Annons:

Budget med kloka satsningar och brister

Det finns angelägna satsningar i nästa års statsbudget. Men utarmningen av a-kassan fortsätter. Och myndigheterna kan tvingas skära ned när anslagen till löner inte höjs.

Satsningar på arbetsmarknadspolitik och på att hjälpa unga och invandrare in i arbetslivet. Investeringar i infrastruktur och forskning. Mer pengar till rättsväsendet.

Det går att ha synpunkter på detaljer i planerna för hur pengarna ska spenderas, men i grunden är många av prioriteringarna i regeringens budgetproposition kloka och angelägna.

Finansminister Anders Borg kan däremot kritiseras för att ha väntat för länge. Han borde redan tidigare ha lyssnat till dem som efterlyst kraftfulla åtgärder för att möta den lång­variga krisen. När företag går under och människor slås ut från arbetsmarknaden är det fel tillfälle att spara i ladorna. Den tidigare återhållsamhet som regeringen kallat ansvarstagande har försvårat en återhämtning.

På vissa områden skulle det behövas ännu större investeringar för framtiden – såsom fler högskoleplatser och en mer ambitiös utbyggnad av infrastrukturen. Ändå är det glädjande att finansministern till sist tycks ha justerat kursen i rätt riktning.

Men även om budgetpropositionen rymmer flera viktiga satsningar kommer den i det tysta också att tvinga fram nedskärningar inom statliga verksamheter. Den innehåller nämligen ingen uppräkning av myndigheternas anslag för löner nästa år. Om de som jobbar i staten ska få en löneutveckling i nivå med andra på arbetsmarknaden krävs därför att arbetsgivarna gör besparingar – vilket ofta innebär att minska antalet anställda som ska dela på lönesumman.

Det system som sedan många år används för att avgöra uppräkningen av anslaget ger en ryckig utveckling och är i grunden för snålt, eftersom det bygger på det orimliga antagandet att myndigheterna har samma möjlighet som privata tjänsteföretag att effektivisera sin verksamhet. Att en uppräkning helt kan utebli visar tydligt att systemet måste göras om.

Regeringens allra största budgetsatsning måste också ifrågasättas. Att i ett slag kraftigt sänka bolagsskatten kostar mångmiljardbelopp. På kort sikt är de positiva effekterna inte så stora att det är motiverat att prioritera en sådan skattesänkning just när ekonomin är som svagast. Andra reformer är betydligt mer angelägna.

Särskilt anmärkningsvärt är att regeringen fortfarande inte vill lägga en enda krona på att reparera den förfallna arbetslöshetsförsäkringen. Eftersom taket för ersättningen inte har höjts på många år kommer de flesta som blir arbetslösa inte längre ens i närheten av den arbetsinkomst som gått förlorad. Ett pålitligt skyddsnät har vittrat sönder. Många drabbas hårt på ett individuellt plan, men när människor inte längre kan lita på trygghetssystemen går det också ut över ekonomin i stort. Färre vågar byta jobb eller starta eget. Rörligheten på arbetsmarknaden minskar.

Regeringen borde inse att en stark gemensam arbetslöshetsförsäkring som erbjuder alla samma goda skydd gynnar både individ och samhälle. Men tyvärr får vi i den frågan fortsätta att vänta på att Anders Borg ska ändra sig. 

 

Alexander Armiento, chefredaktör.

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.