Annons:
Debatt: Arbetsförmedlingen
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Bromsa reformeringen av Arbetsförmedlingen

Ingen är betjänt av att reformeringen av Arbetsförmedlingen blir ett huvudlöst hafsverk, allra minst de som behöver myndigheten mest, skriver Kristina Lovén Seldén, arbetsmarknadspolitisk utredare på TCO. Vad som nu håller på att ske med myndigheten är inte klok politik, anser hon.

Ända sedan januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna presenterades för fyra månader sedan är vi många som väntat på att regeringen ska ge besked om i vilken riktning Arbetsförmedlingen ska styras – och då särskilt hur den punkt i överenskommelsen som rör myndigheten ska tolkas.

Den 9 maj kom så besked: Arbetsförmedlingen ska finnas kvar men reformeras i grunden. Fristående aktörer ska ta över stora delar av det som myndigheten hittills har gjort.

Att Arbetsförmedlingen behöver reformeras kan nog de flesta skriva under på, liksom att en omläggning av arbetsmarknadspolitiken är nödvändig. Hur är dock en betydligt mer komplex fråga. Ändå utgår debatten ofta från att det finns en ”quick fix” av de svåra utmaningar som Arbetsförmedlingen har att hantera. Tidsramarna i januariöverenskommelsen tillsammans med den anmärkningsvärt korta tiden som regeringen gett Arbetsförmedlingen att redovisa uppdraget på – redan 1 november i år ska allt vara klart – förstärker det intrycket.

Det är inte seriöst att hantera Arbetsförmedlingens framtid på detta kortsiktiga sätt. Risken är stor att det faktiska genomförandet kommer att präglas av tvära kast i stället för långsiktighet. Detta trots att arbetsmarknadsforskare och ledande expertis och praktiker på området i princip enhälligt varnat för det vanskliga i att hasta igenom en omorganisation av det här slaget, inte minst för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden som kommer att drabbas hårt av det tomrum som uppstår när staten drar sig tillbaka utan att det finns något nytt system på plats.  

Att det dessutom redan finns en grundligt utförd utredning, Arbetsmarknadsutredningen, som i över två år vridit och vänt på merparten av de frågeställningar som Arbetsförmedlingen nu får i uppgift att utreda på nytt, gör situationen än märkligare. Som jag och mina motsvarigheter på Saco och LO framfört i en replik till arbetsmarknadsministern på DN Debatt är det bekymmersamt att den kunskap och den erfarenhet av arbetsmarknaden som redan finns inte tillvaratas. Hit hör även den breda kunskap om arbetsmarknadens funktionssätt som arbetsmarknadens parter besitter och gärna bidrar med.

Menar regeringen allvar med att man vill ha ett kunskapsunderlag för det fortsatta arbetet med Arbetsförmedlingens reformering skulle analyser, synpunkter och rekommendationer från remissinstanser utgöra en rik källa att ösa ur, om allt från hur ansvarsfördelningen mellan stat och kommun kan tydliggöras till hur myndigheten kan få ett mer ändamålsenligt uppdrag och kompetensförsörjningspolitiken organiseras på ett mer effektivt sätt. Det rimliga hade därför varit att remittera Arbetsmarknadsutredningens slutbetänkande och ge Arbetsförmedlingen ett betydligt mer avgränsat utredningsuppdrag.

Med tanke på att Arbetsförmedlingen med minskad personalstyrka och krympt kontorsnät förväntas kunna säkerställa ordinarie verksamhet under förändringsprocessen, finns all anledning att ifrågasätta ändamålsenligheten i att ålägga myndigheten ytterligare uppdrag av den här omfattningen.

Ingen är betjänt av att reformeringen av Arbetsförmedlingen blir ett huvudlöst hafsverk, allra minst de som behöver myndigheten mest. De tecken som kommit på att vi är på väg mot en avmattning i ekonomin, med försämrat läge på arbetsmarknaden som följd, understryker att reformeringen av myndigheten behöver ske under förutsägbara former. Vad som nu håller på att ske är inte klok politik och vittnar om ett ointresse att faktiskt försöka ta reda på vad som fungerar inom arbetsmarknadsområdet. TCO vill därför sakta ned processen, säkerställa att det blir möjligt att utvärdera de föreslagna reformerna och låta omorganiseringen av arbetsmarknadspolitiken utgå från hur arbetslösheten ser ut.

 

Kristina Lovén Seldén

Arbetsmarknadspolitisk utredare, TCO

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter har ökat sina lokalytor och hyreskostnader i Stockholmsområdet mellan 2017 och 2018, enligt en analys från Ekonomistyrningsverket, ESV. Ökningen bedöms fortsätta till och med 2020.
TEKNISKA MUSEETNyhetUnder en inspektionsrunda på ett antal av landets museibutiker upptäckte Kemikalieinspektionen att Tekniska museet sålde en nyckelring och en usb-laddare som innehåller cancerframkallande ämnen. Nu åtalsanmäls museet.
STATSFÖRVALTNINGNyhetSju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.
NattarbeteFördjupningDeras skift börjar när det skymmer och ­slutar när dagen gryr. Ändå tycker de att ­nattpasset på flygplatsen har sina ljusa sidor. Thomas Wikstrand håller koll på säkerheten på Arlanda under dygnets mörka timmar.
StatsförvaltningNyhetTillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheter varnar för att möjligheten att väcka dröjsmålstalan om väntetiden på ett beslut blir längre än sex månader kan leda till ännu längre väntetider, rapporterar SVT. Ett exempel är medborgarskapsärenden.
ArbetsmiljöNyhetOffentliganställda ­känner större engagemang i sitt arbete än privatanställda, och kvinnor gör det i ännu högre utsträckning än män, enligt en studie från det finländska Arbetshälsoinstitutet och det belgiska universitetet KU Leuven.
StatsförvaltningNyhetArbetet med jämställdhetsintegrering inom de statliga myndigheterna ska fortsätta. Regeringens argument anser att det är en rättvisefråga, men också att det handlar om kvalitet och träffsäkerhet i offentlig verksamhet.
STATSFÖRVALTNINGNyhet17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.
Debatt: StatsförvaltningenNyhetDe statliga myndigheterna har ett krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet – men det system som är tänkt att öka produktiviteten leder till ständigt ökad arbetsbelastning för medarbetarna och borde skrotas, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans i en debattartikel i Publikt.
DISKRIMINERINGNyhetDiskriminering av ”icke-vita” jobbsökande är betydligt större i Sverige och Frankrike än i exempelvis Tyskland och USA. Det visar en studie där forskare från flera länder gått igenom omfattande forskning.
ArbetsvillkorNyhetPå de flesta myndigheter får inte anställda som har en partner som är gravid ledigt med lön för att följa med till mödravården, visar Publikts granskning. ”Det känns förlegat”, säger Peter Aspman på Arbetsförmedlingen i Borlänge, som fick nej på sin ansökan.
NyhetSTs ordförande Britta Lejon är positiv till en hel del av tillitsdelegationens slutsatser. "Men det räcker inte med tankar om tillitsbaserad styrning för att det ska kunna bli verklighet", säger hon till Publikt.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer ett bemanningsföretag inför Arbetsdomstolen, AD, sedan bolaget vägrat en kvinna med funktionsnedsättning anställning på deltid. DO kräver att kvinnan får ett skadestånd om 80 000 kronor.
RiksarkivetNyhetÖkande lokalkostnader är ett av skälen till att Riksarkivets ekonomi är svårt ansträngd, menar riksarkivarie Karin Åström Iko. Under hösten har myndigheten gjort sig av med ett trettiotal tjänster via pensionsavgångar och riktade erbjudanden.
ESTONIAKATASTROFENNyhetTom Johnson, STs andre vice ordförande, var en av de 989 personer som gick ombord på M/S Estonia i Tallinn den ödesdigra dagen för 25 år sedan. 852 av dem kom aldrig fram till Stockholm – bland dem 63 fackligt aktiva i hans ST-sektion. ”När jag frös som mest på morgonen tänkte jag att det tar slut här på flotten”, säger han.
EUNyhetEUs revisorer är fortfarande inte nöjda med EUs ekonomiska redovisning. I årets revisionsrapport uttalar sig revisorerna med reservation för att det finns hög risk inom utgiftsområden som landsbygdsutveckling och sammanhållning.
PolisenNyhetPolisen genomför två åtgärder för att förbättra arbetet mot hedersrelaterade brott, uppger Ekot. Det handlar dels om en bred utbildningsinsats, dels om att införa en rutin för att alltid göra en bedömning av om ett brott är hedersrelaterat.
ArbetsmarknadNyhetDen som har ett nystartsjobb eller någon annan typ av subventionerad anställning har svag ställning på arbetsmarknaden och stor risk för långtidsarbetslöshet, enligt en ny rapport från IFAU.
KRONOFOGDENNyhetEtt antal kvinnor har anmält till arbetsgivaren att de blivit utsatta för sexuella trakasserier i samband med en konferens inom Kronofogden. ”Arbetsgivaren tar just nu tag i den här händelsen enligt alla riktlinjer”, säger STs avdelningsordförande Malin Almkvist Klaesson till Publikt.
RättsväsendetNyhetRegeringen kräver att myndigheterna inom rättskedjan redovisar sin bedömning av hur de framtida volymerna inom verksamheterna kommer att utvecklas. Enligt regeringen krävs en helhetssyn på resursbehovet.
HögskolanNyhetDe stora regionala skillnaderna när det gäller högskolestudier består. Skillnaderna är stora mellan län och mellan kommuner. I alla län är det främst personer med högutbildade föräldrar som går vidare till högskolan, enligt UKÄ.
PolisenNyhetOckså den med civil bakgrund som går polisutbildning ska kunna tjänstgöra som polisaspirant, anser regeringen. Det ska förstärka möjligheterna för polisens civilanställda att få polisiära befogenheter.
InternationelltNyhetJämställdhetsmyndigheten deltar i ett tvåårigt projekt där Sverige tillsammans med andra Östersjöländer ska arbeta för att stoppa människohandel för tvångsarbete.