisorganisationen inte har uppnått sina mål. Det var flera av talarna på ett seminarium om den nya polisorganisationen överens om.
Johanna Mattson, styrelseledamot i ST inom Polisen.Bild:Susanne Eriksson

Huvudnumret på SNS seminarium var Statskontorets färska utvärdering av den nya polisorganisationen, som Publikt tidigare rapporterat om. Erik Axelsson, utredare, höll inte igen på kritiken.

– Förmågan att ingripa mot brott har generellt sett inte blivit bättre. Utryckningstiderna på larm har inte blivit bättre. Den negativa trenden för resultaten i utredningsverksamheten har inte brutits. Utredningsresurserna är i vissa fall mindre än 2015, sade han.

Erik Axelsson konstaterade att resurserna inte har räckt till och att styrningen inte har fungerat:

– Beslut fattade på nationell nivå genomförs inte överallt ute i organisationen. Man kan inte på något sätt överskatta betydelsen av kommunikation. Det är enkelt att rita rutor på ett papper. Att ändra på rutiner och beteenden är mycket svårare.

Ett annat stort problem har varit bristen på förankring.

– Omorganisationen har varit svårare att genomföra än man tänkt sig, för man har inte haft medarbetarnas förtroende. Den forskning som finns säger att man måste ha med sig dem som ska göra det, sade Erik Axelsson.

Vikten av att ha med sig medarbetarna var det fler som tog upp. De tre fackförbund som var representerade i paneldebatten var överens om att man i förarbetet, under Genomförandekommitténs flagg, verkligen ansträngde sig för att lyssna på medarbetarna. Det arrangerades fokusgrupper och synpunkter hämtades in från tusentals polisanställda.

– Men man har inte tillvaratagit de erfarenheter som samlats in, sade Johanna Mattson, styrelseledamot i ST inom Polisen.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz konstaterade att ”dörren stängdes” när organisationen sjösattes.

– Meningen var att man skulle bygga organisationen nerifrån och upp, och så blev det precis tvärtom. Det kommer order uppifrån som man inte känner igen och inte går att applicera på verkligheten, sade hon.

Lars Modig från Saco-S inom Polisen höll med:

– Det har varit mycket fokus på rutor och mindre på människor och kultur, man måste få med sig människor. Man tappade kommunikationen.

Alla fackförbundsrepresentanter påtalade vikten av att öka fackens och medarbetarnas inflytande. Johanna Mattsson konstaterade också att man i ett läge med för få poliser inte heller utnyttjat resurserna på bästa sätt:

–  Vi har ju minskat antalet poliser som jobbar i ingripandeverksamheten. Vi skulle kunna frigöra ganska mycket polisiära resurser genom att utnyttja de civilanställdas potential, exempelvis som utredare och förundersökningsledare. Och på regionledningscentralerna sitter det fortfarande poliser och styr polisbilarna. Vi skulle även kunna ha civila gruppchefer på regionledningscentralerna, i dag tror jag att vi har en.

Eva Årestad Radner, chef för rikspolischefens kansli, var Polismyndighetens representant i seminariepanelen. Hon påpekade att medarbetarundersökningar visar att något är på väg att hända med medarbetarnas förtroende för arbetsgivaren. Hon berättade att 60 procent nu tycker att det är högt i tak inom Polisen jämfört med 40 procent tidigare – och att 67 procent instämmer helt eller delvis att polisen är öppen för förslag jämfört med 50 procent för några år sedan.

– Där tycker jag absolut att vi är på rätt väg. Så jag tror... ge oss lite mera tid.

Hon lyfte också fram att det finns saker som blivit bättre. Som att brottsuppklaringen har vänt under 2018.

– Vi har fått bättre förutsättningar, blivit mer enhetliga och slagkraften vid stora händelser har blivit bättre. Nu går det mycket snabbare att få förstärkning.

Bli den första att tycka till!
Göteborgs universitetNyhetPolisen har sprängt den misstänkta bomb som hittades utanför Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet i morse. "Det är rädsla, oro, sorg och ilska", säger sekretariatets föreståndare Maria Gröönros till Publikt.
NaturvårdsverketNyhetDen nya budgeten som riksdagen röstade igenom förra veckan får stora konsekvenser för Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. "Det är första gången jag är med om en så här stor neddragning på miljöområdet." säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger, till tidningen Altinget.
Göteborgs universitetNyhetEn misstänkt bomb har hittats vid Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Ett stort område är avspärrat och en hög smäll har hörts, rapporterar Expressen.
JulklapparNyhetSomliga ger en julklapp värd flera hundra kronor, andra inget alls. Synen på julgåvor delar statliga arbetsgivare. Forskaren Stefan Tengblad tror att julgåvor kan ha betydelse för anställdas lojalitet och engagemang.
JämställdhetNyhetDen svenska integrationspolitiken saknar jämställdhetsperspektiv, visar en granskning från Riksrevisionen. Tydligast märks det när det gäller förankring på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor och män.
LÖNERNyhetFöreningen Lönelotsarna och dess grundare och frontfigurer Anita Harriman, Lena Johansson och Marie Trollvik tilldelas STs arbetslivspris 2018. "Det här priset är en enorm kick för oss, och hedrande", säger Marie Trollvik, som är föreningens ordförande.
DiskrimineringNyhetEn tolkförmedling för döva och hörselskadade stäms i Arbetsdomstolen, AD, sedan en döv sökande till en tjänst som receptionist inte ens kallats till intervju, uppger Arbetet.
JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETENNyhetSom väntat har riksdagens arbetsmarknadsutskott föreslagit att Jämställdhetsmyndighetens anslag avvecklas med sikte på nedläggning i december 2019. ”Medarbetarna är arga, ledsna och oroliga”, säger STs avdelningsordförande Lena Bjurving.
HälsaNyhetVar fjärde kvinna med anställning uppger att hon har sömnbesvär ofta eller mycket ofta jämfört med 16 procent av männen, visar en undersökning från Avonova. Minst sömnproblem har de som är under 30 år.
SjukskrivningarNyhetRiksrevisionen söker svaret på varför kvinnor är mer sjukskrivna än män och ska undersöka om män och kvinnor bedöms olika i sjukskrivningsprocessen. I dag vet vi väldigt lite om vårdgivarnas roll, kommenterar Pathric Hägglund, projektledare på Riksrevisionen.
ArbetsmiljöverketNyhetTiden från skyddsombudets larm till Arbetsmiljöverkets inspektion blir allt längre, visar en granskning som Arbetet gjort. För hälften av alla anmälningar som kom in 2017 dröjde det mer än 33 dagar till inspektion.
HögskolanNyhetStudenternas prestationer i högskolan blir allt bättre, enligt en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Unga kvinnliga studenter som läser på ett program presterar bäst.
Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremismNyhetStatens satsning mot våldsbejakande extremism har fått ett bra genomslag. Det är Statskontorets slutsats i en utvärdering av arbetet kring den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.
Kungliga MyntkabinettetNyhetEn före detta anställd vid Kungliga Myntkabinettet åtalas för grovt häleri. Han misstänks ha sålt stulna mynt från sin förra arbetsplats till ett värde av fyra miljoner kronor, rapporterar SVT.
SkatteverketNyhetSkatteverket stoppar flera interna it-system sedan anonyma anmälare påtalat att de kan vara olagliga, rapporterar Expressen. I ett av systemen ska kontoutdrag från privatpersoner ha sparats och gjorts sökbara.
ArbetsmarknadNyhetArbetsförmedlingen skriver upp prognosen för tillväxten av nya jobb, Den svenska arbetsmarknaden utvecklas mycket starkt, och antalet jobb kommer enligt prognosen att öka med sammanlagt 111 000 under 2019 och 2020.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket går in i ett partnerskap med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Samarbetet omfattar bland annat kompetensutveckling och kontakt med forskare och studenter.
STATSBUDGETENNyhetDen M-KD-budget som riksdagen nu antagit innebär stora neddragningar inom Arbetsförmedlingen och avskaffad avdragsrätt för fackavgiften. Dessutom kan en nedläggning av den nya Jämställdhetsmyndigheten vänta.
ArbetsförmedlingenNyhet4 500 personer – så många kan behöva sägas upp, skrev Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg i en kommentar till budgeten redan innan den antogs av riksdagen. STs avdelningsordförande Fredrik Andersson säger att det är katastrofalt: "Ett hårt slag i magen”.
Migra­tions­verketNyhetEtt skyddsombud på Migra­tions­verket stängdes av från arbetsplatsen utan förhandling med facket. Han blev senare utköpt. »Arbetsgivaren har begått allvarliga fel«, säger STs Sanna Norblad, som misstänker att man ville bli av med en person som ställde krav på bättre arbetsmiljö.
ArbetsmiljöNyhetEnligt en ny rapport från Afa Försäkring orsakas mer än vart tionde olycksfall i arbetet av hot och våld i samband med jobbet. Många av dem som råkat ut för allvarliga arbetsolycksfall har utsatts för rån.
FörsäkringskassanNyhetAllt fler medarbetare vänder sig till Försäkringskassans jourtelefon för att de upplever hot, våld eller obehag i samband med sin yrkesutövning. Det är en spegling av medarbetarnas verklighet. Antalet incidenter som rör de anställdas person­säkerhet har ökat kraftigt sedan 2012.
SocialförsäkringarNyhetEn mamma som cyklade från jobbet till hemmet för att ta hand om sin dotter som skadat sig har inte rätt till livränta för arbetsskada. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom.
DigitaliseringNyhetStatens servicecenter har beslutat att avbryta upphandlingen ett myndighetsgemensamt e-arkiv på grund av bristande konkurrens och ett för högt pris. Alltför få leverantörer har visat intresse.
PolisenNyhetPolis­myndigheten godkände till sist Linda Håkanssons planer på att arbeta som volontär på en brottsofferjour. »Jag blev jätteglad«, säger hon.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens avtal med det omstridda konsultföretaget Gaia löpte ut 24 juni. Men sedan dess har bolaget fortsatt att leverera tjänster och fakturerat över en miljon kronor. »Vi trodde samarbetet var avslutat«, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
HögskolanNyhetÅklagaren yrkar på långa fängelsestraff för ligan bakom det omfattande högskolefusk som avslöjades i fjol. De tre männen som åtalades riskerar fängelse i 4,5 – 6 år, uppger Ekot.
UpphandlingNyhetHögsta förvaltningsdomstolen har upphävt ett beslut från Konkurrensverket om upphandling. Enligt domstolen har myndigheten agerat utanför sin kompetens när den stoppat kommuners upphandling av avfall.
LIKABEHANDLINGNyhetPå uppdrag av regeringen har Försäkringskassan startat sajten Lika rättigheter. Den är tänkt att uppmuntra diskussioner på myndigheterna om hur man bemöter medborgarna på ett mer likvärdigt sätt.
Södertörns högskolaNyhetAnställda på Södertörns högskola var involverade i kulturföreningen Forum i sådan omfattning att det borde anmälts som bisyssla.
StatsförvaltningNyhetDet finns en rad överväganden att göra innan en myndighet inför en visselblåsartjänst. Vad är syftet? Vem ska använda den? Vem ska sköta den? För att underlätta det arbetet har Statskontoret tagit fram en handbok om visselblåsarfunktioner.