Annons:
»Vi förstod rätt tidigt att det riskerade att spricka. Bolaget hade lagt ett för lågt anbud och räknat alldeles för lågt på lönerna«, säger Annica Ekvall, som var med när DSB First tvingades släppa trafiken i Skåne.Bild:Henrik Rosenqvist
Spårtrafik
Fördjupning
AVLeif Holmkvist0 kommentarerTyck till!

De drabbas av bolagens prispress

De anställda betalar priset när utländska statliga bolag dumpar priserna för att ta sig in på den avreglerade järnvägen. – De lägger helt omöjliga anbud, sedan kapar de kostnader för att överleva och då drabbas vi, säger Björn T Johansson, ordförande för ST inom spårtrafiken.
Anders Ygeman, trafikutskottets ordförande (S).

1 maj drog Bengt-Åke Nyman, ord­förande för ST inom Västtrafik, på sig SJ-uniformen igen. Den satt bra, han körde SJs lok i 35 år innan han i december 2010 gick över till DSB Väst, som vunnit upphandlingen av region- och pendeltågstrafiken i Västsverige.

Men det spårade – om uttrycket tillåts – ur ganska snart. Beställaren Västtrafik hittade avsevärda kvalitetsbrister och i vintras sades avtalet upp.

DSB Väst, som ägs av det danska statliga företaget DSB, tvingades ersätta Västtrafik med 245 miljoner kronor. Nu tar SJ över trafiken och de 340 anställda.

– Det blir inga större förändringar, säger Bengt-Åke Nyman. Den stora var ju att vi tappade vår pension vid 60 när vi gick över till danskarna. I gengäld fick vi lite bättre betalt.

Att bolaget inte klarade uppdraget förklarar han med att planerings­systemet inte fungerade, vilket ledde till störningar i trafiken.

– Västtrafik är en jätteaffär, de under­skattade den och räknade fel.

Fiaskot var inte det första. Förra sommaren kastades DSBs bolag DSB First ut från Öresundstågen och regiontrafiken i södra Sverige. Före­taget hade fått kontrakt på trafiken med start i januari 2009 – med ett bud som låg 35 procent under SJs och 30 procent under Arrivas.

Våren 2011 var den ekonomiska ­situationen kaotisk:

– Det var en jobbig vår, minns STs sektionsordförande Annica Ekvall. Det var tal om konkurs, hot om nedskärningar och de danska cheferna sparkades. Vi förstod rätt tidigt att det riskerade att spricka. Bolaget hade lagt ett för lågt anbud och räknat alldeles för lågt på lönerna.

I juni förra året hävdes avtalet. DSBs ägare fick skjuta till uppemot 100 miljoner kronor för att klara uppdraget tills det franska företaget
Veolia tog över i december. 2012 och 2013 sköter Veolia trafiken – till betydligt hög­re kostnad. Skånetrafiken hotas av ett underskott på 120 miljoner kronor i år. Svenska skattebetalare får ta notan.

Men även personalen drabbas när Skåne­trafiken skär i kostnaderna. Nu vill man minska ombordpersonalen från två till en person per avgång, berättar Annica Ekvall.

– Det försämrar säkerheten, servicen till resenärerna och ger en sämre arbetsmiljö.

DSB kör nu bara tåg i Småland, Uppland och – i några månader till – på Roslagsbanan i Stockholms län.

I stället tar det tyska statliga företaget Deutsche Bahn, DB, marknads­andelar. DB köpte 2010 brittiska Arriva, som kör Östgötapendeln, Pågatågen i Skåne och Kinnekullebanan.

I augusti tar Arriva över »E20-blocket«, ett kontrakt på åtta år med omfattande busstrafik i Storstockholm samt Nockebybanan, Tvärbanan, Lidingöbanan, Roslagsbanan och Saltsjö­banan. Bolaget kommer då att ha omkring 3 000 anställda.

– Men de har ingen erfarenhet av lokaltåg och spårväg, bara av buss och tunga tåg, säger STs sektionsordförande Doris Philip som i augusti går över från Veolia till Arriva.

Hon förhandlar just nu med Arriva om de anställdas villkor. Arbetstiden är en stridsfråga – Arriva vill slippa garantera sammanhållna heltidspass efter­som behovet av personal är störst i rusningstrafik.

– Men det vore självmord för en fackförening att gå med på delade turer, som vi förhandlade bort för många år sedan.

Doris Philip är orolig för att de låga anbuden ska slå mot personalen:

– De lägger sig 250 miljoner lägre vid bud kring miljarden. Och de har inte mycket annat än personalen att spara på. Det blir svårt att försvara villkoren.

Deutsche Bahn äger också 60 procent av Botniatåg – SJ den resterande delen. STs ombudsman Kurt-Åke Sjöström förhandlade fram avtalet med företaget.

– Tyskarna kom upp och ville förhandla fram längre arbetstid med 14 timmars omloppstid. Men vi gav oss inte och fick behålla 12 timmar som är normalt. Jag misstänker att de lade ett lågt anbud för att ta sig in.

Även den norska staten är aktiv i Sverige. Det statliga bolaget NSB äger Tågkompaniet, som kör tåg i Gävleborg, Bergslagen och Värmland samt viss trafik mellan Karlstad och Oslo – och som har ekonomiska problem:

– Underhållskostnaderna skenar, säger Leif Fagerström som är ordförande för ST inom bolaget. Men vi kan inte ha lägre bemanning än i dag. ­Företaget ville att alla skulle sänka ­lönen med 200 kronor i månaden, men i stället avstod vi en miljon ur bonussystemet. Jag tror att de klarar krisen.

Såväl Socialdemokraterna som regeringspartierna är i grunden positiva till avregleringarna, men trafik­utskottets ordförande Anders Ygeman (S) är ändå kritisk:

– Flera aktörer har lagt för låga anbud för att vinna marknadsandelar. I vissa fall tangerar de laglighetens gräns. Det är inte vettigt att utländska statliga aktörer dumpar priser. Vi måste ställa högre krav vid upphandlingarna.

Han anser att systemet behöver ses över:

– Vi har nått en gräns där systemet är för uppsplittrat och svårt att överblicka. Det behövs en bred översyn av både underhåll och trafik. 

Utländska aktörer på svenska spår

 

Deutsche Bahn, DB
  • Ägs av tyska staten. 293 000 anställda i 130 länder, omsatte i fjol 340 miljarder kronor. Äger DB Regio Sverige AB, köpte 2010 brittiska Arriva och äger Botniatåg tillsammans med SJ. Kör Botniabanan, Kinnekullebanan, Pågatågen i Skåne, Östgötapendeln samt från 20 augusti Roslagsbanan och fyra lokaltågslinjer i Storstockholm.
Danske Statsbaner, DSB
  • Ägs av danska staten. 10 000 anställda, omsatte i fjol 14 miljarder kronor. Drev tidigare regiontrafik i södra och västra Sverige i bolaget DSB First, där DSB ägde 70 procent och börsnoterade skotska First Group 30 procent.Kör Krösatågen i Småland och Upptåget i Uppland. Äger 60 procent av Roslagståg, som kör Roslagsbanan fram till 20 augusti.
Norges statsbaner, NSB
  • Ägs av norska staten. 12 800 anställda, omsatte i fjol 14 miljarder kronor. Köpte 2007 Svenska Tågkompaniet AB. Kör X-tåget i Gävleborg, Tåg i Bergs­lagen, regiontrafiken i Värmland samt viss trafik Karlstad–Oslo. Äger 40 procent av Roslagståg, som kör Roslagsbanan fram till 20 augusti. Kör även godstrafik genom Cargo Net AB.
Veolia Environment 
  • Tidigare Connex. En börsnoterad koncern med bas i Frankrike. 317 000 anställda, omsatte i fjol 270 miljarder kronor. Äger även Linjebuss. Kör Mittnabotåget Sundsvall–Trondheim, Kustpilen Kalmar–Linköping och spårvägstrafik i Norrköping. Tog i julas över Öresundstågen från DSB First. Kör fyra lokaltågslinjer i Stockholm till 20 augusti. 
Mass Transit Railway, MTR
  • Börsnoterades 2000 men ägs till över 75 procent av Hongkongs regering. Har 21 000 anställda, omsatte i fjol 27 miljarder kronor. Kör tunnelbanan i Stockholm.
Macquarie Group
  • Ett australiskt investeringsbolag. Äger A-Train AB som kör Arlanda Express. 
 
Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.