Annons:
»Vi förstod rätt tidigt att det riskerade att spricka. Bolaget hade lagt ett för lågt anbud och räknat alldeles för lågt på lönerna«, säger Annica Ekvall, som var med när DSB First tvingades släppa trafiken i Skåne.Bild:Henrik Rosenqvist
Spårtrafik
Fördjupning
AVLeif Holmkvist0 kommentarerTyck till!

De drabbas av bolagens prispress

De anställda betalar priset när utländska statliga bolag dumpar priserna för att ta sig in på den avreglerade järnvägen. – De lägger helt omöjliga anbud, sedan kapar de kostnader för att överleva och då drabbas vi, säger Björn T Johansson, ordförande för ST inom spårtrafiken.
Anders Ygeman, trafikutskottets ordförande (S).

1 maj drog Bengt-Åke Nyman, ord­förande för ST inom Västtrafik, på sig SJ-uniformen igen. Den satt bra, han körde SJs lok i 35 år innan han i december 2010 gick över till DSB Väst, som vunnit upphandlingen av region- och pendeltågstrafiken i Västsverige.

Men det spårade – om uttrycket tillåts – ur ganska snart. Beställaren Västtrafik hittade avsevärda kvalitetsbrister och i vintras sades avtalet upp.

DSB Väst, som ägs av det danska statliga företaget DSB, tvingades ersätta Västtrafik med 245 miljoner kronor. Nu tar SJ över trafiken och de 340 anställda.

– Det blir inga större förändringar, säger Bengt-Åke Nyman. Den stora var ju att vi tappade vår pension vid 60 när vi gick över till danskarna. I gengäld fick vi lite bättre betalt.

Att bolaget inte klarade uppdraget förklarar han med att planerings­systemet inte fungerade, vilket ledde till störningar i trafiken.

– Västtrafik är en jätteaffär, de under­skattade den och räknade fel.

Fiaskot var inte det första. Förra sommaren kastades DSBs bolag DSB First ut från Öresundstågen och regiontrafiken i södra Sverige. Före­taget hade fått kontrakt på trafiken med start i januari 2009 – med ett bud som låg 35 procent under SJs och 30 procent under Arrivas.

Våren 2011 var den ekonomiska ­situationen kaotisk:

– Det var en jobbig vår, minns STs sektionsordförande Annica Ekvall. Det var tal om konkurs, hot om nedskärningar och de danska cheferna sparkades. Vi förstod rätt tidigt att det riskerade att spricka. Bolaget hade lagt ett för lågt anbud och räknat alldeles för lågt på lönerna.

I juni förra året hävdes avtalet. DSBs ägare fick skjuta till uppemot 100 miljoner kronor för att klara uppdraget tills det franska företaget
Veolia tog över i december. 2012 och 2013 sköter Veolia trafiken – till betydligt hög­re kostnad. Skånetrafiken hotas av ett underskott på 120 miljoner kronor i år. Svenska skattebetalare får ta notan.

Men även personalen drabbas när Skåne­trafiken skär i kostnaderna. Nu vill man minska ombordpersonalen från två till en person per avgång, berättar Annica Ekvall.

– Det försämrar säkerheten, servicen till resenärerna och ger en sämre arbetsmiljö.

DSB kör nu bara tåg i Småland, Uppland och – i några månader till – på Roslagsbanan i Stockholms län.

I stället tar det tyska statliga företaget Deutsche Bahn, DB, marknads­andelar. DB köpte 2010 brittiska Arriva, som kör Östgötapendeln, Pågatågen i Skåne och Kinnekullebanan.

I augusti tar Arriva över »E20-blocket«, ett kontrakt på åtta år med omfattande busstrafik i Storstockholm samt Nockebybanan, Tvärbanan, Lidingöbanan, Roslagsbanan och Saltsjö­banan. Bolaget kommer då att ha omkring 3 000 anställda.

– Men de har ingen erfarenhet av lokaltåg och spårväg, bara av buss och tunga tåg, säger STs sektionsordförande Doris Philip som i augusti går över från Veolia till Arriva.

Hon förhandlar just nu med Arriva om de anställdas villkor. Arbetstiden är en stridsfråga – Arriva vill slippa garantera sammanhållna heltidspass efter­som behovet av personal är störst i rusningstrafik.

– Men det vore självmord för en fackförening att gå med på delade turer, som vi förhandlade bort för många år sedan.

Doris Philip är orolig för att de låga anbuden ska slå mot personalen:

– De lägger sig 250 miljoner lägre vid bud kring miljarden. Och de har inte mycket annat än personalen att spara på. Det blir svårt att försvara villkoren.

Deutsche Bahn äger också 60 procent av Botniatåg – SJ den resterande delen. STs ombudsman Kurt-Åke Sjöström förhandlade fram avtalet med företaget.

– Tyskarna kom upp och ville förhandla fram längre arbetstid med 14 timmars omloppstid. Men vi gav oss inte och fick behålla 12 timmar som är normalt. Jag misstänker att de lade ett lågt anbud för att ta sig in.

Även den norska staten är aktiv i Sverige. Det statliga bolaget NSB äger Tågkompaniet, som kör tåg i Gävleborg, Bergslagen och Värmland samt viss trafik mellan Karlstad och Oslo – och som har ekonomiska problem:

– Underhållskostnaderna skenar, säger Leif Fagerström som är ordförande för ST inom bolaget. Men vi kan inte ha lägre bemanning än i dag. ­Företaget ville att alla skulle sänka ­lönen med 200 kronor i månaden, men i stället avstod vi en miljon ur bonussystemet. Jag tror att de klarar krisen.

Såväl Socialdemokraterna som regeringspartierna är i grunden positiva till avregleringarna, men trafik­utskottets ordförande Anders Ygeman (S) är ändå kritisk:

– Flera aktörer har lagt för låga anbud för att vinna marknadsandelar. I vissa fall tangerar de laglighetens gräns. Det är inte vettigt att utländska statliga aktörer dumpar priser. Vi måste ställa högre krav vid upphandlingarna.

Han anser att systemet behöver ses över:

– Vi har nått en gräns där systemet är för uppsplittrat och svårt att överblicka. Det behövs en bred översyn av både underhåll och trafik. 

Utländska aktörer på svenska spår

 

Deutsche Bahn, DB
  • Ägs av tyska staten. 293 000 anställda i 130 länder, omsatte i fjol 340 miljarder kronor. Äger DB Regio Sverige AB, köpte 2010 brittiska Arriva och äger Botniatåg tillsammans med SJ. Kör Botniabanan, Kinnekullebanan, Pågatågen i Skåne, Östgötapendeln samt från 20 augusti Roslagsbanan och fyra lokaltågslinjer i Storstockholm.
Danske Statsbaner, DSB
  • Ägs av danska staten. 10 000 anställda, omsatte i fjol 14 miljarder kronor. Drev tidigare regiontrafik i södra och västra Sverige i bolaget DSB First, där DSB ägde 70 procent och börsnoterade skotska First Group 30 procent.Kör Krösatågen i Småland och Upptåget i Uppland. Äger 60 procent av Roslagståg, som kör Roslagsbanan fram till 20 augusti.
Norges statsbaner, NSB
  • Ägs av norska staten. 12 800 anställda, omsatte i fjol 14 miljarder kronor. Köpte 2007 Svenska Tågkompaniet AB. Kör X-tåget i Gävleborg, Tåg i Bergs­lagen, regiontrafiken i Värmland samt viss trafik Karlstad–Oslo. Äger 40 procent av Roslagståg, som kör Roslagsbanan fram till 20 augusti. Kör även godstrafik genom Cargo Net AB.
Veolia Environment 
  • Tidigare Connex. En börsnoterad koncern med bas i Frankrike. 317 000 anställda, omsatte i fjol 270 miljarder kronor. Äger även Linjebuss. Kör Mittnabotåget Sundsvall–Trondheim, Kustpilen Kalmar–Linköping och spårvägstrafik i Norrköping. Tog i julas över Öresundstågen från DSB First. Kör fyra lokaltågslinjer i Stockholm till 20 augusti. 
Mass Transit Railway, MTR
  • Börsnoterades 2000 men ägs till över 75 procent av Hongkongs regering. Har 21 000 anställda, omsatte i fjol 27 miljarder kronor. Kör tunnelbanan i Stockholm.
Macquarie Group
  • Ett australiskt investeringsbolag. Äger A-Train AB som kör Arlanda Express. 
 
Bli den första att tycka till!
SekretessNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Migrationsverket sedan sekretessbelagda handlingar vid upprepade tillfällen skickats till fel mottagare. Enligt myndigheten har det skett av misstag.
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetArbetstagarna vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Skjut till mera pengar, kräver ST och Saco-S i en gemensam skrivelse till socialförsäkringsutskottet.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, uppger SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, tycker Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.