Annons:
Debatt: Arbetsförmedlingen
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Bromsa reformeringen av Arbetsförmedlingen

Ingen är betjänt av att reformeringen av Arbetsförmedlingen blir ett huvudlöst hafsverk, allra minst de som behöver myndigheten mest, skriver Kristina Lovén Seldén, arbetsmarknadspolitisk utredare på TCO. Vad som nu håller på att ske med myndigheten är inte klok politik, anser hon.

Ända sedan januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna presenterades för fyra månader sedan är vi många som väntat på att regeringen ska ge besked om i vilken riktning Arbetsförmedlingen ska styras – och då särskilt hur den punkt i överenskommelsen som rör myndigheten ska tolkas.

Den 9 maj kom så besked: Arbetsförmedlingen ska finnas kvar men reformeras i grunden. Fristående aktörer ska ta över stora delar av det som myndigheten hittills har gjort.

Att Arbetsförmedlingen behöver reformeras kan nog de flesta skriva under på, liksom att en omläggning av arbetsmarknadspolitiken är nödvändig. Hur är dock en betydligt mer komplex fråga. Ändå utgår debatten ofta från att det finns en ”quick fix” av de svåra utmaningar som Arbetsförmedlingen har att hantera. Tidsramarna i januariöverenskommelsen tillsammans med den anmärkningsvärt korta tiden som regeringen gett Arbetsförmedlingen att redovisa uppdraget på – redan 1 november i år ska allt vara klart – förstärker det intrycket.

Det är inte seriöst att hantera Arbetsförmedlingens framtid på detta kortsiktiga sätt. Risken är stor att det faktiska genomförandet kommer att präglas av tvära kast i stället för långsiktighet. Detta trots att arbetsmarknadsforskare och ledande expertis och praktiker på området i princip enhälligt varnat för det vanskliga i att hasta igenom en omorganisation av det här slaget, inte minst för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden som kommer att drabbas hårt av det tomrum som uppstår när staten drar sig tillbaka utan att det finns något nytt system på plats.  

Att det dessutom redan finns en grundligt utförd utredning, Arbetsmarknadsutredningen, som i över två år vridit och vänt på merparten av de frågeställningar som Arbetsförmedlingen nu får i uppgift att utreda på nytt, gör situationen än märkligare. Som jag och mina motsvarigheter på Saco och LO framfört i en replik till arbetsmarknadsministern på DN Debatt är det bekymmersamt att den kunskap och den erfarenhet av arbetsmarknaden som redan finns inte tillvaratas. Hit hör även den breda kunskap om arbetsmarknadens funktionssätt som arbetsmarknadens parter besitter och gärna bidrar med.

Menar regeringen allvar med att man vill ha ett kunskapsunderlag för det fortsatta arbetet med Arbetsförmedlingens reformering skulle analyser, synpunkter och rekommendationer från remissinstanser utgöra en rik källa att ösa ur, om allt från hur ansvarsfördelningen mellan stat och kommun kan tydliggöras till hur myndigheten kan få ett mer ändamålsenligt uppdrag och kompetensförsörjningspolitiken organiseras på ett mer effektivt sätt. Det rimliga hade därför varit att remittera Arbetsmarknadsutredningens slutbetänkande och ge Arbetsförmedlingen ett betydligt mer avgränsat utredningsuppdrag.

Med tanke på att Arbetsförmedlingen med minskad personalstyrka och krympt kontorsnät förväntas kunna säkerställa ordinarie verksamhet under förändringsprocessen, finns all anledning att ifrågasätta ändamålsenligheten i att ålägga myndigheten ytterligare uppdrag av den här omfattningen.

Ingen är betjänt av att reformeringen av Arbetsförmedlingen blir ett huvudlöst hafsverk, allra minst de som behöver myndigheten mest. De tecken som kommit på att vi är på väg mot en avmattning i ekonomin, med försämrat läge på arbetsmarknaden som följd, understryker att reformeringen av myndigheten behöver ske under förutsägbara former. Vad som nu håller på att ske är inte klok politik och vittnar om ett ointresse att faktiskt försöka ta reda på vad som fungerar inom arbetsmarknadsområdet. TCO vill därför sakta ned processen, säkerställa att det blir möjligt att utvärdera de föreslagna reformerna och låta omorganiseringen av arbetsmarknadspolitiken utgå från hur arbetslösheten ser ut.

 

Kristina Lovén Seldén

Arbetsmarknadspolitisk utredare, TCO

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.