Annons:

Brist på förankring problem i ny organisation

Bristande förankring och kommunikation som inte fungerat – det är några orsaker till att den nya polisorganisationen inte har uppnått sina mål. Det var flera av talarna på ett seminarium om den nya polisorganisationen överens om.
Johanna Mattson, styrelseledamot i ST inom Polisen.Bild:Susanne Eriksson

Huvudnumret på SNS seminarium var Statskontorets färska utvärdering av den nya polisorganisationen, som Publikt tidigare rapporterat om. Erik Axelsson, utredare, höll inte igen på kritiken.

– Förmågan att ingripa mot brott har generellt sett inte blivit bättre. Utryckningstiderna på larm har inte blivit bättre. Den negativa trenden för resultaten i utredningsverksamheten har inte brutits. Utredningsresurserna är i vissa fall mindre än 2015, sade han.

Erik Axelsson konstaterade att resurserna inte har räckt till och att styrningen inte har fungerat:

– Beslut fattade på nationell nivå genomförs inte överallt ute i organisationen. Man kan inte på något sätt överskatta betydelsen av kommunikation. Det är enkelt att rita rutor på ett papper. Att ändra på rutiner och beteenden är mycket svårare.

Ett annat stort problem har varit bristen på förankring.

– Omorganisationen har varit svårare att genomföra än man tänkt sig, för man har inte haft medarbetarnas förtroende. Den forskning som finns säger att man måste ha med sig dem som ska göra det, sade Erik Axelsson.

Vikten av att ha med sig medarbetarna var det fler som tog upp. De tre fackförbund som var representerade i paneldebatten var överens om att man i förarbetet, under Genomförandekommitténs flagg, verkligen ansträngde sig för att lyssna på medarbetarna. Det arrangerades fokusgrupper och synpunkter hämtades in från tusentals polisanställda.

– Men man har inte tillvaratagit de erfarenheter som samlats in, sade Johanna Mattson, styrelseledamot i ST inom Polisen.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz konstaterade att ”dörren stängdes” när organisationen sjösattes.

– Meningen var att man skulle bygga organisationen nerifrån och upp, och så blev det precis tvärtom. Det kommer order uppifrån som man inte känner igen och inte går att applicera på verkligheten, sade hon.

Lars Modig från Saco-S inom Polisen höll med:

– Det har varit mycket fokus på rutor och mindre på människor och kultur, man måste få med sig människor. Man tappade kommunikationen.

Alla fackförbundsrepresentanter påtalade vikten av att öka fackens och medarbetarnas inflytande. Johanna Mattsson konstaterade också att man i ett läge med för få poliser inte heller utnyttjat resurserna på bästa sätt:

–  Vi har ju minskat antalet poliser som jobbar i ingripandeverksamheten. Vi skulle kunna frigöra ganska mycket polisiära resurser genom att utnyttja de civilanställdas potential, exempelvis som utredare och förundersökningsledare. Och på regionledningscentralerna sitter det fortfarande poliser och styr polisbilarna. Vi skulle även kunna ha civila gruppchefer på regionledningscentralerna, i dag tror jag att vi har en.

Eva Årestad Radner, chef för rikspolischefens kansli, var Polismyndighetens representant i seminariepanelen. Hon påpekade att medarbetarundersökningar visar att något är på väg att hända med medarbetarnas förtroende för arbetsgivaren. Hon berättade att 60 procent nu tycker att det är högt i tak inom Polisen jämfört med 40 procent tidigare – och att 67 procent instämmer helt eller delvis att polisen är öppen för förslag jämfört med 50 procent för några år sedan.

– Där tycker jag absolut att vi är på rätt väg. Så jag tror... ge oss lite mera tid.

Hon lyfte också fram att det finns saker som blivit bättre. Som att brottsuppklaringen har vänt under 2018.

– Vi har fått bättre förutsättningar, blivit mer enhetliga och slagkraften vid stora händelser har blivit bättre. Nu går det mycket snabbare att få förstärkning.

Bli den första att tycka till!
it-säkerhetNyhetDet går inte att skapa ett centralt ramavtal för webbaserade kontorstjänster för den offentliga sektorn. Den slutsatsen dras i en förstudie från Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. ”Vi ser inte att marknaden finns”, säger Daniel Melin på inköpscentralen.
DiskrimineringNyhetEn person som sökte jobb på Strålsäkerhetsmyndigheten utan att få tjänsten anser sig ha blivit diskriminerad på grund av sin etniska tillhörighet. Nu öppnar Diskrimineringsombudsmannen, DO, ett granskningsärende gentemot myndigheten.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen tar in 30 personer från ett bemanningsföretag för att hantera myndighetens digitala tjänster, samtidigt som förhandlingar om den planerade neddragningen med 4 500 anställda pågår.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens häkten är överbelagda. I Malmö tvingades häktet stänga för nyintagningar i helgen för att alla platser var belagda. Gripna blev i stället kvar i polisens arrester. "Läget är akut och polisledningen bedriver ett intensivt arbete för att hantera detta", skriver Polisen på sin hemsida.
ArbetsmarknadNyhetFå konfliktdagar, genomsnittlig lönsamhet för näringslivet och en stigande reallön. Förra året var ett stabilt sådant på arbetsmarknaden. Annat kan det bli när 2019 ska summeras, enligt Medlingsinstitutets årsrapport.
ArbetsrättNyhetRegeringen har skickat ett förslag om att höja anställningsskyddet till 69 års ålder till lagrådet. Enligt pressmeddelandet hoppas regeringen kunna lägga fram en proposition till riksdagen under mars.
KriminalvårdenNyhetKriminalvården klarar inte längre att utföra transportuppdraget fullt ut som planerat, utan minskar på personalen och drar ned på körningarna. Orsaken är brist på pengar.
ArbetsmiljöNyhetOmkring en av tio i yrkesverksam ålder uppger att de blivit utsatta för beteenden som kan kategoriseras som arbetsrelaterad nätmobbning. Chefer och män är överrepresenterade bland de utsatta, visar en avhandling vid Malmö universitet.
SpårtrafikenNyhetTågvärdar som utrustas med kroppskameror upplever sig mer trygga på jobbet, visar en pilotstudie som Arriva har gjort bland sina anställda. Studien är dock liten och inte fullt utvärderad.
EUNyhetEU-kommissionen kritiserar ordförandelandet Rumänien för landets hantering av rättsväsendet. Rumäniens regering har infört nya regler för hur höga åklagarämbeten ska besättas.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetRegeringens vårbudget kommer inte att lätta på bördan för Arbetsförmedlingen, som nyligen varslade 4 500 personer om uppsägning. ”Jag bedömer att varslen kommer att ligga fast”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen får runt 20 miljoner kronor efter att ha vunnit en tvist mot en it-leverantör i hovrätten. Tidigare hade tingsrätten gått på leverantörens linje om att myndigheten sagt upp avtal dem emellan på felaktiga grunder, skriver Dagens juridik.
ArbetsförmedlingenNyhetGeneraldirektören för Arbetsförmedlingen, Mikael Sjöberg, kallas till riksdagens arbetsmarknadsutskott för att förklara myndighetens it-miss. Den kan ha orsakat upp till 70 000 felaktiga beslut.
KorruptionNyhetAntalet misstänkta i samband med muthärvan kring utbildningsföretaget Labcenter växer kraftigt. Enligt uppgifter i Dagens Industri är nu ett par hundra offentliganställda misstänkta för att ha tagit mutor.
StatsförvaltningNyhetDet utökade samarbetet mellan statliga myndigheter de senaste åren har minskat risken för att miljontals kronor används till att stödja terrorism. Det uppger Anders Kassman vid Säkerhetspolisen, Säpo, i en intervju med Ekot.
SkolinspektionenNyhetRiksrevisionen riktar kritik mot att Skolinspektionen inte sköter tillsynen av skolor som avsett. Myndigheten avslutar ärenden utan återbesök på skolorna, inte sällan när otrygg och stökig miljö varit problemet.
SkatteverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar två tjänstemän vid Skatteverket för deras agerande i samband med en tillsyn. Enligt JO var det fel att de två gick in i ett hus trots att bolagets företrädare inte fanns på plats.
ArbetsförmedlingenNyhet8 000 personer har deltagit i något av Arbetsförmedlingens 14 snabbspår sedan starten 2016. Ungefär varannan av deltagarna var i jobb inom två år från att de startat sitt snabbspår, redovisar myndigheten.
EUNyhetEU-parlamentet och ministerrådets ordförande har kommit överens om ett förslag till en ny europeisk arbetsmyndighet. Närmast ska förslaget ska godkännas av ministerrådet och parlamentet.
ArbetsrättNyhetDen nya lagen om fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal skulle börja gälla först nästa år. Men nu skyndas arbetet på.
ArbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kommer att kalla till sig Arbetsförmedlingen för att få en förklaring till myndighetens it-problem, något som lett till felaktigt indragen aktivitetsersättning. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, kände inte till problemen, uppger SVT.
KronofogdenNyhetCentrum för rättvisa stämmer Kronofogden för slarv med enskildas pengar. Organisationen hävdar att det handlar om tusentals som kan ha drabbats och kräver nu skadestånd i två pilotfall.
ÖppenhetNyhetEtt EU-förslag som ska skydda visselblåsare kan i stället försvåra för dem som vill varna för oegentligheter, varnar Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen kan ha fattat tiotusentals felaktiga beslut om att dra in aktivitetsstöd till enskilda. Det är en automatiserad hantering som genererat de felaktiga besluten, rapporterar flera medier.
MigrationsverketNyhetDet var en privatperson som lyckades ändra meddelandet på Migrationsverkets talsvar till ”Jävla Migrationsverket” i slutet av januari. Myndigheten konstaterar att telefonfunktionen inte ”höll tillräckligt hög kvalitet”, skriver Dagens Nyheter.
ÖppenhetNyhetDen svenska FRA-lagen kommer att tas upp på nytt av Europadomstolen, skriver Advokatsamfundet. Domstolen tar upp frågan om lagens integritetsskydd i stor kammare.
STNyhetST frias från anklagelserna om vårdslös rådgivning i samband med att en kvinna sade upp sig från Åklagarmyndigheten. Enligt Stockholms tingsrätt saknas ett uppdragsavtal mellan parterna.
KronofogdenNyhetUnder förra året gjorde Kronofogden flera felaktiga utbetalningar till fordringsägare. Totalt uppgick de till närmare nio miljoner kronor. Enligt en internrapport upptäcktes flera fel av ren slump, uppger Ekot.