Annons:

Budget med kloka satsningar och brister

Det finns angelägna satsningar i nästa års statsbudget. Men utarmningen av a-kassan fortsätter. Och myndigheterna kan tvingas skära ned när anslagen till löner inte höjs.

Satsningar på arbetsmarknadspolitik och på att hjälpa unga och invandrare in i arbetslivet. Investeringar i infrastruktur och forskning. Mer pengar till rättsväsendet.

Det går att ha synpunkter på detaljer i planerna för hur pengarna ska spenderas, men i grunden är många av prioriteringarna i regeringens budgetproposition kloka och angelägna.

Finansminister Anders Borg kan däremot kritiseras för att ha väntat för länge. Han borde redan tidigare ha lyssnat till dem som efterlyst kraftfulla åtgärder för att möta den lång­variga krisen. När företag går under och människor slås ut från arbetsmarknaden är det fel tillfälle att spara i ladorna. Den tidigare återhållsamhet som regeringen kallat ansvarstagande har försvårat en återhämtning.

På vissa områden skulle det behövas ännu större investeringar för framtiden – såsom fler högskoleplatser och en mer ambitiös utbyggnad av infrastrukturen. Ändå är det glädjande att finansministern till sist tycks ha justerat kursen i rätt riktning.

Men även om budgetpropositionen rymmer flera viktiga satsningar kommer den i det tysta också att tvinga fram nedskärningar inom statliga verksamheter. Den innehåller nämligen ingen uppräkning av myndigheternas anslag för löner nästa år. Om de som jobbar i staten ska få en löneutveckling i nivå med andra på arbetsmarknaden krävs därför att arbetsgivarna gör besparingar – vilket ofta innebär att minska antalet anställda som ska dela på lönesumman.

Det system som sedan många år används för att avgöra uppräkningen av anslaget ger en ryckig utveckling och är i grunden för snålt, eftersom det bygger på det orimliga antagandet att myndigheterna har samma möjlighet som privata tjänsteföretag att effektivisera sin verksamhet. Att en uppräkning helt kan utebli visar tydligt att systemet måste göras om.

Regeringens allra största budgetsatsning måste också ifrågasättas. Att i ett slag kraftigt sänka bolagsskatten kostar mångmiljardbelopp. På kort sikt är de positiva effekterna inte så stora att det är motiverat att prioritera en sådan skattesänkning just när ekonomin är som svagast. Andra reformer är betydligt mer angelägna.

Särskilt anmärkningsvärt är att regeringen fortfarande inte vill lägga en enda krona på att reparera den förfallna arbetslöshetsförsäkringen. Eftersom taket för ersättningen inte har höjts på många år kommer de flesta som blir arbetslösa inte längre ens i närheten av den arbetsinkomst som gått förlorad. Ett pålitligt skyddsnät har vittrat sönder. Många drabbas hårt på ett individuellt plan, men när människor inte längre kan lita på trygghetssystemen går det också ut över ekonomin i stort. Färre vågar byta jobb eller starta eget. Rörligheten på arbetsmarknaden minskar.

Regeringen borde inse att en stark gemensam arbetslöshetsförsäkring som erbjuder alla samma goda skydd gynnar både individ och samhälle. Men tyvärr får vi i den frågan fortsätta att vänta på att Anders Borg ska ändra sig. 

 

Alexander Armiento, chefredaktör.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.