Annons:
Debatt: Arbetsförmedlingen
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Bromsa reformeringen av Arbetsförmedlingen

Ingen är betjänt av att reformeringen av Arbetsförmedlingen blir ett huvudlöst hafsverk, allra minst de som behöver myndigheten mest, skriver Kristina Lovén Seldén, arbetsmarknadspolitisk utredare på TCO. Vad som nu håller på att ske med myndigheten är inte klok politik, anser hon.

Ända sedan januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna presenterades för fyra månader sedan är vi många som väntat på att regeringen ska ge besked om i vilken riktning Arbetsförmedlingen ska styras – och då särskilt hur den punkt i överenskommelsen som rör myndigheten ska tolkas.

Den 9 maj kom så besked: Arbetsförmedlingen ska finnas kvar men reformeras i grunden. Fristående aktörer ska ta över stora delar av det som myndigheten hittills har gjort.

Att Arbetsförmedlingen behöver reformeras kan nog de flesta skriva under på, liksom att en omläggning av arbetsmarknadspolitiken är nödvändig. Hur är dock en betydligt mer komplex fråga. Ändå utgår debatten ofta från att det finns en ”quick fix” av de svåra utmaningar som Arbetsförmedlingen har att hantera. Tidsramarna i januariöverenskommelsen tillsammans med den anmärkningsvärt korta tiden som regeringen gett Arbetsförmedlingen att redovisa uppdraget på – redan 1 november i år ska allt vara klart – förstärker det intrycket.

Det är inte seriöst att hantera Arbetsförmedlingens framtid på detta kortsiktiga sätt. Risken är stor att det faktiska genomförandet kommer att präglas av tvära kast i stället för långsiktighet. Detta trots att arbetsmarknadsforskare och ledande expertis och praktiker på området i princip enhälligt varnat för det vanskliga i att hasta igenom en omorganisation av det här slaget, inte minst för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden som kommer att drabbas hårt av det tomrum som uppstår när staten drar sig tillbaka utan att det finns något nytt system på plats.  

Att det dessutom redan finns en grundligt utförd utredning, Arbetsmarknadsutredningen, som i över två år vridit och vänt på merparten av de frågeställningar som Arbetsförmedlingen nu får i uppgift att utreda på nytt, gör situationen än märkligare. Som jag och mina motsvarigheter på Saco och LO framfört i en replik till arbetsmarknadsministern på DN Debatt är det bekymmersamt att den kunskap och den erfarenhet av arbetsmarknaden som redan finns inte tillvaratas. Hit hör även den breda kunskap om arbetsmarknadens funktionssätt som arbetsmarknadens parter besitter och gärna bidrar med.

Menar regeringen allvar med att man vill ha ett kunskapsunderlag för det fortsatta arbetet med Arbetsförmedlingens reformering skulle analyser, synpunkter och rekommendationer från remissinstanser utgöra en rik källa att ösa ur, om allt från hur ansvarsfördelningen mellan stat och kommun kan tydliggöras till hur myndigheten kan få ett mer ändamålsenligt uppdrag och kompetensförsörjningspolitiken organiseras på ett mer effektivt sätt. Det rimliga hade därför varit att remittera Arbetsmarknadsutredningens slutbetänkande och ge Arbetsförmedlingen ett betydligt mer avgränsat utredningsuppdrag.

Med tanke på att Arbetsförmedlingen med minskad personalstyrka och krympt kontorsnät förväntas kunna säkerställa ordinarie verksamhet under förändringsprocessen, finns all anledning att ifrågasätta ändamålsenligheten i att ålägga myndigheten ytterligare uppdrag av den här omfattningen.

Ingen är betjänt av att reformeringen av Arbetsförmedlingen blir ett huvudlöst hafsverk, allra minst de som behöver myndigheten mest. De tecken som kommit på att vi är på väg mot en avmattning i ekonomin, med försämrat läge på arbetsmarknaden som följd, understryker att reformeringen av myndigheten behöver ske under förutsägbara former. Vad som nu håller på att ske är inte klok politik och vittnar om ett ointresse att faktiskt försöka ta reda på vad som fungerar inom arbetsmarknadsområdet. TCO vill därför sakta ned processen, säkerställa att det blir möjligt att utvärdera de föreslagna reformerna och låta omorganiseringen av arbetsmarknadspolitiken utgå från hur arbetslösheten ser ut.

 

Kristina Lovén Seldén

Arbetsmarknadspolitisk utredare, TCO

Bli den första att tycka till!
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem. De ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
HögskolanNyhetRegeringen uppdrar till 18 universitet och högskolor att anordna fler sommarkurser. Lärarutbildningar ska prioriteras särskilt. I budgeten för 2020 finns 75 miljoner kronor avsatt för sommarkurser.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.