Annons:

Budget med kloka satsningar och brister

Det finns angelägna satsningar i nästa års statsbudget. Men utarmningen av a-kassan fortsätter. Och myndigheterna kan tvingas skära ned när anslagen till löner inte höjs.

Satsningar på arbetsmarknadspolitik och på att hjälpa unga och invandrare in i arbetslivet. Investeringar i infrastruktur och forskning. Mer pengar till rättsväsendet.

Det går att ha synpunkter på detaljer i planerna för hur pengarna ska spenderas, men i grunden är många av prioriteringarna i regeringens budgetproposition kloka och angelägna.

Finansminister Anders Borg kan däremot kritiseras för att ha väntat för länge. Han borde redan tidigare ha lyssnat till dem som efterlyst kraftfulla åtgärder för att möta den lång­variga krisen. När företag går under och människor slås ut från arbetsmarknaden är det fel tillfälle att spara i ladorna. Den tidigare återhållsamhet som regeringen kallat ansvarstagande har försvårat en återhämtning.

På vissa områden skulle det behövas ännu större investeringar för framtiden – såsom fler högskoleplatser och en mer ambitiös utbyggnad av infrastrukturen. Ändå är det glädjande att finansministern till sist tycks ha justerat kursen i rätt riktning.

Men även om budgetpropositionen rymmer flera viktiga satsningar kommer den i det tysta också att tvinga fram nedskärningar inom statliga verksamheter. Den innehåller nämligen ingen uppräkning av myndigheternas anslag för löner nästa år. Om de som jobbar i staten ska få en löneutveckling i nivå med andra på arbetsmarknaden krävs därför att arbetsgivarna gör besparingar – vilket ofta innebär att minska antalet anställda som ska dela på lönesumman.

Det system som sedan många år används för att avgöra uppräkningen av anslaget ger en ryckig utveckling och är i grunden för snålt, eftersom det bygger på det orimliga antagandet att myndigheterna har samma möjlighet som privata tjänsteföretag att effektivisera sin verksamhet. Att en uppräkning helt kan utebli visar tydligt att systemet måste göras om.

Regeringens allra största budgetsatsning måste också ifrågasättas. Att i ett slag kraftigt sänka bolagsskatten kostar mångmiljardbelopp. På kort sikt är de positiva effekterna inte så stora att det är motiverat att prioritera en sådan skattesänkning just när ekonomin är som svagast. Andra reformer är betydligt mer angelägna.

Särskilt anmärkningsvärt är att regeringen fortfarande inte vill lägga en enda krona på att reparera den förfallna arbetslöshetsförsäkringen. Eftersom taket för ersättningen inte har höjts på många år kommer de flesta som blir arbetslösa inte längre ens i närheten av den arbetsinkomst som gått förlorad. Ett pålitligt skyddsnät har vittrat sönder. Många drabbas hårt på ett individuellt plan, men när människor inte längre kan lita på trygghetssystemen går det också ut över ekonomin i stort. Färre vågar byta jobb eller starta eget. Rörligheten på arbetsmarknaden minskar.

Regeringen borde inse att en stark gemensam arbetslöshetsförsäkring som erbjuder alla samma goda skydd gynnar både individ och samhälle. Men tyvärr får vi i den frågan fortsätta att vänta på att Anders Borg ska ändra sig. 

 

Alexander Armiento, chefredaktör.

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson till Publikt.
POLISENNyhetPolisen i Fyrbodal, region väst, har haft ett vinlotteri för personal och chefer varje torsdag i lunchmatsalen, enligt en tillbudsanmälan. Nu sätter ledningen stopp för lotteriet. ”Det är inte särskilt lämpligt och då får vi sluta med det”, säger gruppchef Sten-Anders Jakobsson till Publikt.
UpphandlingNyhetAntalet anbudsgivare per offentlig upphandling ökar för första gången sedan 2012, och andelen överklagade upphandlingar minskar för fjärde året i rad. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.
På jobbet: lönerPå jobbetDet är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så förbered dig väl med goda argument.
ArbetsmarknadNyhetPolariseringen ökar på svensk arbetsmarknad. Antalet sysselsatta med höga löner och antalet med låga löner ökar, medan mellanskiktet minskar, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.