Annons:
Debatt: Arbetsförmedlingen
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Bromsa reformeringen av Arbetsförmedlingen

Ingen är betjänt av att reformeringen av Arbetsförmedlingen blir ett huvudlöst hafsverk, allra minst de som behöver myndigheten mest, skriver Kristina Lovén Seldén, arbetsmarknadspolitisk utredare på TCO. Vad som nu håller på att ske med myndigheten är inte klok politik, anser hon.

Ända sedan januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna presenterades för fyra månader sedan är vi många som väntat på att regeringen ska ge besked om i vilken riktning Arbetsförmedlingen ska styras – och då särskilt hur den punkt i överenskommelsen som rör myndigheten ska tolkas.

Den 9 maj kom så besked: Arbetsförmedlingen ska finnas kvar men reformeras i grunden. Fristående aktörer ska ta över stora delar av det som myndigheten hittills har gjort.

Att Arbetsförmedlingen behöver reformeras kan nog de flesta skriva under på, liksom att en omläggning av arbetsmarknadspolitiken är nödvändig. Hur är dock en betydligt mer komplex fråga. Ändå utgår debatten ofta från att det finns en ”quick fix” av de svåra utmaningar som Arbetsförmedlingen har att hantera. Tidsramarna i januariöverenskommelsen tillsammans med den anmärkningsvärt korta tiden som regeringen gett Arbetsförmedlingen att redovisa uppdraget på – redan 1 november i år ska allt vara klart – förstärker det intrycket.

Det är inte seriöst att hantera Arbetsförmedlingens framtid på detta kortsiktiga sätt. Risken är stor att det faktiska genomförandet kommer att präglas av tvära kast i stället för långsiktighet. Detta trots att arbetsmarknadsforskare och ledande expertis och praktiker på området i princip enhälligt varnat för det vanskliga i att hasta igenom en omorganisation av det här slaget, inte minst för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden som kommer att drabbas hårt av det tomrum som uppstår när staten drar sig tillbaka utan att det finns något nytt system på plats.  

Att det dessutom redan finns en grundligt utförd utredning, Arbetsmarknadsutredningen, som i över två år vridit och vänt på merparten av de frågeställningar som Arbetsförmedlingen nu får i uppgift att utreda på nytt, gör situationen än märkligare. Som jag och mina motsvarigheter på Saco och LO framfört i en replik till arbetsmarknadsministern på DN Debatt är det bekymmersamt att den kunskap och den erfarenhet av arbetsmarknaden som redan finns inte tillvaratas. Hit hör även den breda kunskap om arbetsmarknadens funktionssätt som arbetsmarknadens parter besitter och gärna bidrar med.

Menar regeringen allvar med att man vill ha ett kunskapsunderlag för det fortsatta arbetet med Arbetsförmedlingens reformering skulle analyser, synpunkter och rekommendationer från remissinstanser utgöra en rik källa att ösa ur, om allt från hur ansvarsfördelningen mellan stat och kommun kan tydliggöras till hur myndigheten kan få ett mer ändamålsenligt uppdrag och kompetensförsörjningspolitiken organiseras på ett mer effektivt sätt. Det rimliga hade därför varit att remittera Arbetsmarknadsutredningens slutbetänkande och ge Arbetsförmedlingen ett betydligt mer avgränsat utredningsuppdrag.

Med tanke på att Arbetsförmedlingen med minskad personalstyrka och krympt kontorsnät förväntas kunna säkerställa ordinarie verksamhet under förändringsprocessen, finns all anledning att ifrågasätta ändamålsenligheten i att ålägga myndigheten ytterligare uppdrag av den här omfattningen.

Ingen är betjänt av att reformeringen av Arbetsförmedlingen blir ett huvudlöst hafsverk, allra minst de som behöver myndigheten mest. De tecken som kommit på att vi är på väg mot en avmattning i ekonomin, med försämrat läge på arbetsmarknaden som följd, understryker att reformeringen av myndigheten behöver ske under förutsägbara former. Vad som nu håller på att ske är inte klok politik och vittnar om ett ointresse att faktiskt försöka ta reda på vad som fungerar inom arbetsmarknadsområdet. TCO vill därför sakta ned processen, säkerställa att det blir möjligt att utvärdera de föreslagna reformerna och låta omorganiseringen av arbetsmarknadspolitiken utgå från hur arbetslösheten ser ut.

 

Kristina Lovén Seldén

Arbetsmarknadspolitisk utredare, TCO

Bli den första att tycka till!
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighets chef? Publikt har hela listan.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.