Annons:

Brist på förankring problem i ny organisation

Bristande förankring och kommunikation som inte fungerat – det är några orsaker till att den nya polisorganisationen inte har uppnått sina mål. Det var flera av talarna på ett seminarium om den nya polisorganisationen överens om.
Johanna Mattson, styrelseledamot i ST inom Polisen.Bild:Susanne Eriksson

Huvudnumret på SNS seminarium var Statskontorets färska utvärdering av den nya polisorganisationen, som Publikt tidigare rapporterat om. Erik Axelsson, utredare, höll inte igen på kritiken.

– Förmågan att ingripa mot brott har generellt sett inte blivit bättre. Utryckningstiderna på larm har inte blivit bättre. Den negativa trenden för resultaten i utredningsverksamheten har inte brutits. Utredningsresurserna är i vissa fall mindre än 2015, sade han.

Erik Axelsson konstaterade att resurserna inte har räckt till och att styrningen inte har fungerat:

– Beslut fattade på nationell nivå genomförs inte överallt ute i organisationen. Man kan inte på något sätt överskatta betydelsen av kommunikation. Det är enkelt att rita rutor på ett papper. Att ändra på rutiner och beteenden är mycket svårare.

Ett annat stort problem har varit bristen på förankring.

– Omorganisationen har varit svårare att genomföra än man tänkt sig, för man har inte haft medarbetarnas förtroende. Den forskning som finns säger att man måste ha med sig dem som ska göra det, sade Erik Axelsson.

Vikten av att ha med sig medarbetarna var det fler som tog upp. De tre fackförbund som var representerade i paneldebatten var överens om att man i förarbetet, under Genomförandekommitténs flagg, verkligen ansträngde sig för att lyssna på medarbetarna. Det arrangerades fokusgrupper och synpunkter hämtades in från tusentals polisanställda.

– Men man har inte tillvaratagit de erfarenheter som samlats in, sade Johanna Mattson, styrelseledamot i ST inom Polisen.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz konstaterade att ”dörren stängdes” när organisationen sjösattes.

– Meningen var att man skulle bygga organisationen nerifrån och upp, och så blev det precis tvärtom. Det kommer order uppifrån som man inte känner igen och inte går att applicera på verkligheten, sade hon.

Lars Modig från Saco-S inom Polisen höll med:

– Det har varit mycket fokus på rutor och mindre på människor och kultur, man måste få med sig människor. Man tappade kommunikationen.

Alla fackförbundsrepresentanter påtalade vikten av att öka fackens och medarbetarnas inflytande. Johanna Mattsson konstaterade också att man i ett läge med för få poliser inte heller utnyttjat resurserna på bästa sätt:

–  Vi har ju minskat antalet poliser som jobbar i ingripandeverksamheten. Vi skulle kunna frigöra ganska mycket polisiära resurser genom att utnyttja de civilanställdas potential, exempelvis som utredare och förundersökningsledare. Och på regionledningscentralerna sitter det fortfarande poliser och styr polisbilarna. Vi skulle även kunna ha civila gruppchefer på regionledningscentralerna, i dag tror jag att vi har en.

Eva Årestad Radner, chef för rikspolischefens kansli, var Polismyndighetens representant i seminariepanelen. Hon påpekade att medarbetarundersökningar visar att något är på väg att hända med medarbetarnas förtroende för arbetsgivaren. Hon berättade att 60 procent nu tycker att det är högt i tak inom Polisen jämfört med 40 procent tidigare – och att 67 procent instämmer helt eller delvis att polisen är öppen för förslag jämfört med 50 procent för några år sedan.

– Där tycker jag absolut att vi är på rätt väg. Så jag tror... ge oss lite mera tid.

Hon lyfte också fram att det finns saker som blivit bättre. Som att brottsuppklaringen har vänt under 2018.

– Vi har fått bättre förutsättningar, blivit mer enhetliga och slagkraften vid stora händelser har blivit bättre. Nu går det mycket snabbare att få förstärkning.

Bli den första att tycka till!
ARBETSRÄTTNyhetST stämmer staten för omplaceringen av den kontroversielle debattören Peter Springare. Omplaceringen skedde för att ”bestraffa en anställd som av arbetsgivaren uppfattats som obekväm och frispråkig”, skriver förbundet i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen.
STNyhetValberedningen föreslår att EvaLena Moser, ordförande för ST inom universitets- och högskoleområdet, väljs till ny ordinarie ledamot i STs förbundsstyrelse. Fyllnadsvalet sker på förbundsstämman 23 maj.
IntegritetNyhetTre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Det visar en integritetsrapport från Datainspektionen, DI. Enligt rapporten är det bara hälften av de svenska företagen och myndigheterna som arbetar konsekvent med dataskydd.
LedarskapFördjupningMakt att påverka, en möjlighet till utveckling och bättre betalt. Men också stressigt och ensamt. Att bli chef kan te sig både läskigt och lockande. Publikt har träffat två ST-medlemmar som delar med sig av sina erfarenheter av att vara ny som chef.
PolisenNyhetNu går Polisförbundet till regeringen med ett krav att utreda möjligheten att anställa norska poliser i Sverige. I Norge finns enligt förbundet 264 utbildade poliser som inte fått jobb inom den norska Polisen.
HÖGSKOLANNyhetFlera universitet drar ned på personal. Umeå universitet har skurit bort 435 årsarbetskrafter sedan 2014, trots att verksamheten går med överskott.
NORGENyhetNorska YS Stat hotar med strejk från 24 maj. I ett första steg kommer 250 medlemmar vid departementen och universitetet OsloMet att tas ut i strejk, om inte medlingen mellan parterna ger resultat.
StatsförvaltningNyhetRegeringen utnämnde på torsdagen Sofia Wallström till ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Karin Grönvall till riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket, KB.
Offentlig upphandlingNyhetRegeringen har presenterat ett förslag till en ny lag som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling. Statistiken ska bland annat ge svar på hur vanligt det är att arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.
REGERINGENNyhetModeraterna väcker misstroendevotum mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S. Motivet är ministerns agerande i samband med att Ann-Marie Begler fick lämna jobbet som generaldirektör för Försäkringskassan, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetDen offentliga sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar samtidigt som den dras med konsekvenserna av tidigare digitala satsningar. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.
StatsförvaltningNyhetRiksrevisionen pekar på brister i myndigheternas digitala stöd till företagare. Bristerna beror bland annat på föråldrade tekniska lösningar, fragmenterad styrning och splittrat ansvar.
FörsäkringskassanNyhetTvå tidigare chefstjänstemän vid Försäkringskassan, Adriana Lender och Eva Nordqvist, anklagar i ett brev socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för att ha vilselett och ljugit för riksdagens konstitutionsutskott.
Socialförsäkringar NyhetEn vanlig medelinkomsttagare kan drabbas mycket hårt ekonomiskt vid sjukdom eller arbetslöshet. Taken i de allmänna försäkringarna gör att ersättningen inte motsvarar inkomstbortfallet, konstaterar TCO i en ny rapport.
SocialförsäkringarNyhetInförandet av tre öronmärkta pappamånader i föräldraförsäkringen har lett till att fler pappor tar ut föräldraledighet, visar en ny rapport från Försäkringskassan.
LänsstyrelsernaNyhetRegeringen håller i stora drag med Riksrevisionen i dess kritik mot hur länsstyrelserna styrs. I en skrivelse till riksdagen slås fast att ambitionen är att minska detaljeringsgraden i styrningen och öka anslagsfinansieringen.
HögskolanNyhetEn arbetsmiljöutredning visar att Södertörns högskola begått en rad misstag i samband med att en doktorand polisanmält den numera dömde ”kulturprofilen” Jean-Claude Arnault för övergrepp. Högskolans rektor Gustav Amberg har bett personalen om ursäkt.
ArbetsmiljöNyhetSjukfrånvaron i staten minskade något mellan åren 2017 och 2018, från 4,0 till 3,9 procent. Men frånvaron är alltjämt långt över nivån för år 2013, då den var 3,2 procent, konstaterar Statskontoret i sin årliga sammanställning.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten fortsätter att minska, men i långsammare takt. Det framgår av ny statistik från Arbetsförmedlingen. Också antalet långtidsarbetslösa har minskat rejält sedan förra sommaren.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg ser inget i regeringens nya uppdrag som gör att myndigheten måste ändra på inslagen väg. ”Det arbete som är påbörjat ligger i linje med uppdraget som vi fått”, säger han till Publikt.
KriminalvårdenNyhetNationella transportenheten, NTE, inom Kriminalvården har åter anmälts till Arbetsmiljöverket för brister i arbetsmiljön. Enligt anmälan vill inte arbetsgivaren samverka till en sund och god arbetsmiljö för ett långt och hållbart arbetsliv.
StatsförvaltningNyhetDet finns stor oklarhet kring den statliga utredningen som förvaltningsform. Det konstaterar Statskontoret i en granskning av otraditionella kommittéer, med rubriken Udda fåglar i kommittéväsendet.
StatsförvaltningNyhetVar åttonde statsanställd lämnade sitt jobb mellan 2017 och 2018. Men variationerna är stora. Vid exempelvis Barnombudsmannen slutade 61 procent av de anställda under perioden. På Trafikverket var siffran 7 procent. Publikt har siffrorna för personalomsättningen vid landets myndigheter.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetRegeringen vill att den nya Arbetsförmedlingen ska stå färdig under 2021. Det blir tufft, menar facket. ”Frågan är hur vi ska hinna med allt det här och hur de externa aktörerna ska hinna vara på plats”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetI dag presenterade regeringen ett nytt uppdrag till Arbetsförmedlingen. Myndigheten ska bland annat ta fram en plan för hur externa aktörer kan ta över matchningen av arbetssökande. ”Men Arbetsförmedlingen ska säkerställa att andra aktörer finns på plats innan man lämnar en ort”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, till Publikt.
GränskontrollNyhetRegeringen har beslutat behålla den inre gränskontrollen ytterligare sex månader. Beslutet motiveras av bedömningen att det alltjämt finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.
ESF-rådetNyhetSvenska ESF-rådet har använt EU-medel för att finansiera egna utåtriktade informationssatsningar, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen har flera miljoner kronor betalats ut i strid med gällande regler.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket anmäler en manlig chef för att ha låtsats visa sitt könsorgan för en kvinnlig kollega. Mannen ska också ha antytt för andra kolleger att de båda har haft en sexuell relation. Chefen försvarar sig med att det hela var på skoj, rapporterar SVT.